• Διάρκεια (έτη): 4
 • Απονομή προσόντων: Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, ψυχαγωγίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων.
 • Επίπεδο Εξακρίβωσης: 1ος Κύκλος (Πτυχίο Bachelor)
 • Η γλώσσα της διδασκαλίας: Αγγλικά. Μαθήματα πρώτου και δεύτερου έτους προσφέρονται και στα ελληνικά.
 • Τρόπος Μελέτης: Πλήρης και μερικής απασχόλησης. Ορισμένα μαθήματα προσφέρονται σε βάση e-learning.
 • Ελάχιστες πιστωτικές μονάδες ECTS: 240

Προφίλ του Προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί να παρέχει στους φοιτητές μας μια θεμελιώδη και ευρεία κατανόηση της πολυπλοκότητας του τουρισμού, του ελεύθερου χρόνου και της βιομηχανίας εκδηλώσεων. Η μελέτη σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον διασφαλίζει ότι οι μαθητές μας θα αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα όπως η ποικιλομορφία και η διασύνδεση όλων των πτυχών της βιομηχανίας.

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να:

 1. Συλλέξτε και αναλύστε δεδομένα με σκοπό την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση του TLE.
 2. Ανάπτυξη ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
 3. Βεβαιωθείτε ότι αλληλεπιδράτε με άλλους σε διάφορες ρυθμίσεις οργανισμού.
 4. Επικοινωνήστε, προφορικά και γραπτώς.
 5. Επίλυση προβλήματος.
 6. Χρησιμοποιήστε αποτελεσματικά πόρους για να μάθετε πώς να μαθαίνετε.

Το πρόγραμμα TLE Management συνδυάζει τον ακαδημαϊκό και τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε ισότιμη βάση καθώς οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσω της πρακτικής άσκησης και των ακαδημαϊκών σπουδών τους. Αυτό περιλαμβάνει πρακτικά επιχειρησιακά μαθήματα, δηλαδή την αεροπορική εταιρεία

Προοπτικές καριέρας

Οι απόφοιτοι μας είναι σε θέση να επιτύχουν αμειβόμενη απασχόληση σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο εξωτερικό. Στην πραγματικότητα, πολλοί από τους σπουδαστές μας απασχολούνται επί του παρόντος σε εποπτικούς και διευθυντικούς ρόλους ενώ επιδιώκουν το πτυχίο τους. Μερικοί από τους τομείς απασχόλησης είναι:

 1. Θεματικά πάρκα
 2. Διευθυντής Υπηρεσίας Συνθηκών
 3. Εκπρόσωπος Διακοπών
 4. Οργανωτή εκδηλώσεων
 5. Ταξιδιωτικά γραφεία
 6. Κρουαζερόπλοια
 7. Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού
 8. Ενώσεις αειφόρου τουρισμού
 9. Οργανισμοί αγροτουρισμού
 10. Εξυπηρέτηση πελατών
 11. Αυτοαπασχολούμενος

Πρόσβαση σε περαιτέρω μελέτες

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε μεταπτυχιακούς τίτλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκτίμηση

Η αξιολόγηση των μαθημάτων περιλαμβάνει συνήθως μια ολοκληρωμένη τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα μέσα, τα έργα και τη συμμετοχή στην τάξη. Οι βαθμοί επιστολών υπολογίζονται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης και των πραγματικών αριθμητικών σημείων που προκύπτουν από αυτά τα δύο στοιχεία αξιολόγησης. Βάσει των βαθμίδων μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμού βαθμού σπουδαστών (ΣΔΣ) και ο σωρευτικός μέσος όρος σημείων (CPA).

Απαιτήσεις αποφοίτησης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος. Απαιτείται ελάχιστο σωρευτικό μέσο όρο βαθμού (CPA) 2.0. Επομένως, παρόλο που το «D-» είναι βαθμός PASS, προκειμένου να επιτευχθεί CPA 2,0, απαιτείται ένας μέσος βαθμός «C».

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 1. Αναλύστε ένα πρόβλημα και αναπτύξτε μια λύση.
 2. Χρησιμοποιήστε ακαδημαϊκές μεθόδους (π.χ. χρησιμοποιώντας παραπομπές).
 3. Προσδιορίστε και προσαρμόστε τις μελλοντικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της τεχνολογίας.
 4. Εκτιμήστε και εφαρμόστε αποτελεσματική συμπεριφορά και εργαλεία σε ένα πολυ-κοινωνικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της κοινωνικής κατάστασης και του πολιτισμού στον τομέα.
 5. Καθορίστε αποτελεσματικές προσεγγίσεις σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο.
 6. Προσδιορίστε και χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου λογισμικού (π.χ. έρευνα αγοράς, στατιστική ανάλυση).
 7. Ενσωμάτωση μιας θεωρητικής και εφαρμοσμένης προοπτικής.
 8. Προσδιορίστε και χρησιμοποιήστε τις λειτουργικές περιοχές ενός οργανισμού και τις σχέσεις τους για αποτελεσματική οργανωτική λειτουργία.
 9. Να επιδεικνύει την ικανότητα για δια βίου μάθηση και ανάπτυξη σε πνευματικό, προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή πώς, πότε, πού - απαιτείται νέα επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη (π.χ. ρητορική, παρουσίαση, εργασία σε ομάδες, διαχείριση προσωπικού, ενημέρωση)
 10. Διαχωρίστε τις λεπτομέρειες των επιχειρηματικών λειτουργιών, ανάλογα με το πεδίο.
 11. Ξεχωρίστε το ρόλο των πρακτικών πρακτικών.
 12. Εκτιμήστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιχειρήσεων στον τομέα.

Υποτροφίες - Οικονομική Βοήθεια

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική βοήθεια σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, με τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής αξίας, βοήθειας οικονομικής βοήθειας, αθλητικών υποτροφιών και προγραμμάτων σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
ελληνικά
University of Nicosia

Κοιτάξτε41 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Nicosia »

Τελευταία ενημέρωση November 22, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Contact school
Duration
4 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
8,940 EUR
Φοιτητές τοπικής / ΕΕ φοιτητές ετήσια δίδακτρα? € 9.120 Διεθνείς φοιτητές ετήσια δίδακτρα
Deadline
Contact school
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Contact school
Ημερομηνία λήξης
Contact school
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Contact school

Contact school

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Contact school
Ημερομηνία λήξης
Contact school
Άλλη