Ο σκοπός αυτού του προσόν είναι η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης αρμοδιότητα του μαθητή σε προχωρημένο επίπεδο στην ανάλυση, η ερμηνεία και η εφαρμογή των οικονομικών αρχών και μεθόδων.

Αυτό το πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους οικονομικές εφαρμογές για να εκτιμηθεί η επίδραση τους στην ολιστική πλαίσιο των οικονομικών και οικονομετρίας. Τέλος θα τους προετοιμάσει για περαιτέρω μελέτη στα Οικονομικά και την Οικονομετρία ως επιστήμη.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής: Μια πιθανή φοιτητής πρέπει να έχει στην κατοχή του πτυχίου, με μέσο όρο 65% για τα Οικονομικά 3 (Νέο επίπεδο NQF 7 / Παλιά NQF επίπεδο 6) και κατά μέσο όρο 65% είτε για Οικονομετρία 3 (Νέα NQF επίπεδο 7 / OldNQF επίπεδο 6) ή Μαθηματικά 3 (Νέα NQF επίπεδο 7 / Παλιά NQF επίπεδο 6) ή Στατιστικής 3 (Νέα NQF επίπεδο 7 / Παλιά NQF επίπεδο 6), για να θεωρηθεί για την είσοδο στο πρόγραμμα Honours.

Μια πιθανή μαθητής έχει στην κατοχή του πτυχίο στα Οικονομικά με μέσο όρο 60-64% για Οικονομετρία 3 (επίπεδο Νέα NQF 7 / Παλιά NQF επίπεδο 6) και μέσο όρο 65% για τα Οικονομικά 3 (Νέα NQF επίπεδο 7 / Παλιά NQF επίπεδο 6), να λάβουν την αποδοχή υπό όρους στο πρόγραμμα τιμά, και πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία μια μονάδα εισόδου στα Μαθηματικά πριν από την εγγραφή.

Οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα Γεφύρωση Οικονομικών επέτρεψε να αρθρώσει στο πρόγραμμα τιμά.

Στοιχεία επικοινωνίας: Ο Δρ Josine Uwilingiye / 011 559 2531 / juwilingiye@uj.ac.za

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε135 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Johannesburg »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
1 - 2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη