Δημοφιλείς Κατηγορίες

Προγράμματα BA

Τα Πτυχία Τεχνών (εν συντομία BA) είναι επιτεύγματα προπτυχιακού επιπέδου που παρέχονται από πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Η απόκτηση ενός Πτυχίου Τεχνών μπορεί να προσφέρει μια σειρά από ποικίλα οφέλη που κυμαίνονται από την ενίσχυση των προοπτικών καριέρας ως τις βελτιωμένες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.

Επιπλέον, ένα Πτυχίο Τεχνών μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω σπουδές ενός Μεταπτυχιακού προγράμματος. Εξειδικευμένα θέματα εντός των κλάδων των Τεχνών, των Κλασσικών και Κοινωνικών Επιστημών και, ορισμένες φορές, των Επιχειρήσεων και της Νομικής, εμπίπτουν στην ακαδημαϊκή σφαίρα του Πτυχίου Τεχνών. Οι υποψήφιοι των BA συχνά απαιτείται να ολοκληρώσουν μια έρευνα και να παρουσιάσουν μια γραπτή διπλωματική εργασία πριν την ολοκλήρωση του πτυχίου τους.

Η ποικιλία των διαφορετικών προγραμμάτων Πτυχίων Τεχνών μπορεί να είναι συντριπτική - μην αφήσετε να σας σταματήσει! Ξεκινήστε την ερευνά σας ρίχνοντας μια ματιά στα πιο δημοφιλή διπλώματα BA που αναφέρονται παρακάτω.

Πρόσφατα προστιθέμενα BA

Noroff

Bachelor in Interactive Media - Games

Δεκέμβριος 14, 2017
Studio 3 Μαθησιακά αποτελέσματα Η γνώση: Γνώση σημαντικών θεμάτων, θεωριών, ζητημάτων, διαδικασιών, εργαλείων και μεθόδων στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων και των Αγώνων Επίδειξη εξοικείωσης με τα τρέχοντα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στον γενικό τομέα των διαδραστικών μέσων και ιδιαίτερα στους Αγώνες Γνώση των βασικών … [+]αρχών, θεωριών, εργαλείων και τεχνικών στον τομέα των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια), ικανότητα αξιολόγησης αυτών των εργαλείων και τεχνικών και εφαρμογή τους σε διάφορες καταστάσεις Να επιδεικνύει την ικανότητα να ενημερώνει τις γνώσεις του / της στον τομέα των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια), τόσο μέσω της ακαδημαϊκής μελέτης όσο και της επαγγελματικής εξέλιξης Γνώση της ιστορίας, των παραδόσεων και του διακριτικού χαρακτήρα των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια) και της θέσης και των πιθανών επιπτώσεων στην κοινωνία Κατανοήστε τα κοινωνικά, ψυχολογικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τα Διαδραστικά Μέσα (Παιχνίδια) και παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους Γνώση της εφαρμογής αρχών, εργαλείων και τεχνικών διαδραστικών μέσων ενημέρωσης σε σύνθετους επιστημονικούς και βιομηχανικούς τομείς Δεξιότητες: Να επιδείξει την ικανότητα να εφαρμόζει ακαδημαϊκές γνώσεις και συναφή αποτελέσματα των εργασιών έρευνας και ανάπτυξης στα πρακτικά και θεωρητικά Διαδραστικά Μέσα (Παιχνίδια) και να λαμβάνει βάσιμες, ενημερωμένες και αιτιολογημένες αποφάσεις και επιλογές Να επιδεικνύουν την ικανότητα να προβληματίζουν για τη δική τους ακαδημαϊκή πρακτική και επαγγελματική εξέλιξη, να εντοπίζουν τομείς για βελτίωση και να προσαρμόζονται σε μελλοντικά εργαλεία, τεχνικές και τεχνολογία Επιδείξτε την ικανότητα να βρείτε, να αξιολογήσετε και να ανατρέξετε σε πληροφορίες και επιστημονικά θέματα και να τα παρουσιάσετε με τρόπο που να φωτίζει το πρόβλημα Να επιδεικνύουν την ικανότητα να δημιουργούν και να αναπτύσσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά έργα διαδραστικών μέσων και παιχνιδιών σε κατάλληλη μορφή πολυμέσων για κάθε συγκεκριμένη πρόκληση Να επιδεικνύει την ικανότητα να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία και τεχνικές για να δημιουργεί και να αναπτύσσει κατάλληλη και επαγγελματική εργασία στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης Να επιλέξει και να εφαρμόσει κριτικά μια σειρά αναλυτικών και μεθοδολογικών τεχνικών επίλυσης προβλημάτων, με βάση την έρευνα, και να είναι σε θέση να ερμηνεύσει τις λύσεις και να παρουσιάσει κατάλληλα τα αποτελέσματα Η ικανότητα εντοπισμού κατάλληλων ενδιαφερομένων και η επικοινωνία, η δικτύωση και η συνεργασία με αυτούς τους ενδιαφερόμενους σε κατάλληλο επίπεδο Γενική αρμοδιότητα: Προσδιορίστε και εφαρμόστε κατάλληλα τα σύνθετα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πρακτικής στο ειδικό πεδίο των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια) Σχεδιάστε, εκτελέστε και διαχειριστείτε μια ποικιλία αναθέσεων και έργων με την πάροδο του χρόνου, μόνη ή ως μέρος μιας ομάδας, με επιτυχία και σύμφωνα με τις δεοντολογικές απαιτήσεις και αρχές Να επικοινωνούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας κατάλληλες μορφές επικοινωνίας ηλεκτρονικά, προφορικά και γραπτά, να είναι σε θέση να παρουσιάζουν προβλήματα, λύσεις, θεωρίες και ακαδημαϊκά επιχειρήματα με επαγγελματικό τρόπο Να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και άλλα θέματα όπως θεωρίες, προβλήματα και λύσεις, με άλλους με φόντο ή / και εμπειρία στα Διαδραστικά Μέσα (Παιχνίδια), μέσω της επιλογής και της εφαρμογής των κατάλληλων μεθόδων επικοινωνίας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη ορθές πρακτικές στην κοινότητα πρακτικής Δείξτε την ικανότητα για αυτο-προβληματισμό ως μέρος μιας στρατηγικής διά βίου μάθησης Εξοικείωση με την τρέχουσα και τη νέα σκέψη και τις τάσεις στο πεδίο των Διαδραστικών Μέσων (Παιχνίδια) και τις καινοτομίες στον τομέα Ευκαιρίες απασχόλησης Μετά τη μελέτη, θα έχετε μεγάλη εμπειρία σε διαδραστικά συστήματα ψυχαγωγίας και γραφικά κίνησης. Θα είστε κατάλληλοι για εργασία σε διαδραστικό scripting, σχεδιασμό παιχνιδιών, ανάπτυξη παιχνιδιών, εικονογράφηση, δοκιμές παιχνιδιών, παραγωγή παιχνιδιών, διδασκαλία 2D και 3D, οπτική διδασκαλία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σχεδιασμό πολυμέσων. Το πρόγραμμα παρέχει τις δεξιότητες για να εργαστεί στη βιομηχανία παιχνιδιών και κινούμενων σχεδίων, αλλά και να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό ίδρυμα ή να προετοιμάσει μια επιχειρηματική στρατηγική για μια εταιρεία παιχνιδιών ή κινούμενων σχεδίων. Περαιτέρω σπουδές Οι σπουδαστές με πτυχίο στα διαδραστικά μέσα ενημέρωσης - animation μπορούν να απευθυνθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που σχετίζεται με τις τέχνες και τις μελέτες σχεδιασμού που περιέχουν μαθήματα animation στο μάστερ και το διδακτορικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει στη Νορβηγία ή σε άλλα διάφορα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Πληροφορίες μαθήματος Πανεπιστημιούπολη: Kristiansand και σε απευθείας σύνδεση μελέτες Διάρκεια: 3 χρόνια Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά Τιμή online: ΝΟΚ 41.500, - ανά εξάμηνο. NOK 1.500, - τέλος εγγραφής. [-]

University of Padova

Bachelor στην φροντίδα των ζώων

Δεκέμβριος 15, 2017
Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ανάπτυξη ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων, ειδικευμένων στη φροντίδα των ζώων, στη γεωργία και στην ευημερία, ικανών να λειτουργούν σε διαφορετικά διεθνή περιβάλλοντα.… [+] [-]

Beijing Institute Of Technology

BA in Mechanical Engineering

Δεκέμβριος 14, 2017
Η Μηχανολογία στο BIT, που κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων μεταξύ των πανεπιστημίων της χώρας, είναι ένα εθνικό πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα, με τη μηχανική και μηχανολογία ως κύρια θέματα, προετοιμάζει τους μαθητές με βασικές θεωρία και επαγγελματικές γνώσεις στη μηχανική και βιομηχανική μηχανική μαζί με τις μεθόδους επιστημονικής σκέψης και την ικανότητα να ασχολού… [+]νται με τα επιστημονικά και τεχνολογικά προβλήματα. [-]

Πανεπιστήμια σε Ελληνική Δημοκρατία

Αλλάξτε τοποθεσία

Τι είναι ένα Πτυχίο Τεχνών (BA);

Τι είναι ένα Πτυχίο Τεχνών;

Ένα Πτυχίο Τεχνών, ή B.A. εν συντομία, είναι ένα πτυχίο που προσφέρεται από πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο για την ολοκλήρωση σπουδών τριών ή τεσσάρων ετών. Οι τομείς σπουδών του Πτυχίου Τεχνών ποικίλουν και μπορεί να εξαρτώνται από το πανεπιστήμιο που φιλοξενεί το πρόγραμμα, όμως γενικά υπάγονται μέσα στην κατηγορία των φιλελεύθερων τεχνών, και ορισμένες φορές των επιστημών. Ένα Πτυχίο Τεχνών διαφέρει από ένα Πτυχίο Επιστημών στη θεματολογία και την μέθοδο μελέτης.

Ποια είναι τα οφέλη της απόκτησης ενός Πτυχίου Τεχνών;

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων BA έχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, και τείνουν να κερδίζουν περισσότερα από εκείνους που δεν έχουν πτυχίο. Εκτός από τα επαγγελματικά οφέλη, η απόκτηση ενός BA μπορεί να έχει και μεγάλα προσωπικά πλεονεκτήματα. Τα προγράμματα BA παρουσιάζουν στους φοιτητές προκλήσεις που βελτιώνουν, ανάμεσα στα άλλα, και τις ικανότητες δημιουργικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων, και τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Η εγγραφή σε ένα πρόγραμμα Πτυχίου Τεχνών δίνει στο φοιτητή την ευκαιρία να οικοδομήσει μια βαθύτερη κατανόηση σε ένα θέμα που τον συναρπάζει, τον παθιάζει και τον εμπνέει.

Τι σπουδάζουμε σε ένα Πτυχίο Τεχνών;

Οι φοιτητές του Πτυχίου Τεχνών έχουν επιλέξει τον τομέα σπουδών τους από ένα φάσμα θεμάτων που συμπεριλαμβάνουν την ιστορία, τις γλώσσες, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, άλλα ανθρωπιστικά πεδία, τις επικοινωνίες, την ανθρωπολογία, τη γεωγραφία, τις κοινωνικές επιστήμες, τη γλωσσολόγια και, σε ορισμένα πανεπιστημία, τη θεολογία και τη νοσηλευτική. Μέσα σε αυτούς τους τομείς υπάρχουν ορισμένες ειδικότητες που ευθυγραμμίζονται με πιο συγκεκριμένες πορείες σταδιοδρομίας. Παραδείγματος χάρη, ένας φοιτητής ιστορίας μπορεί να επιλέξει να σπουδάσει Μεσαιωνικές Σπουδές, Αρχαίους Πολιτισμούς, Βρετανική Σύγχρονη Ιστορία ή κάποια άλλη ειδικότητα.

Τι είδους βελτίωση σταδιοδρομίας μπορείτε να περιμένετε με ένα Πτυχίο Τεχνών;

Η απόκτηση ενός Πτυχίου Τεχνών μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ τις προοπτικές σταδιοδρομίας, τόσο λόγω της βαθύτερης κατανόησης του τομέα σπουδών, όσο και λόγω της ποικιλίας των ανεπτυγμένων δεξιοτήτων. Οι εργοδότες αναζητούν αποφοίτους Πτυχίων Τεχνών για την ικανότητά τους να επικοινωνούν καλά, να αντιμετωπίζουν τυχόν προκλήσεις στο χώρο εργασίας, να παραμένουν ευέλικτοι και να σκέφτονται κριτικά για ένα φάσμα ερωτήσεων. Με τα πτυχία BA, οι απόφοιτοι πληρούν τις προϋποθέσεις για μια σειρά επαγγελμάτων, καθώς τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα που διδάσκονται έχουν πολυάριθμες εφαρμογές σε διάφορους τομείς και ρόλους.

Πόσο κοστίζει η απόκτηση ενός Πτυχίου Τεχνών;

Το κόστος των διδάκτρων για ένα πρόγραμμα Πτυχίου Τεχνών διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και σε διαφορετικές χώρες. Τα τμήματα εισαγωγής των πανεπιστημίων μπορούν να παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα σπουδών και τα υπόλοιπα κόστη που σχετίζοντυαι με την απόκτηση ενός B.A. Ίσως να υπάρχουν διαθέσιμες υποτροφίες ή άλλα οικονομικά βοηθήματα για ορισμένους υποψηφίους των προγραμμάτων Πτυχίου Τεχνών, που πληρούν τις προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική βοήθεια για τις σπουδές BA, μπορούν να ζητηθούν από τα τμήματα εισαγωγής των πανεπιστημίων.

Γιατί να αποκτήσει κανείς ένα Διαδικτυακό Πτυχίο Τεχνών;

Τα διαδικτυακά προγράμματα BA χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά την ηλεκτρονική εκμάθηση, για να φέρουν την αίθουσα διδασκαλίας στα σπίτια χιλιάδων φοιτητών σε όλο τον κόσμο. Είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους, ή λόγω συνδυασμού των δύο, οι σπουδές στο χώρο του πανεπιστημίου απλώς δεν είναι επιλογή για ορισμένους φοιτητές πτυχίου. Ευτυχώς, τα περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρουν κάποιας μορφής διαδικτυακά προγράμματα σπουδών, και τώρα πια τα προγράμματα Πτυχίων Τεχνών είναι τα πιο δημοφιλή.