• Διάρκεια (έτη): 4
 • Προσόντα: Bachelor of Business Administration στο μάρκετινγκ
 • Επίπεδο Προσόντων: Πτυχίο (1ος κύκλος)
 • Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά (Μαθήματα πρώτου και δεύτερου έτους προσφέρονται και στα ελληνικά)
 • Τρόπος Μελέτης: Πλήρης ή μερικής απασχόλησης (Ορισμένα μαθήματα προσφέρονται επίσης μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης)
 • Ελάχιστες πιστωτικές μονάδες ECTS: 240

Προφίλ του Προγράμματος

Το πρόγραμμα BBA Marketing στοχεύει να παρέχει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη και ολιστική κατανόηση των βασικών αρχών μάρκετινγκ, των εννοιών, των εργαλείων, των τάσεων και των εξελίξεων στη σύγχρονη θεωρία και πρακτική μάρκετινγκ.

Το Πανεπιστήμιο μας απαριθμείται ως ένας από τους Πανεπιστημιακούς Συνεργάτες του Ηνωμένου Βασιλείου Chartered Institute of Marketing (CIM), επιτρέποντας στους φοιτητές μας να είναι εγγεγραμμένοι ως Συνεργάτες (Studying) Μέλη με το CIM. Η CIM είναι ο μεγαλύτερος επαγγελματικός οργανισμός μάρκετινγκ παγκοσμίως με μέλη σε περισσότερες από 120 χώρες και διαπιστευμένα κέντρα σπουδών σε περισσότερες από 40 χώρες. Μπορείτε να γίνετε μέλος του CIM Affiliate (Studying), ενώ μελετάτε στο πρόγραμμα BBA Marketing και αποκτήστε πρόσβαση σε πολλά οφέλη που θα υποστηρίξουν τις πανεπιστημιακές σπουδές σας και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της καριέρας σας. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ: https://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/CIM_Affiliate_Flyer.pdf

Το πρόγραμμα BBA Marketing είναι σήμερα το μόνο προπτυχιακό πρόγραμμα μάρκετινγκ στην Κύπρο, το οποίο είναι διαπιστευμένο από το UK Chartered Institute of Marketing και έχει Graduate Gateway (GG). Οι σπουδαστές θα απαλλάσσονται από το L4 Marketing σε βάση APL. Θα πρέπει να περάσουν δύο ενότητες, Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες (Υποχρεωτικό) και μία επιλεγόμενη ενότητα για να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό L4 στο Επαγγελματικό Μάρκετινγκ (*).

Οι φοιτητές θα εξαιρούνται επίσης σε βάση APL για το στρατηγικό μάρκετινγκ L6. Θα πρέπει να περάσουν δύο ενότητες, Mastering Metrics (Υποχρεωτικό) και μια ενότητα επιλογής για να αποκτήσουν το δίπλωμα L6 στο Professional Marketing (*).

* Για τις δύο περιπτώσεις οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να περάσουν 17 μαθήματα μάρκετινγκ από το Τμήμα Α της Ακαδημαϊκής Διαδρομής καθώς και MKTG-291 (Μάρκετινγκ), MGT-281 Εισαγωγή στη Διοίκηση και BADM-480 Εργασιακής Πρακτικής (πρέπει να επικεντρωθεί στο Marketing) .

Προοπτικές καριέρας

Το μάρκετινγκ είναι ένας τομέας που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις. Είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Λόγω της εξαιρετικά ανταγωνιστικής φύσης του τομέα και του ταχύτατα εξελισσόμενου χαρακτήρα του, υπάρχει απαίτηση για τους αρμόδιους απόφοιτους. Οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών κυμαίνονται από τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, τη διαφήμιση, τη διαχείριση προϊόντων και μαρκών, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τις δημόσιες σχέσεις, τις πωλήσεις, την έρευνα αγοράς, τον προγραμματισμό μάρκετινγκ και τη διανομή. Οι πτυχιούχοι μπορούν να βρουν δουλειά σε διάφορους τομείς όπως ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι επαγγελματικές υπηρεσίες (λογιστικά, ασφαλιστικά, νομικά κ.λπ.), στον μεταποιητικό τομέα, στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στον ιατρικό τομέα και στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Πρόσβαση σε περαιτέρω μελέτες

Μετά την αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές έχουν άμεση πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές, δηλ. Εισαγωγή σε πρόγραμμα Μάστερ χωρίς να χρειάζεται να λάβουν εξετάσεις εισαγωγής ή περαιτέρω εξετάσεις ή να λάβουν οποιαδήποτε μαθήματα θεμελίωσης για να γίνουν δεκτά.

Εκτίμηση

Η αξιολόγηση των μαθημάτων περιλαμβάνει συνήθως μια ολοκληρωμένη τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσους όρους, σχέδια και συμμετοχή στην τάξη.

Οι βαθμοί επιστολών υπολογίζονται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης και των πραγματικών αριθμητικών σημείων που αποκτώνται σε αυτά τα δύο στοιχεία αξιολόγησης. Βάσει των βαθμίδων μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμού βαθμού σπουδαστών (ΣΔΣ) και ο αθροιστικός μέσος όρος σημείων (CPA).

Απαιτήσεις αποφοίτησης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Απαιτείται ελάχιστο σωρευτικό μέσο όρο βαθμού (CPA) 2.0. Επομένως, παρόλο που το «D-» είναι βαθμός PASS, προκειμένου να επιτευχθεί CPA 2.0, απαιτείται ένας μέσος βαθμός «C».

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 1. Προσδιορίστε τις βασικές έννοιες μάρκετινγκ και καθορίστε τις σχέσεις τους και την πρακτική εφαρμογή τους σε ποικίλα περιβάλλοντα και οργανισμούς.
 2. Καθορίστε και αξιολογήστε τις σύγχρονες ανησυχίες και εξελίξεις που υπάρχουν στο χώρο του μάρκετινγκ τόσο στην τοπική όσο και στις διεθνείς αγορές.
 3. Αναφέρετε τη θεωρία και την ανάλυση του μάρκετινγκ σε τρέχοντα θέματα μάρκετινγκ, προκλήσεις και προβλήματα.
 4. Προσδιορίστε και χρησιμοποιήστε σχετικές πηγές πληροφοριών που υποστηρίζουν τον τομέα του μάρκετινγκ.
 5. Ελέγξτε και αξιολογήστε τη σχέση μεταξύ των διαφόρων πτυχών της λειτουργίας μάρκετινγκ.
 6. Αξιολογήστε και επικρίνετε τη σχέση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής μάρκετινγκ.

Υποτροφίες - Οικονομική Βοήθεια

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική βοήθεια σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, με τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής αξίας, βοήθειας οικονομικής βοήθειας, αθλητικών υποτροφιών και προγραμμάτων σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
ελληνικά
University of Nicosia

Κοιτάξτε41 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Nicosia »

Τελευταία ενημέρωση November 22, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Contact school
Duration
4 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
8,940 EUR
Φοιτητές τοπικής / ΕΕ φοιτητές ετήσια δίδακτρα? € 9.120 Διεθνείς φοιτητές ετήσια δίδακτρα
Deadline
Contact school
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Contact school
Ημερομηνία λήξης
Contact school
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Contact school

Contact school

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Contact school
Ημερομηνία λήξης
Contact school
Άλλη