Ο σκοπός αυτού του προσόν είναι η ανάπτυξη της εφαρμογής αρμοδιότητα του μαθητή σε προχωρημένο επίπεδο στην ανάλυση, ερμηνεία και την εφαρμογή των οικονομικών αρχών και μεθόδων. Αυτό το πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους οικονομικές εφαρμογές για την εκτίμηση της επίδρασης τους στην ολιστική πλαίσιο Οικονομικών ως κοινωνική επιστήμη. Τέλος, θα τους προετοιμάσει για περαιτέρω μελέτη στα Οικονομικά ως επιστήμη.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής: Μια πιθανή φοιτητής πρέπει να έχει στην κατοχή του πτυχίο ή Advanced Diploma στα Οικονομικά, με μέσο όρο 65% για τα Οικονομικά 3 (Νέο επίπεδο NQF 7 / Παλιά NQF επίπεδο 6) και κατά μέσο όρο 65% είτε για Οικονομετρία 3 (Νέα επίπεδο NQF 7 / Παλιά NQF επίπεδο 6) ή Στατιστικής 3 (Νέα NQF επίπεδο 7 / Παλιά NQF επίπεδο 6), για να θεωρηθεί για την είσοδο στο πρόγραμμα Honours.

Μια πιθανή μαθητής έχει στην κατοχή του πτυχίο ή Advanced Diploma στα Οικονομικά, με μέσο όρο 60-64% για τα Οικονομικά 3 (Νέο επίπεδο NQF 7 / Παλιά NQF επίπεδο 6) ή / και χωρίς Οικονομετρία 3 (επίπεδο Νέα NQF 7 / παλιά NQF επίπεδο 6) ή Μαθηματικά 3 (Νέα NQF επίπεδο 7 / παλιά NQF επίπεδο 6) ή Στατιστικής 3 (Νέα NQF επίπεδο 7 / παλιά NQF επίπεδο 6), να λάβουν την αποδοχή υπό όρους στο Bachelor of Commerce Honours στα Οικονομικά, και πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία μια μονάδα εισόδου στα Μαθηματικά πριν από την εγγραφή. Η υπηρεσία απαιτεί την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές θα πρέπει να γεφύρωσης δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες πρόσβασης σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα γνώσης.

Το Τμήμα Οικονομικών και Οικονομετρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προϋποθέσεις εισόδου.

Στοιχεία επικοινωνίας: Ο Δρ Josine Uwilingiye / 011 559 2531 / juwilingiye@uj.ac.za

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε135 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Johannesburg »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
1 - 2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη