• Διάρκεια (έτη): 4
 • Απονομή προσόντων: Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Διοίκηση Αθλητισμού
 • Επίπεδο Προσόντων: Πτυχίο (1ος κύκλος)
 • Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά (Μαθήματα πρώτου και δεύτερου έτους προσφέρονται και στα ελληνικά)
 • Τρόπος Μελέτης: Πλήρης ή μερικής απασχόλησης
 • Ελάχιστες πιστωτικές μονάδες ECTS: 240

Προφίλ του Προγράμματος

Στόχοι

Το πρόγραμμα Sport Management αποσκοπεί στο να παράσχει στον φοιτητή μια εκτεταμένη εικόνα των διαφόρων αθλητικών υποθέσεων και οργανώσεων και των δεξιοτήτων για να εργαστεί στην αθλητική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αθλημάτων, των αθλητικών και αθλητικών οργανώσεων, των εμπορικών και δημόσιων αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εγκαταστάσεις, καθώς και ανθρώπινο δυναμικό και διαχείριση ενιαίου αθλητή. Το πρόγραμμα σκοπεύει να δώσει πληροφορίες για τις τρέχουσες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές διαχείρισης του αθλητισμού και την εφαρμογή τους στην Κυπριακή αθλητική αγορά.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση:

 1. Κατανοήστε τη φύση και τη λειτουργία των αθλητικών οργανώσεων που ανήκουν σε διάφορους τομείς της αθλητικής αγοράς.
 2. Αξιολογεί και αναλύει θέματα και πρακτικές που υπάρχουν στη σύγχρονη διοίκηση του αθλητισμού, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και κυπριακό επίπεδο.
 3. Εφαρμόστε θεωρίες διαχείρισης, εμπορίας, επιχειρηματικότητας και προώθησης, και αρχές, σε διάφορες περιπτώσεις σε επαγγελματικό, ερασιτεχνικό και ψυχαγωγικό αθλητισμό.
 4. Ανάπτυξη των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για αποτελεσματική επικοινωνία, ανθρώπινο δυναμικό και ενιαία διαχείριση αθλητών, μέσα σε αθλητικές οργανώσεις.
 5. Εξετάστε και αναλύστε την τρέχουσα δομή, τη φύση και τη λειτουργία των αθλητικών οργανώσεων, προκειμένου να παρέχετε καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν την αειφόρο ανάπτυξη.
 6. Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στη διαδικασία διαχείρισης αθλημάτων, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει.
 7. Αξιοποιήστε αποτελεσματικά τους πόρους και παραμείνετε περιπλανώμενοι, για να διατηρήσετε την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Προοπτικές καριέρας

Η Διοίκηση Αθλητισμού είναι ένας πολυδιάστατος τομέας που ενσωματώνει τους τομείς του αθλητισμού και της διαχείρισης. Από την άποψη αυτή, οι απόφοιτοι με πτυχίο διαχείρισης αθλητισμού έχουν μια σειρά ευκαιριών και προοπτικές απασχόλησης. Μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε επαγγελματικές ομάδες, εθνικές ομοσπονδίες, κέντρα φυσικής κατάστασης και αναψυχής, οργανώσεις νεολαίας, πρακτορεία εμπορίας αθλητικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεις παραγωγής αθλητικών ειδών και λιανικής πώλησης.

Πρόσβαση σε περαιτέρω μελέτες

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε βαθμούς δευτέρου κύκλου (Master's Degree)

Εκτίμηση

Η αξιολόγηση των μαθημάτων περιλαμβάνει συνήθως μια ολοκληρωμένη τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσους όρους, σχέδια και συμμετοχή στην τάξη.

Οι βαθμοί επιστολών υπολογίζονται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης και των πραγματικών αριθμητικών σημείων που αποκτώνται σε αυτά τα δύο στοιχεία αξιολόγησης. Βάσει των βαθμίδων μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμού βαθμού σπουδαστών (ΣΔΣ) και ο αθροιστικός μέσος όρος σημείων (CPA).

Απαιτήσεις αποφοίτησης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Απαιτείται ελάχιστο σωρευτικό μέσο όρο βαθμού (CPA) 2.0. Επομένως, παρόλο που το «D-» είναι βαθμός PASS, προκειμένου να επιτευχθεί CPA 2.0, απαιτείται ένας μέσος βαθμός «C».

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Σπουδών Αθλητικής Διαχείρισης χρησιμοποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές των επαγγελματικών ενώσεων όπως το EASM (European Sports Management Association) και η NASSM (Βορειοαμερικανική Εταιρεία Αθλητικής Διαχείρισης). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 1. Κατανοήστε τον αθλητικό μικροκοσμό και πώς επηρεάζεται από τις πολιτιστικές παραδόσεις, τις κοινωνικές αξίες και τις ψυχοκοινωνικές εμπειρίες.
 2. Εφαρμόστε τις έννοιες της διοίκησης και της ηγεσίας, περιγράφοντας τις διάφορες δεξιότητες, τους ρόλους και τις λειτουργίες των αθλητικών διευθυντών και τις έννοιες της θεωρίας / πρακτικών ηγεσίας που σχετίζονται με τις αθλητικές διευθυντικές ευθύνες.
 3. Αναλύστε τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό με τις εγγενείς και εξωγενείς διαστάσεις του και αναπτύξτε μια προσωπική φιλοσοφία της κοινωνικής ευθύνης στο περιβάλλον διαχείρισης του αθλητισμού.
 4. Χρησιμοποιήστε θεμελιώδεις έννοιες μάρκετινγκ στη βιομηχανία του αθλητισμού και κατανοήστε τις μοναδικές αθλητικές αγορές προϊόντων και καταναλωτικών προϊόντων.
 5. Κατανοήστε τις αρχές της διαπροσωπικής και μαζικής επικοινωνίας και την εφαρμογή της μέσα σε ένα αθλητικό πλαίσιο.
 6. Αναπτύξτε τις δηλώσεις προϋπολογισμού / χρηματοδότησης ως κρίσιμη συνιστώσα όλων των αθλητικών βιομηχανιών και αναλύστε μεθόδους και αρχές δημοσιονομικού ελέγχου.
 7. Κατανοήστε και εφαρμόστε νομικές έννοιες σε περιοχές με τις περισσότερες πιθανότητες να συναντήσετε στο περιβάλλον διαχείρισης αθλημάτων.
 8. Εφαρμόστε τις αθλητικές οικονομικές αρχές καθώς ταιριάζουν στην εθνική οικονομία και κατανοήστε ότι οι αθλητικές οικονομίες διαμορφώνονται από εξωτερικές επιρροές.
 9. Ερμηνεύστε το ρόλο των διαφόρων υπηρεσιών που διέπουν τον αθλητισμό και προσδιορίστε την εξουσία, την οργανωτική δομή και τις λειτουργίες τους.

Υποτροφίες - Οικονομική Βοήθεια

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική βοήθεια σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, με τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής αξίας, βοήθειας οικονομικής βοήθειας, αθλητικών υποτροφιών και προγραμμάτων σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
ελληνικά
University of Nicosia

Κοιτάξτε41 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Nicosia »

Τελευταία ενημέρωση November 22, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Contact school
Duration
4 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
8,940 EUR
Φοιτητές τοπικής / ΕΕ φοιτητές ετήσια δίδακτρα? € 9.120 Διεθνείς φοιτητές ετήσια δίδακτρα
Deadline
Contact school
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Contact school
Ημερομηνία λήξης
Contact school
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Contact school

Contact school

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Contact school
Ημερομηνία λήξης
Contact school
Άλλη