Δημοφιλείς Κατηγορίες

Προγράμματα BBA

Ένα Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ένα προπτυχιακό ακαδημαϊκό πρόγραμμα που προσφέρεται από σχολές επιχειρήσεων ή από τμήματα επιχειρήσεων στα πανεπιστήμια. Προγράμματα επιχειρήσεων προσφέρονται από σχολές σε όλο τον κόσμο και διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων. Η απόκτηση ενός BBA δίνει στους φοιτητές γερά θεμέλια για την κατανόηση των επιχειρήσεων, καθώς και ικανότητες κριτικής, αναλυτικής και στρατηγικής σκέψης που είναι απαραίτητες για την απόκτηση ενός MBA. Πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο προσφέρουν BBA διαδικτυακά, μερικής παρακολούθησης καθώς επίσης και στο χώρο του πανεπιστημίου.

Η ποικιλία των διαφόρων προγραμμάτων BBA μπορεί να είναι συντριπτική - μην αφήσετε να σας σταματήσει! Ξεκινήστε την ερευνά σας ρίχνοντας μια ματιά στα πιο δημοφιλή διπλώματα BBA που αναφέρονται παρακάτω.

Πρόσφατα προστιθέμενα BBA

Noroff

Bachelor in Interactive Media - Games

Δεκέμβριος 14, 2017
Studio 3 Μαθησιακά αποτελέσματα Η γνώση: Γνώση σημαντικών θεμάτων, θεωριών, ζητημάτων, διαδικασιών, εργαλείων και μεθόδων στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων και των Αγώνων Επίδειξη εξοικείωσης με τα τρέχοντα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στον γενικό τομέα των διαδραστικών μέσων και ιδιαίτερα στους Αγώνες Γνώση των βασικών … [+]αρχών, θεωριών, εργαλείων και τεχνικών στον τομέα των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια), ικανότητα αξιολόγησης αυτών των εργαλείων και τεχνικών και εφαρμογή τους σε διάφορες καταστάσεις Να επιδεικνύει την ικανότητα να ενημερώνει τις γνώσεις του / της στον τομέα των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια), τόσο μέσω της ακαδημαϊκής μελέτης όσο και της επαγγελματικής εξέλιξης Γνώση της ιστορίας, των παραδόσεων και του διακριτικού χαρακτήρα των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια) και της θέσης και των πιθανών επιπτώσεων στην κοινωνία Κατανοήστε τα κοινωνικά, ψυχολογικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τα Διαδραστικά Μέσα (Παιχνίδια) και παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους Γνώση της εφαρμογής αρχών, εργαλείων και τεχνικών διαδραστικών μέσων ενημέρωσης σε σύνθετους επιστημονικούς και βιομηχανικούς τομείς Δεξιότητες: Να επιδείξει την ικανότητα να εφαρμόζει ακαδημαϊκές γνώσεις και συναφή αποτελέσματα των εργασιών έρευνας και ανάπτυξης στα πρακτικά και θεωρητικά Διαδραστικά Μέσα (Παιχνίδια) και να λαμβάνει βάσιμες, ενημερωμένες και αιτιολογημένες αποφάσεις και επιλογές Να επιδεικνύουν την ικανότητα να προβληματίζουν για τη δική τους ακαδημαϊκή πρακτική και επαγγελματική εξέλιξη, να εντοπίζουν τομείς για βελτίωση και να προσαρμόζονται σε μελλοντικά εργαλεία, τεχνικές και τεχνολογία Επιδείξτε την ικανότητα να βρείτε, να αξιολογήσετε και να ανατρέξετε σε πληροφορίες και επιστημονικά θέματα και να τα παρουσιάσετε με τρόπο που να φωτίζει το πρόβλημα Να επιδεικνύουν την ικανότητα να δημιουργούν και να αναπτύσσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά έργα διαδραστικών μέσων και παιχνιδιών σε κατάλληλη μορφή πολυμέσων για κάθε συγκεκριμένη πρόκληση Να επιδεικνύει την ικανότητα να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία και τεχνικές για να δημιουργεί και να αναπτύσσει κατάλληλη και επαγγελματική εργασία στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης Να επιλέξει και να εφαρμόσει κριτικά μια σειρά αναλυτικών και μεθοδολογικών τεχνικών επίλυσης προβλημάτων, με βάση την έρευνα, και να είναι σε θέση να ερμηνεύσει τις λύσεις και να παρουσιάσει κατάλληλα τα αποτελέσματα Η ικανότητα εντοπισμού κατάλληλων ενδιαφερομένων και η επικοινωνία, η δικτύωση και η συνεργασία με αυτούς τους ενδιαφερόμενους σε κατάλληλο επίπεδο Γενική αρμοδιότητα: Προσδιορίστε και εφαρμόστε κατάλληλα τα σύνθετα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πρακτικής στο ειδικό πεδίο των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια) Σχεδιάστε, εκτελέστε και διαχειριστείτε μια ποικιλία αναθέσεων και έργων με την πάροδο του χρόνου, μόνη ή ως μέρος μιας ομάδας, με επιτυχία και σύμφωνα με τις δεοντολογικές απαιτήσεις και αρχές Να επικοινωνούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας κατάλληλες μορφές επικοινωνίας ηλεκτρονικά, προφορικά και γραπτά, να είναι σε θέση να παρουσιάζουν προβλήματα, λύσεις, θεωρίες και ακαδημαϊκά επιχειρήματα με επαγγελματικό τρόπο Να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και άλλα θέματα όπως θεωρίες, προβλήματα και λύσεις, με άλλους με φόντο ή / και εμπειρία στα Διαδραστικά Μέσα (Παιχνίδια), μέσω της επιλογής και της εφαρμογής των κατάλληλων μεθόδων επικοινωνίας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη ορθές πρακτικές στην κοινότητα πρακτικής Δείξτε την ικανότητα για αυτο-προβληματισμό ως μέρος μιας στρατηγικής διά βίου μάθησης Εξοικείωση με την τρέχουσα και τη νέα σκέψη και τις τάσεις στο πεδίο των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια) και τις καινοτομίες στον τομέα Ευκαιρίες απασχόλησης Μετά τη μελέτη, θα έχετε μεγάλη εμπειρία σε διαδραστικά συστήματα ψυχαγωγίας και γραφικά κίνησης. Θα είστε κατάλληλοι για εργασία σε διαδραστικό scripting, σχεδιασμό παιχνιδιών, ανάπτυξη παιχνιδιών, εικονογράφηση, δοκιμές παιχνιδιών, παραγωγή παιχνιδιών, διδασκαλία 2D και 3D, οπτική διδασκαλία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σχεδιασμό πολυμέσων. Το πρόγραμμα παρέχει τις δεξιότητες για να εργαστεί στη βιομηχανία παιχνιδιών και κινούμενων σχεδίων, αλλά και να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό ίδρυμα ή να προετοιμάσει μια επιχειρηματική στρατηγική για μια εταιρεία παιχνιδιών ή κινούμενων σχεδίων. Περαιτέρω σπουδές Οι σπουδαστές με πτυχίο στα διαδραστικά μέσα ενημέρωσης - animation μπορούν να απευθυνθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που σχετίζεται με τις τέχνες και τις μελέτες σχεδιασμού που περιέχουν μαθήματα animation στο μάστερ και το διδακτορικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει στη Νορβηγία ή σε άλλα διάφορα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Πληροφορίες μαθήματος Πανεπιστημιούπολη: Kristiansand και σε απευθείας σύνδεση μελέτες Διάρκεια: 3 χρόνια Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά Τιμή online: ΝΟΚ 41.500, - ανά εξάμηνο. NOK 1.500, - τέλος εγγραφής. [-]

University of Padova

Bachelor στην φροντίδα των ζώων

Δεκέμβριος 15, 2017
Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ανάπτυξη ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων, ειδικευμένων στη φροντίδα των ζώων, στη γεωργία και στην ευημερία, ικανών να λειτουργούν σε διαφορετικά διεθνή περιβάλλοντα.… [+] [-]

Beijing Institute Of Technology

BA in Mechanical Engineering

Δεκέμβριος 14, 2017
Η Μηχανολογία στο BIT, που κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων μεταξύ των πανεπιστημίων της χώρας, είναι ένα εθνικό πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα, με τη μηχανική και μηχανολογία ως κύρια θέματα, προετοιμάζει τους μαθητές με βασικές θεωρία και επαγγελματικές γνώσεις στη μηχανική και βιομηχανική μηχανική μαζί με τις μεθόδους επιστημονικής σκέψης και την ικανότητα να ασχολού… [+]νται με τα επιστημονικά και τεχνολογικά προβλήματα. [-]

Πανεπιστήμια σε Ελληνική Δημοκρατία

Αλλάξτε τοποθεσία

Τι είναι ένα Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων;

Τι είναι ένα Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων;

Ένα πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή BBA, είναι ένα προπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων που προσφέρεται σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Τα προγράμματα BBA μπορεί να εστιάζουν σε εξειδικευμένους τομείς των επιχειρήσεων και του εμπορίου, ή να παρέχουν μια ευρεία βάση δίνοντας έτσι στους φοιτητές την ευκαιρία να αποφασίσουν κάποια εξειδίκευση μετά την έναρξη των σπουδών τους. Ένα πρόγραμμα Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διαφέρει από τα προγράμματα Πτυχίου Τεχνών ή Πτυχίου Επιστημών κυρίως στα θέματα σπουδών. Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχουν τα προσόντα να εισέλθουν στον εργασιακό κόσμο ή να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους με ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Ποια είναι τα οφέλη της απόκτησης ενός BBA;

Τα προγράμματα Πτυχίων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων προετοιμάζουν τους φοιτητές για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, το εμπόριο και τη διαχείριση. Επίσης, τα προγράμματα πτυχίων BBA τείνουν να έχουν πιο πρακτικό προσανατολισμό από άλλα πτυχιακά προγράμματα, απαιτόντας συχνά από τους σπουδαστές να ολοκληρώσουν έργα και πρακτικές που παρέχουν από πρώτο χέρι, δυνατότητες εκμάθησης στον τομέα. Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων BBA είναι περιζήτητοι, τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στον ακαδημαϊκό κόσμο.

Τι σπουδάζουμε σε ένα BBA;

Το πρόγραμμα σπουδών ενός BBA καλύπτει πολλούς από τους βασικούς τομείς των επιχειρηματικών σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των - Λογιστική, - Χρηματοοικονομικά, - Μάρκετινγκ, - Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, - Οικονομικά, - Επιχειρηματικό Δίκαιο και Δεοντολογία, - Οργανωτική Συμπεριφορά, - Στρατηγική Διαχείριση - Διαχείριση Επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι φοιτητές του Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων μπορούν να επιλέξουν να ειδικευτούν σε έναν από τους παραπάνω τομείς ή σε άλλο κλάδο των επιχειρήσεων ή του εμπορίου. Παραδείγματος χάρη, μετά την λήψη των απαιτούμενων βασικών μαθημάτων, ένας φοιτητής BBA μπορεί να επιλέξει να επικεντρωθεί στην Πληροφορική, τις Διεθνείς Σχέσεις, την Επιχειρηματικότητα ή τις Δημόσιες Σχέσεις, και να παρακολουθήσει πιο προχωρημένα μαθήματα σε αυτόν τον τομέα.

Τι είδους βελτίωση σταδιοδρομίας μπορείτε να περιμένετε με ένα Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων;

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων BBA τείνουν να είναι πιο κατάλληλοι να προσληφθούν και να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό με υψηλότερο μισθό εκκίνησης από άλλους χωρίς πτυχίο. Για όσους έχουν εργασιακή εμπειρία ήδη στο ενεργητικό τους, ένα BBA μπορεί να βοηθήσει στην ανοδική πορεία της καριέρας τους, βοηθώντας να εξασφαλίσουν μια προαγωγή ή μια πιο ενδιαφέρουσα εργασία. Τα προγράμματα Πτυχίων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων εστιάζουν στην ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων πολύ χρήσιμων στον εργασιακό χώρο, όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, η λήψη αποφάσεων, η δημιουργική επίλυση προβλημάτων και οι ηγετικές δεξιότητες.

Πόσο κοστίζει η απόκτηση ενός BBA;

Το κόστος της απόκτησης ενός Πτυχίου Τεχνών ποικίλει σημαντικά από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και από χώρα σε χώρα. Επιδοτήσεις διδάκτρων, υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση μπορούν να είναι διαθέσιμα για ορισμένους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις. Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με το πανεπιστήμιο που προσφέρει το πρόγραμμα της επιλογής σας για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το κόστος ενός BBA και για όποια οικονομική βοήθεια είναι διαθέσιμη.

Γιατί να αποκτήσει κανείς ένα Διαδικτυακό BBA;

Τα διαδικτυακά προγράμματα Πτυχίων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων κάνουν την ανώτερη επιχειρηματική εκπαίδευση διαθέσιμη σε ένα ευρύτερο φάσμα υποψηφίων φοιτητών - από τους εργαζόμενους επαγγελματίες πλήρους απασχόλησης έως εκείνους που ζουν πολύ μακριά από τον χώρο του πανεπιστημίου. Οι πιο σύγχρονες τεχνικές ηλεκτρονικής εκμάθησης βοηθούν τις σχολές επιχειρήσεων να φέρουν την αίθουσα διδασκαλίας σε εσάς για διαδικτυακά μαθήματα BBA. Οι καθηγητές μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους μαθητές τους μέσω διαφόρων μεθόδων, και οι φοιτητές μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν ελεύθερα με τους συμφοιτητές τους σε συζητήσεις στην τάξη. Ένα διαδικτυακό πρόγραμμα Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσμα το ίδιο πτυχίο και ίσες παροχές με ένα BBA στον χώρο του πανεπιστημίου. Είτε αναζητάτε διαδικτυακές, μερικής ή πλήρους παρακολούθησης σπουδές, μπορείτε να βρείτε μια επιλογή μέσα από τις προβεβλημένες καταχωρήσεις Πτυχίων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, εδώ.