Πρόγραμμα BBA

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Bachelor Προγράμματα - Ελβετικό Πανεπιστήμιο Umef

Όλα τα προγράμματα πτυχίου στο UMEF είναι αυστηρά συμβατά με τη διαδικασία της Μπολόνια και είναι επομένως ένα ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστώσεων), με ελάχιστη διάρκεια 3 ετών (δηλαδή 6 εξάμηνα) και μέγιστη διάρκεια 5 ετών υπό την προϋπόθεση αποδοχής από τη διοίκηση . Για να αποφοιτήσουν, οι φοιτητές πρέπει να έχουν αποκτήσει 180 μονάδες ECTS μέσω μαθημάτων και είτε πρακτικής είτε διατριβής. Έτσι, οι φοιτητές θα είναι εύκολα κινητό μεταξύ άλλων πανεπιστημιουπόλεις ή ιδρύματα. Το UMEF έχει δύο εγγραφές ανά έτος, τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το UMEF έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ακριβείς ημερομηνίες. Προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα πιστοποιητικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως η ελβετική ωριμότητα, το γαλλικό απολυτήριο, τα επίπεδα Βρετανικής Α ή άλλα πτυχία που θεωρούνται ισοδύναμα.

128289_photo-1571260899304-425eee4c7efc.jpeg

javier trueba / Unsplash

Bachelor of Business Administration

Γενική περιγραφή:

Το πρόγραμμα Bachelor of Business Administration (BBA) καλύπτει τους τομείς της διοίκησης και της εταιρικής στρατηγικής, της επιχειρηματικής οργάνωσης, της λογιστικής, της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, της μικροοικονομίας και της οικονομίας.

Στόχοι εκπαίδευσης:

Ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή να αποκτήσει γνώσεις και τεχνογνωσία στους κλάδους των επιστημών διαχείρισης, με μια παιδαγωγική που βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην εκπαίδευσή τους.

Ευκαιρίες:

Το πρόγραμμα αυτό δίνει στους φοιτητές τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να προσχωρήσουν σε θέσεις ευθύνης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Πρακτική:

Η πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σας θα σας δώσει πρακτική εμπειρία και την ευκαιρία να εφαρμόσετε στις πραγματικές γνώσεις που αποκτήθηκαν στην τάξη. Συνολικές απαιτήσεις προγράμματος: 180 ευρωπαϊκές μονάδες (ECTS) ισοδύναμες με 120 αμερικανικές πιστώσεις.

Μαθήματα Περιγραφή:

Απαιτήσεις προγράμματος γενικής εκπαίδευσης 60 (ECTS) Πιστωτικές μονάδες:

 • GEN 100 - Ρητορική και Σύνθεση
 • GEN 101 - Μέθοδοι έρευνας
 • GEN 102 - Οικονομικά Μαθηματικά
 • GEN 103 - Εισαγωγή στο μάρκετινγκ
 • GEN 104 - Μικροοικονομική
 • GEN 105 - Ψηφιακό μάρκετινγκ
 • GEN 106 - Εισαγωγή στη Διοίκηση
 • GEN 107 - Στατιστικά στοιχεία που ισχύουν για τις επιχειρήσεις
 • GEN 108 - Μακροοικονομική
 • GEN 109 - Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • GEN 110 - Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • GEN 111 - Κρίσιμη σκέψη
 • GEN 112 - Εμπορικό Δίκαιο
 • GEN 113 - Σύγχρονη Γνώση του Κόσμου

Απαιτήσεις Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 60 (ECTS) Συντελεστές:

 • BUS 200 - Συναισθηματική νοημοσύνη
 • BUS 201 - Διαχειριστική Λογιστική
 • BUS 202 - Στρατηγική επικοινωνίας
 • BUS 203 - Παγκόσμιο μάρκετινγκ
 • BUS 204 - Εταιρική χρηματοδότηση
 • BUS 205 - Business Negotiation
 • BUS 206 - Οργανωτική Συμπεριφορά
 • BUS 207 - Διαχείριση Έργων και Λήψη Αποφάσεων
 • BUS 208 - Τεχνητή Νοημοσύνη
 • BUS 209 - Επιχειρηματική Ευφυΐα
 • BUS 210 - Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική
 • BUS 211 - γεωπολιτικά και γεωοικονομικά
 • BUS 212 - Φορολογία των επιχειρήσεων
 • BUS 213 - Μεθοδολογία διδακτορικών διατριβών

Απαιτήσεις Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 60 (ECTS) Συντελεστές:

 • BBA 300 - Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • BBA 301 - Συμπεριφορά των Καταναλωτών
 • BBA 302 - Ηγεσία και ομαδικότητα
 • BBA 303 - Διεθνής Διοίκηση
 • BBA 304 - Διεθνής επιχείρηση
 • BBA 305 - Διαχείριση αλλαγών
 • BBA 306 - Διαχείριση Καινοτομίας
 • BBA 307 - Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
 • BBA 308 - Ολική Διαχείριση Ποιότητας
 • BBA 309 - Διαχείριση κινδύνων
 • BBA 310 - Αλυσίδα αγορών και εφοδιασμού

Πρακτική Άσκηση ή Διατριβή

Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο πρόγραμμα του πτυχιούχου:

 • Αντίγραφο επίσημου πιστοποιητικού - Απολυτήριο, Maturate ή ισοδύναμο
 • Αντίγραφα όλων των μεταγραφών
 • Έντυπο αίτησης εισδοχής, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
 • Ισχυρή εντολή γραπτών και προφορικών αγγλικών
 • Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας
 • Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Απόδειξη των οικονομικών πόρων *
 • Ένα γράμμα κίνητρο 250-350 λέξεων
 • Μια συνέντευξη με έναν καθηγητή ή τον κοσμήτορα της Σχολής
 • Μη επιστρέψιμο τέλος εγγραφής 150 CHF

(* Για τους ξένους φοιτητές)

Πληροφορίες για την εισαγωγή στο πρόγραμμα Bachelor για τον κάτοχο διπλώματος BTS:

 • Το Πανεπιστήμιο UMEF της Ελβετίας αποδέχεται όλους τους φοιτητές που κατέχουν πτυχίο BTS στον κλάδο Ασφάλισης, Τραπεζικής, Διοίκησης, Πωλήσεων, Λογιστικής.
 • Ξεκινήστε απευθείας το τρίτο έτος του πτυχίου Bachelor.
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Bloom Business School “BBS” is a professional training institution established in Egypt, specialized in providing MBA and DBA degrees from international universities and Swiss business schools which a ... περαιτέρω

Bloom Business School “BBS” is a professional training institution established in Egypt, specialized in providing MBA and DBA degrees from international universities and Swiss business schools which are accredited by highly ranked and reputable global and European associations. Διαβάστε Λιγότερα
Κάιρο , Γενεύη + 1 Περισσότερα Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη