• Συγκεντρώσεις: 1. Διαχείριση Καζίνο, 2. Διαχείριση Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, 3. Διαχείριση Σπα και Κέντρο Ευεξίας (BBA, 4 Χρόνια)
 • Διάρκεια (έτη): 4 έτη
 • Απονομή προσόντων: Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Διοίκηση Φιλοξενίας
 • Επίπεδο Προσόντων: Πτυχίο (1ος κύκλος)
 • Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά (Μαθήματα πρώτου και δεύτερου έτους προσφέρονται και στα ελληνικά)
 • Τρόπος Μελέτης: Πλήρης ή μερικής απασχόλησης
 • Ελάχιστες πιστωτικές μονάδες ECTS: 240

Προφίλ του Προγράμματος

Στόχοι

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει να παρέχει στον φοιτητή τα απαραίτητα εργαλεία και ικανότητες για να προσθέσει αξία σε οποιαδήποτε οργάνωση φιλοξενίας. Η ποικιλία και η εμβέλεια των προσφερόμενων κύκλων μαθημάτων παρέχουν μια υγιή γείωση για το εποπτικό / διευθυντικό προσωπικό.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να:

 1. Συλλέξτε και αναλύστε δεδομένα με σκοπό την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο της φιλοξενίας.
 2. Αναπτύξτε «μαλακές δεξιότητες».
 3. Αποτελεσματικά και εμπιστευτικά αλληλεπιδρούν μέσα σε έναν οργανισμό.
 4. Επίλυση προβλημάτων μεμονωμένα και σε ομάδες.
 5. Χρησιμοποιήστε αποτελεσματικά πόρους για να μάθετε πώς να μαθαίνετε.

Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Φιλοξενίας συνδυάζει τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό σε ισότιμη βάση καθώς οι μαθητές συμμετέχουν στενά στην πρακτική εμπειρία μέσω της πρακτικής άσκησης και των ακαδημαϊκών σπουδών. Αυτό περιλαμβάνει πρακτικά λειτουργικά μαθήματα όπως Λειτουργία Εστιατορίων, Παραγωγή Τροφίμων, Κατοικία, Μαθήματα Διαχείρισης και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, δηλαδή Προγραμματισμός Καριέρας

Προοπτικές καριέρας

Οι απόφοιτοι μας είναι σε θέση να επιτύχουν αμειβόμενη απασχόληση σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο εξωτερικό, μέσω προγραμμάτων ταχείας παρακολούθησης της βιομηχανίας. Στην πραγματικότητα, πολλοί από τους σπουδαστές μας απασχολούνται επί του παρόντος σε εποπτικούς ρόλους ενώ ακολουθούν το πτυχίο τους. Επιπλέον, οι αποφοίτητές μας θα βρεθούν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό που επιδιώκουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Μερικοί από τους τομείς απασχόλησης είναι:

 1. Διευθυντής τροφίμων και ποτών
 2. Γενικός διευθυντής ξενοδοχείου ή θέρετρου
 3. Προιστάμενος Γραφείου συναλλαγής με το κοινό
 4. Επιβλέπων Κρατήσεων
 5. Διευθυντής Υπηρεσίας Συνθηκών
 6. Βοηθός διαχειριστή ξενοδοχείου ή εστιατορίου
 7. Διευθυντής Marketing και Πωλήσεων
 8. Οργανωτή εκδηλώσεων
 9. Αυτοαπασχολούμενος

Πρόσβαση σε περαιτέρω μελέτες

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε βαθμούς δευτέρου κύκλου (Master's Degree)

Εκτίμηση

Η αξιολόγηση των μαθημάτων περιλαμβάνει συνήθως μια ολοκληρωμένη τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσους όρους, σχέδια και συμμετοχή στην τάξη.

Οι βαθμοί επιστολών υπολογίζονται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης και των πραγματικών αριθμητικών σημείων που αποκτώνται σε αυτά τα δύο στοιχεία αξιολόγησης. Βάσει των βαθμίδων μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμού βαθμού σπουδαστών (ΣΔΣ) και ο αθροιστικός μέσος όρος σημείων (CPA).

Απαιτήσεις αποφοίτησης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Απαιτείται ελάχιστο σωρευτικό μέσο όρο βαθμού (CPA) 2.0. Επομένως, παρόλο που το «D-» είναι βαθμός PASS, προκειμένου να επιτευχθεί CPA 2.0, απαιτείται ένας μέσος βαθμός «C».

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 1. Αναλύστε και εφαρμόστε την επίλυση προβλημάτων σε θέματα που σχετίζονται με την φιλοξενία.
 2. Χρησιμοποιήστε και λειτουργήστε τα σχετικά προγράμματα λογισμικού Hospitality.
 3. Πρόβλεψη και προσαρμογή στις τάσεις της βιομηχανίας φιλοξενίας.
 4. Εργαστείτε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον της βιομηχανίας φιλοξενίας.
 5. Προσαρμογή και λειτουργία σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο.
 6. Χρησιμοποιήστε ένα πλήθος ακαδημαϊκών εργαλείων για να επιλύσετε προβλήματα και να διατυπώσετε επιχειρήματα.
 7. Συνθέστε θεωρητικές πτυχές με ζητήματα που σχετίζονται με τη φιλοξενία της πραγματικής ζωής.
 8. Προσδιορίστε τις λειτουργικές περιοχές μιας επιχείρησης φιλοξενίας και τις σύνθετες σχέσεις τους.
 9. Αξιοποιήστε τις θετικές επιπτώσεις των κλάδων που σχετίζονται με τη βιομηχανία φιλοξενίας.
 10. Να αντανακλούν για να βελτιώσουν την προσωπική ανάπτυξη και την εξέλιξη.
 11. Προσδιορίστε τις επιπτώσεις του πολιτισμού στον κλάδο της φιλοξενίας.
 12. Χρησιμοποιήστε τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της φιλοξενίας.
 13. Επικύρωση και αξιολόγηση του ρόλου των πρακτικών στο πλαίσιο της βιομηχανίας φιλοξενίας.
 14. Ερμηνεία και ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη βιομηχανία φιλοξενίας.

Υποτροφίες - Οικονομική Βοήθεια

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική βοήθεια σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, με τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής αξίας, βοήθειας οικονομικής βοήθειας, αθλητικών υποτροφιών και προγραμμάτων σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
ελληνικά
University of Nicosia

Κοιτάξτε41 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Nicosia »

Τελευταία ενημέρωση November 22, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Contact school
Duration
4 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
8,940 EUR
Φοιτητές τοπικής / ΕΕ φοιτητές ετήσια δίδακτρα? € 9.120 Διεθνείς φοιτητές ετήσια δίδακτρα
Deadline
Contact school
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Contact school
Ημερομηνία λήξης
Contact school
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Contact school

Contact school

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Contact school
Ημερομηνία λήξης
Contact school
Άλλη