BSc Hons στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Ο κύριος σκοπός του τίτλου BSc Honors είναι να εδραιώσει και να εμβαθύνει τις γνώσεις και τις γνώσεις των φοιτητών στην Πληροφορική και να αναπτύξει την ερευνητική ικανότητα στη μεθοδολογία και τις τεχνικές της. Το BSc Honors είναι ουσιαστικά ένας τίτλος μαθημάτων, από τον οποίο τουλάχιστον το 25% (30) των πιστώσεων είναι αφιερωμένο σε ερευνητικό έργο και υποβολή εκθέσεων υπό επίβλεψη.

Ο βαθμός απαιτεί υψηλό επίπεδο θεωρητικής εμπλοκής και πνευματικής ανεξαρτησίας και χρησιμεύει ως προσόντα μεταπτυχιακών ειδίκευσης αρχικής επιστήμης παρέχοντας στους σπουδαστές βαθιές επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες προετοιμάζοντάς τους για μεταπτυχιακές σπουδές με βάση την έρευνα.

Το πτυχίο Honours στην Επιστήμη των Υπολογιστών αποτελείται από ενότητες SEVEN εξάμηνο και πρακτικό έτος project IT00287 Project (2 ενότητες):

Η παρακάτω βασική ενότητα του εξαμήνου είναι υποχρεωτική:
IT00247 Ηθικές και νομικές πτυχές της πληροφορικής

Το πεδίο εφαρμογής του πρακτικού έτους είναι τουλάχιστον 200 ώρες. Το έργο του έτους καλύπτει δύο ενότητες συνεχόμενου εξαμήνου.

Η συνέχιση του προγράμματος κατά το δεύτερο εξάμηνο εξαρτάται από την ικανοποιητική πρόοδο κατά το πρώτο εξάμηνο. Το έργο πρέπει να αναπτυχθεί αυστηρά σύμφωνα με τη μεθοδολογία ανάπτυξης του έργου όπως καθορίζεται από την Ακαδημία Πληροφορικής και Μηχανικής Λογισμικού (ACSSE).

Μια ερευνητική συνιστώσα που θα συνεισφέρει τουλάχιστον το 25% στο τελικό σημείωμα θα αποτελέσει μέρος όλων των ακόλουθων μαθημάτων, με εξαίρεση το Έργο (2 υπομονάδες), κατά περίπτωση, τα οποία θα έχουν ένα ερευνητικό στοιχείο 100%.

Μαθήματα επιλογής εξάμηνο:

 • IT00027 Ιατροδικαστική υπολογιστών
 • IT00037 Προγραμματισμός Συστημάτων
 • IT00047 Ασφάλεια πληροφοριών
 • IT00057 Ασφάλεια Πληροφοριών στο WWW
 • IT00077 Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
 • IT00087 Κατασκευή μεταγλωττιστή
 • IT00097 Τεχνητή Νοημοσύνη
 • IT00107 Βελτιστοποίηση
 • IT00117 Λειτουργικός προγραμματισμός
 • IT00137 Προγραμματισμός κινητών
 • IT00147 Ασφάλεια πληροφοριών δικτύου
 • IT00157 Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
 • IT00177 Γραφικά
 • IT00187 Παραδείγματα ανάπτυξης νέων συστημάτων
 • IT00197 Παράλληλος προγραμματισμός
 • IT00207 Βιομετρία
 • IT00217 Ανάλυση κινδύνου ασφάλειας πληροφοριών
 • IT00227 IT πτυχές της διαχείρισης της γνώσης
 • IT00247 Ηθικές και νομικές πτυχές της πληροφορικής
 • IT00267 Ηλεκτρονική επιχειρησιακή στρατηγική
 • IT00269 Προηγμένη Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
 • IT00280 Διακυβέρνηση Ασφάλειας Πληροφοριών
 • IT00297 Επικοινωνίες δεδομένων
 • IT00300 Εργοστάσια λογισμικού
 • IT00301 Υπηρεσίες πληροφορικής
 • IT00302 Προστασία Υποδομής Ζωτικής Σημασίας
 • IT00303 Προγραμματισμός WWW: Big Data Analytics

Με ειδικά εξουσιοδοτημένα μαθήματα εξάμηνο από σχετικές θεματικές περιοχές μπορεί να αντικαταστήσει ένα ή δύο διαβαθμισμένα modules.

Το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων του εξαμήνου καθορίζεται κάθε χρόνο από την Ακαδημία Επιστήμης Υπολογιστών και Μηχανικής Λογισμικού. Τα περιεχόμενα των ενοτήτων δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο ρυθμίσεων αλλά μπορούν να ληφθούν απευθείας από την Ακαδημία Πληροφορικής και Μηχανικής Λογισμικού. Ακολουθούν τα αποτελέσματα των μονάδων.

Κανόνες πρόσβασης

Ο φοιτητής πρέπει να έχει:

 • Ένας τίτλος σπουδών NQF 6 βαθμών που επιτυγχάνεται με ελάχιστο όριο επιτυχίας τουλάχιστον 60% στην Πληροφορική.
 • Η μαθηματική ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής προηγμένων αλγορίθμων σε προβληματικές λύσεις.
 • Η γνώση για τον σχεδιασμό προηγμένων αλγορίθμων για την εφαρμογή σε ένα σύστημα υπολογιστή.
 • Η ικανότητα προγραμματισμού και εφαρμογής αλγορίθμων χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένη γλώσσα προγραμματισμού.
 • Μια βαθιά γνώση της εκπροσώπησης των δομών δεδομένων σε ένα σύστημα υπολογιστών και της λειτουργίας των μοντέλων δεδομένων.
 • Μια ευρεία εικόνα των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της πληροφορικής.
 • Μια ευρεία εικόνα του ρόλου και της σημασίας των συστημάτων πληροφορικής στη σύγχρονη κοινωνία.

Παρακαλώ σημειώστε: Οι υποψήφιοι μπορεί να υποχρεωθούν να περάσουν μια πρακτική εξέταση προγραμματισμού που ορίζεται κάθε χρόνο από την Ακαδημία.

Κριτήρια αξιολόγησης

Ο φοιτητής χρειάζεται ένα σήμα εξάμηνο 40% για να αποκτήσει πρόσβαση στην τελική ευκαιρία αξιολόγησης. Το εξάμηνο και το τελικό βάρος βαθμολόγησης είναι 50:50. Ένας φοιτητής χρειάζεται ένα τελικό σημείωμα 50% για να περάσει μια ενότητα. Το σήμα εξάμηνο συμβάλλει επίσης στο αποτέλεσμα μιας συμπληρωματικής αξιολόγησης. Το τελικό αποτέλεσμα μιας συμπληρωματικής αξιολόγησης περιορίζεται στο 50%.

Ημερομηνίες εγγραφής και εκκίνησης

Η εγγραφή ξεκινάει τον Ιανουάριο και διαλέξεις τον Φεβρουάριο για τα προγράμματα σπουδών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Όλα τα ερευνητικά προγράμματα για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους μπορούν να εγγραφούν καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους.

Ημερομηνία λήξης: Το ακαδημαϊκό ξεκινάει τον Ιανουάριο και τελειώνει τον Δεκέμβριο. Η προθεσμία του προγράμματος καθορίζεται από τη διάρκεια του προγράμματος.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... περαιτέρω

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Διαβάστε Λιγότερα
Γιοχάνεσμπουργκ

Υποβολή ερώτησης

Άλλη