Ο σκοπός αυτού του προσόν είναι η ανάπτυξη της πνευματικής και πρακτικές δεξιότητες στην ανάλυση, ερμηνεία και εφαρμογή προηγμένων λογιστικής, τη διακυβέρνηση και τις αρχές ελέγχου και φορολογίας. Αυτό το πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους μαθητές για τον εντοπισμό και την επίλυση προηγμένη λογιστική, τη διακυβέρνηση και τις αρχές ελέγχου και της φορολογίας στην πράξη. Τέλος το πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους μαθητές για περαιτέρω σπουδές στον τομέα της λογιστικής, του λογιστικού ελέγχου και της φορολογίας ως επιστήμη.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής: Μια πιθανή φοιτητής πρέπει να έχει στην κατοχή του ένα BCom ή Advanced Diploma και θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις Λογιστικής, Φορολογίας και Διακυβέρνηση και Ελέγχου σε επίπεδο Νέα NQF 7 / Παλιά NQF επίπεδο 6. Το τμήμα μπορεί να απαιτήσει την ολοκλήρωση ενός προγράμματος γεφύρωσης θα πρέπει οι μαθητές δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες πρόσβασης σχετικά με τις ειδικές γνώσεις μονάδα στη Λογιστική, Φορολογία και Διακυβέρνηση και Ελέγχου. Τελική απαιτήσεις εισαγωγής θα από καιρό σε καιρό να θέσει το Τμήμα.

Στοιχεία επικοινωνίας: Η κ Nicolene du Πλοοΐ / 011 559 3059 / nicolenedp@uj.ac.za

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε135 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Johannesburg »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
1 Έτος
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη