Το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας έχει ως στόχο να παράγει πτυχιούχους με πολύ καλά μορφωμένους επαγγελματίες στον τομέα των Μεταφραστικών Μελετών, με αρμοδιότητα στους διάφορους κλάδους της μετάφρασης και διερμηνείας και ικανό να λειτουργεί στο πλαίσιο των εθνικών και διεθνών συναντήσεων.

Κατά το πρώτο έτος του ακαδημαϊκού προγράμματος, υπάρχουν μαθήματα που στοχεύουν στη βελτίωση των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών όπως η ανάγνωση, η ομιλία και η γραφή. Από την άποψη αυτή, στο πρώτο έτος, ο στόχος είναι να βελτιωθούν οι γλωσσικές δεξιότητες των φοιτητών και να δημιουργηθεί ένα στέρεο υπόβαθρο για τα γραπτά και προφορικά μαθήματα μετάφρασης που θα λάβουν τα επόμενα χρόνια. Τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα αρχίζουν το δεύτερο έτος. Στο πρόγραμμα υπάρχουν μαθήματα όπως το δίκαιο, η οικονομία, η τεχνική μετάφραση και η τοπική προσαρμογή και οι σχέσεις της ΕΕ που στοχεύουν στην επαγγελματικοποίηση των φοιτητών σε γραπτή και προφορική μετάφραση σε τέτοιους κλάδους. Απομακρύνοντας από την ιδέα ότι οι μεταφραστικές σπουδές είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο, στα μαθήματα περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα όπως "Εισαγωγή στη Νομική", "Εισαγωγή στα Οικονομικά", "Διεθνή Ιδρύματα και Οργανισμοί" που αποτελούν τη βάση των μαθημάτων πεδίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές μας λαμβάνουν μια ολοκληρωμένη και έντονη εκπαίδευση, η οποία μπορεί να εμπλουτιστεί περαιτέρω από μικρές και διπλές σημαντικές ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται.

Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος μας, η δεύτερη υποχρεωτική ξένη γλώσσα είναι η γαλλική, λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία της χρήση στους τομείς των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας. Οι σπουδαστές που λαμβάνουν οκτώ όρους γαλλικής γλώσσας έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν και άλλα μαθήματα σύγχρονης γλώσσας που προσφέρονται από τη Σχολή Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με τις δικές τους προτιμήσεις. Το μεταφραστικό μας εκπαιδευτικό εργαστήριο, εξοπλισμένο με την τελευταία τεχνολογία στην προφορική μετάφραση, έχει χωρητικότητα 21 μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να διεξάγουν προσωπικές και ομαδικές δραστηριότητες σε ένα διαδραστικό περιβάλλον και μπορούν να εκτελούν ταυτόχρονα διερμηνεία που αντικατοπτρίζουν τις πιο πρόσφατες καινοτομίες στον τομέα. Το εργαστήριό μας είναι εξοπλισμένο με το πρόγραμμα SDL-TRADOS που προτιμάται από πολλούς επαγγελματίες μεταφραστές.

Μετά την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές μας αποκτούν τον τίτλο "Μεταφραστής και Διερμηνέας" και μπορούν να εργαστούν σε ξένες επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς, τράπεζες, εκδοτικούς οίκους, μεταφραστικές επιχειρήσεις, νομικά γραφεία και συμβολαιογράφους και μπορούν να εργαστούν σε υπουργεία όπως το Υπουργείο Εξωτερικών, της Εθνικής Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών και των εξωτερικών αντιπροσωπειών.

Το πρόγραμμα αυτό είναι 50% Αγγλικά και 50% Τουρκικά.

Προϋποθέσεις εισόδου για διεθνείς φοιτητές

  • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
  • Δίπλωμα γυμνασίου, πιστοποιητικό αποφοίτησης από το σχολείο, αντίγραφο και επιστολή αναφοράς για προπτυχιακούς υποψηφίους
  • Πανεπιστημιακό πτυχίο, αντίγραφο και ακαδημαϊκή επιστολή αναφοράς για υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές
  • Απόδειξη της αγγλικής επάρκειας
  • Αντίγραφο διαβατηρίου
  • Φωτογραφίες διαβατηρίου
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά
Yasar University

Κοιτάξτε22 περισσότερα μαθήματα αποYasar University »

Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 10, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
9,000 USD
ανά έτος
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη