B.Sc. στις παγκόσμιες μελέτες περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης

Leuphana University of Luneburg

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

B.Sc. στις παγκόσμιες μελέτες περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης

Leuphana University of Luneburg

Θέλετε να αποκτήσετε δεξιότητες που θα σας επιτρέψουν να συμβάλλετε ενεργά σε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη; Θα θέλατε να είστε σε θέση να το κάνετε σε παγκόσμιο επίπεδο με διεθνή προοπτική;

Στη συνέχεια, να σπουδάσουν παγκόσμιες μελέτες περιβαλλοντικής και αειφορίας σε ένα διεθνές περιβάλλον στην ιστορική πόλη του Lüneburg. Το νέο μας πρόγραμμα σπουδών με τη διαπολιτισμική του προσέγγιση σας προετοιμάζει για μια σταδιοδρομία σε ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Γίνετε μέλος του Leuphana University of Lüneburg οποίο βρίσκεται στην πρωτοπορία στον τομέα της δια- και διεπιστημονικότητας και ειδικεύεται στην αειφόρο ανάπτυξη της έρευνας και της διδασκαλίας για πάνω από 30 χρόνια.

Γιατί να μελετήσετε μελέτες αειφορίας στη Γερμανία;

Παρά το γεγονός ότι είναι ένα βιομηχανικό έθνος με μεγάλη εξάρτηση από την τεχνολογία και είναι από τους μεγαλύτερους συντελεστές σε περιβαλλοντικά προβλήματα, η Γερμανία είναι ένας από τους πρωτοπόρους σε τομείς όπως η προστασία του κλίματος και η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Σπουδές με διεθνή προοπτική και σε διεθνές περιβάλλον

Τα ζητήματα βιωσιμότητας είναι συχνά παγκόσμια και απαιτούν λύσεις που πρέπει να ανακαλυφθούν και να αναπτυχθούν σε διακρατικό επίπεδο. Είναι αυτή η προοπτική που βασίζεται στο διεθνώς προσανατολισμένο πρόγραμμα σπουδών Global Environmental and Sustainability Studies. Όλα τα μαθήματα σε αυτό το μάθημα διδάσκονται στα αγγλικά και ενισχύονται μέσω διαπολιτισμικών μορφών. Θα σπουδάσετε με φοιτητές από πολλές διαφορετικές χώρες και θα συναντήσετε καθηγητές με μεγάλη ποικιλία πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Ως σπουδαστής των Μεγάλων Μελετών Περιβαλλοντικών και Βιώσιμων Μελετών , θα διερευνήσετε τις τρέχουσες προκλήσεις της αειφορίας από την άποψη διαφορετικών κλάδων, όπως η κοινωνιολογία, η οικολογία και η οικονομία, για να επιτύχετε μια ολιστική κατανόηση των προβλημάτων. Θα αναπτύξετε μια σταθερή βάση γνώσεων στις κοινωνικές και φυσικές επιστήμες και θα μάθετε να εφαρμόζετε εργαλεία και μεθόδους και από τους δύο τομείς. Για να γίνει αυτό, θα εργαστείτε με μοντέλα και στατιστικά στοιχεία, αλλά και να περάσετε χρόνο στο εργαστήριο και σε εξωτερικούς χώρους ή με συνεργάτες από τους διάφορους τομείς. Επιπλέον, θα αναπτύξετε το σύνολο δεξιοτήτων που απαιτείται για τον εντοπισμό, την επικοινωνία και την αντιμετώπιση προκλήσεων βιωσιμότητας, έτσι ώστε να μπορείτε να ενεργήσετε ως παράγοντας αλλαγής για την αειφόρο ανάπτυξη.

Στόχοι των μελετών παγκόσμιας περιβαλλοντικής και βιωσιμότητας

Ως φοιτητής του προγράμματος Bachelor Global Global Environmental and Sustainability Studies στο Lüneburg, θα αποκτήσετε τη γνώση για την επιστημονική εξήγηση και αξιολόγηση των παγκόσμιων κλιματικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επιπλέον, θα μάθετε να κατανοείτε τις κοινωνικές αξίες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα συμπεριφοράς που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, να αποκτήσετε τη δύναμη της κρίσης και να αναπτύξετε νέες προσεγγίσεις για μια πιο ήπια επεξεργασία των φυσικών πόρων.

Θα αποκτήσετε δεξιότητες που θα σας επιτρέψουν να κατανοήσετε πολύπλοκες συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών προβλημάτων, να σκεφτείτε συνδεδεμένα, να αναλύσετε διασυνδεδεμένες διαδικασίες και να βρείτε βιώσιμες λύσεις. Επιπλέον, η διαπολιτισμική εμπειρία που αποκτάτε μελετώντας στο διεθνές περιβάλλον που αυτός ο βαθμός έχει να προσφέρει, σας κάνει έναν ανεκτίμητο πτυχιούχο στη διεθνή αγορά εργασίας μιας βιώσιμης οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης της κοινωνίας μας.

Σκοποί και στόχοι

Θέλετε να αποκτήσετε δεξιότητες που θα σας επιτρέψουν να συμβάλλετε ενεργά σε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη; Θα θέλατε να είστε σε θέση να το κάνετε σε παγκόσμιο επίπεδο με διεθνή προοπτική; Μελετώντας τις παγκόσμιες μελέτες περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης σε ένα διεθνές περιβάλλον, θα αποκτήσετε τη γνώση για να εξηγήσετε επιστημονικά και να αξιολογήσετε τα παγκόσμια κλιματικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Επιπλέον, θα μάθετε να κατανοείτε τις κοινωνικές αξίες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα συμπεριφοράς που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, να αποκτήσετε δύναμη κρίσης και να αναπτύξετε νέες προσεγγίσεις για μια πιο ήπια επεξεργασία φυσικών πόρων.

Δομή μαθημάτων

Στο πρόγραμμα σπουδών Leuphana College, το πρόγραμμα σπουδών Bachelor αποτελείται από τέσσερα συστατικά: το μάθημα ξεκινά με το Leuphana Semester, στο οποίο μαθαίνεις τη βασική μεθοδολογία και καλύπτουν τις θεμελιώδεις περιοχές για ένα ακαδημαϊκό πτυχίο στο κύριο θέμα σου. Από το δεύτερο εξάμηνο, το πρόγραμμα Bachelor σας χωρίζεται σε ένα σημαντικό (κύριο θέμα), δευτερεύον (επικουρικό θέμα) και Συμπληρωματικές Μελέτες. Στις Συμπληρωματικές Μελέτες, διερευνάτε τις προσεγγίσεις και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε άλλους κλάδους και διερευνάτε κοινωνικά συναφή ζητήματα.

Περιεχόμενο μαθήματος

Ως σπουδαστής των Μελετών Παγκόσμιου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης , θα διερευνήσετε τις τρέχουσες προκλήσεις της αειφορίας από την άποψη των διαφόρων κλάδων για να επιτύχετε μια ολιστική κατανόηση των προβλημάτων που έχετε.

Μετά το Εξάμηνο της Leuphana, το δεύτερο και το τρίτο εξάμηνο επικεντρώνονται γύρω από την απόκτηση μιας βάσης γενικών γνώσεων για το θέμα και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των φυσικών και κοινωνικών επιστημών. όπως τα μαθηματικά, οι στατιστικές, η οικολογία, η περιβαλλοντική χημεία, οι μέθοδοι επικοινωνίας για την αειφορία, καθώς και η διαχείριση της βιωσιμότητας και η διακυβέρνηση της βιωσιμότητας.

Από το τέταρτο εξάμηνο μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας προφίλ επιλέγοντας από ένα ευρύ φάσμα επιλογών τόσο από τις κοινωνικές όσο και από τις φυσικές επιστήμες.

Επιπλέον, θα εργαστείτε σε ένα διατμηματικό ή διεπιστημονικό ερευνητικό σχέδιο αειφορίας μαζί με τους εταίρους στον τομέα για να αναπτύξετε ιδέες για πραγματικές κοινωνικές ανησυχίες γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλες οι κλάσεις της Μεγάλης Σπουδών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης διδάσκονται στα αγγλικά. Θα σπουδάσετε με φοιτητές από πολλές διαφορετικές χώρες και θα συναντήσετε καθηγητές με μεγάλη ποικιλία πολιτιστικού περιβάλλοντος. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα Bachelor έχουν πτυχίο Bachelor of Science (B.Sc.).

Προοπτικές καριέρας

Το πρόγραμμα σπουδών Παγκόσμιες Μελέτες Περιβαλλοντικής και Αειφόρου Ανάπτυξης με τη διαπολιτισμική του προσέγγιση σας προετοιμάζει για μια σταδιοδρομία σε ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Από θέσεις σε μικρές οργανώσεις έως μεγάλες επιχειρήσεις, από ΜΚΟ έως οργανισμούς του δημόσιου τομέα, από ιδρύματα μέχρι πρακτορεία: ένας ευρύς τομέας μελλοντικών σταδιοδρομιών είναι ανοικτός σε εσάς, όπως ρόλοι σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς, περιβαλλοντικές συμβουλές, περιβαλλοντικές ενώσεις, περιβαλλοντική συντήρηση, ερευνητικά ιδρύματα και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εφαρμογή και εισαγωγή

Το πρόγραμμα πτυχίου Bachelor στο Leuphana College μπορεί να ξεκινήσει μόνο το χειμερινό εξάμηνο. Το Κολλέγιο διεξάγει διαδικασία εισδοχής σε δύο στάδια για όλες τις μεγάλες εταιρείες με περιορισμούς εισόδου. Στο πρώτο στάδιο, τα εξωσχολικά επιτεύγματα λαμβάνονται επίσης υπόψη παράλληλα με τον βαθμό προσόντων του πανεπιστημίου. Μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητες εισδοχής κάνοντας ένα τεστ συμμετοχής και παρακολουθήσετε μια συνέντευξη στο στάδιο 2.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ολοκληρώσουν ένα πτυχίο Bachelor στο κολλέγιο Leuphana, αλλά που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γερμανικής εισαγωγής πανεπιστημίου, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Application Services for International Students, uni-assist, στο Βερολίνο.

Απαιτήσεις εισδοχής: Προσόντα για την είσοδο στο πανεπιστήμιο και τις αγγλικές δεξιότητες. Ηλεκτρονική εφαρμογή: πιθανή από τα μέσα Μαΐου. Προθεσμία: 15 Ιουλίου Διαδικασία εισαγωγής: βαθμός και επιτυχίες για την είσοδο στο πανεπιστήμιο (στάδιο 1). δοκιμή και συνέντευξη (στάδιο 2)

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση May 14, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
Διάρκεια
6 Εξάμηνα
Πλήρης παρακολούθηση
Locations
Γερμανία - Lüneburg, Lower Saxony
Ημερομηνία Έναρξης : Οκτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Οκτ. 2019
Γερμανία - Lüneburg, Lower Saxony
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών