πτυχίο λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης

Africa International University

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

πτυχίο λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης

Africa International University

Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

 • Το Bachelor of Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης είναι ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τεσσάρων ετών που συνδυάζει γνώσεις λογιστικής με τη χρηματοδότηση σε ένα γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης που αναπτύσσει στους φοιτητές με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες απόφαση της διοίκησης χρήματα για επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και σχηματίζουν τα ηθικά.
<li>&Chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;&#942;, &tau;&omicron; &pi;&rho;&#972;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&phi;&#941;&rho;&epsilon;&iota; &mu;&iota;&alpha; &delta;&iota;&pi;&lambda;&#942; &sigma;&eta;&mu;&alpha;&nu;&tau;&iota;&kappa;&#942; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &tau;&omicron;&mu;&#941;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &delta;&iota;&alpha;&chi;&epsilon;&#943;&rho;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf; &chi;&tau;&iota;&sigma;&mu;&#941;&nu;&omicron; &sigma;&epsilon; &mu;&iota;&alpha; &iota;&sigma;&chi;&upsilon;&rho;&#942; &chi;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&alpha;&nu;&iota;&kappa;&#942; &theta;&epsilon;&mu;&#941;&lambda;&iota;&omicron; &omega;&sigmaf; &beta;&#940;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;&#942;&sigmaf; &theta;&epsilon;&omega;&rho;&#943;&alpha;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&rho;&iota;&tau;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf;.</li>
<li>&Omicron;&iota; &pi;&rho;&omicron;&omicron;&rho;&#943;&zeta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&#972;&phi;&omicron;&iota;&tau;&omicron;&iota; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron; &pi;&rho;&#972;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha; &alpha;&upsilon;&tau;&#972; &theta;&alpha; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &pi;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &gamma;&nu;&#974;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &epsilon;&phi;&alpha;&rho;&mu;&omicron;&gamma;&#942; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &theta;&#941;&sigma;&eta; &nu;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&#941;&chi;&epsilon;&iota; &eta;&gamma;&epsilon;&sigma;&#943;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &delta;&iota;&epsilon;&upsilon;&theta;&upsilon;&nu;&tau;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &iota;&kappa;&alpha;&nu;&#972;&tau;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;&#942; &eta;&theta;&iota;&kappa;&#942; &kappa;&alpha;&iota; &eta;&theta;&iota;&kappa;&#942; &alpha;&kappa;&epsilon;&rho;&alpha;&iota;&#972;&tau;&eta;&tau;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&pi;&alpha;&gamma;&gamma;&epsilon;&lambda;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&#942; &sigma;&upsilon;&mu;&pi;&epsilon;&rho;&iota;&phi;&omicron;&rho;&#940;</li>
<li>&Tau;&omicron; &Pi;&tau;&upsilon;&chi;&#943;&omicron; &Lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &Chi;&rho;&eta;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &Delta;&iota;&omicron;&#943;&kappa;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &#941;&chi;&epsilon;&iota; &sigma;&chi;&epsilon;&delta;&iota;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon;&#943; &gamma;&iota;&alpha; &#972;&sigma;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &sigma;&kappa;&omicron;&pi;&epsilon;&#973;&omicron;&upsilon;&nu; &nu;&alpha; &alpha;&nu;&alpha;&pi;&tau;&#973;&xi;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&eta; &sigma;&tau;&alpha;&delta;&iota;&omicron;&delta;&rho;&omicron;&mu;&#943;&alpha; &sigma;&tau;&eta; &Lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;&#942; &kappa;&alpha;&iota; &Chi;&rho;&eta;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&#942; &Delta;&iota;&omicron;&#943;&kappa;&eta;&sigma;&eta; &#942; &nu;&alpha; &sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&eta; &delta;&iota;&alpha;&delta;&iota;&kappa;&alpha;&sigma;&#943;&alpha; &lambda;&#942;&psi;&eta;&sigmaf; &alpha;&pi;&omicron;&phi;&#940;&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;&omicron;&#973; &epsilon;&pi;&iota;&pi;&#941;&delta;&omicron;&upsilon; &sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&mu;&epsilon;&#943;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &delta;&iota;&alpha;&chi;&epsilon;&#943;&rho;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf;, &tau;&omega;&nu; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&gamma;&#974;&gamma;&omega;&nu;, &tau;&eta; &delta;&iota;&alpha;&chi;&epsilon;&#943;&rho;&iota;&sigma;&eta; &kappa;&iota;&nu;&delta;&#973;&nu;&omega;&nu;, &tau;&iota;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&gamma;&chi;&omega;&nu;&epsilon;&#973;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&xi;&alpha;&gamma;&omicron;&rho;&#941;&sigmaf;.</li>
<li>&Epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &tau;&#941;&lambda;&epsilon;&iota;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&#940;&rho;&tau;&iota;&sigma;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &alpha;&nu;&#974;&tau;&epsilon;&rho;&epsilon;&sigmaf; &theta;&#941;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &sigma;&epsilon; &epsilon;&pi;&epsilon;&nu;&delta;&upsilon;&tau;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &tau;&rho;&#940;&pi;&epsilon;&zeta;&epsilon;&sigmaf;, &chi;&rho;&eta;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;&#943;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&mu;&beta;&omicron;&#973;&lambda;&omega;&nu; &kappa;&alpha;&iota; &upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&epsilon;&#943;&alpha;.</li>
<li>&Tau;&omicron; &pi;&rho;&#972;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha; &alpha;&upsilon;&tau;&#972; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;&#943;&sigma;&eta;&sigmaf; &mu;&iota;&alpha; &lambda;&omicron;&gamma;&iota;&kappa;&#942; &pi;&rho;&omicron;&pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&alpha;&sigma;&tau;&iota;&kappa;&#942; &kappa;&alpha;&tau;&#940;&rho;&tau;&iota;&sigma;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&alpha; &delta;&iota;&epsilon;&upsilon;&theta;&upsilon;&nu;&tau;&iota;&kappa;&#940; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &epsilon;&pi;&alpha;&gamma;&gamma;&epsilon;&lambda;&mu;&alpha;&tau;&#943;&epsilon;&sigmaf;.</li>
<li>&Alpha;&pi;&epsilon;&upsilon;&theta;&#973;&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &#940;&tau;&omicron;&mu;&alpha; &mu;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;-&pi;&alpha;&nu;&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&eta;&mu;&iota;&alpha;&kappa;&#972; &delta;&iota;&alpha;&pi;&iota;&sigma;&tau;&epsilon;&upsilon;&tau;&#942;&rho;&iota;&alpha; &mu;&epsilon; &beta;&alpha;&sigma;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &gamma;&nu;&#974;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &tau;&omicron;&mu;&#941;&alpha; &tau;&omega;&nu; &omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&#974;&nu; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&sigmaf; &lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &#941;&nu;&alpha;&nu; &beta;&alpha;&theta;&mu;&#972; &pi;&alpha;&nu;&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&eta;&mu;&iota;&alpha;&kappa;&omicron;&#973; &epsilon;&pi;&iota;&pi;&#941;&delta;&omicron;&upsilon; &sigma;&tau;&omicron; &epsilon;&pi;&#940;&gamma;&gamma;&epsilon;&lambda;&mu;&#940; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;.</li>
<li>&Alpha;&pi;&epsilon;&upsilon;&theta;&#973;&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;&#943;&sigma;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&gamma;&kappa;&alpha;&tau;&alpha;&lambda;&epsilon;&#943;&pi;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&omicron; &sigma;&chi;&omicron;&lambda;&epsilon;&#943;&omicron; &pi;&omicron;&upsilon; &epsilon;&pi;&iota;&theta;&upsilon;&mu;&omicron;&#973;&nu; &nu;&alpha; &kappa;&#940;&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &kappa;&alpha;&rho;&iota;&#941;&rho;&alpha; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &chi;&rho;&eta;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&#972; &kappa;&lambda;&#940;&delta;&omicron;.</li>

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για ένα μαθητή να γίνει δεκτός αυτός / αυτή πρέπει να πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

Είτε

1.Be κάτοχο KCSE (ή ισοδύναμο εξέταση) πιστοποιητικό με ένα ελάχιστο σύνολο των C + και ένα ελάχιστο C + σε τόσο Μαθηματικά και Αγγλικά / Σουαχίλι, ή 2.Be κάτοχος του πιστοποιητικού KACE με τουλάχιστον δύο κύρια περάσματα και ένα τουλάχιστον μια πιστωτική μπάλα και Μαθηματικών στο KCE, ή 3.Diploma σε σχετικούς κλάδους στον τομέα των επιχειρήσεων από ένα ίδρυμα αναγνωρισμένο από την πανεπιστημιακή σύγκλητο σε συνεργασία με τον Τσε.

ή 4.Be κάτοχο CPA / CPS Μέρος ΙΙ ή οποιοδήποτε άλλο προσόν αποδεκτό από το Πανεπιστήμιο της Γερουσίας ως ισοδύναμο με οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

Τρόπος παράδοσης

 • Σύγχρονοι επαφές μεταξύ καθηγητών και φοιτητών θα είναι ο κύριος τρόπος παράδοσης.
 • Οι επαφές αυτές θα γίνει στην κεντρική πανεπιστημιούπολη ή περιοχές επέκτασης του.
 • Παρόλα αυτά, ανάλογα με τις εξελίξεις το Όργανο θα προβεί στις ΤΠΕ, μια μικτή σύγχρονη και ασύγχρονη τρόπους παράδοσης Προβλέπεται.
 • Επίσης, το πρόγραμμα θα απαιτήσει στο γήπεδο εποπτεύεται πρακτική άσκηση? σεμιναρίων και ερευνών.

διάρθρωση των τελών

 • Τα δίδακτρα ανά όρο 50.400
 • Χρεώσεις διαχειριστή 13525
 • Σύνολο δίδακτρα ανά όρο 63 925
 • Σύνολο ανά έτος 191775
 • Σύνολο για το πρόγραμμα 767.100

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση on-line κάνοντας κλικ σε απευθείας σύνδεση εφαρμογή ή Λήψη έντυπο αίτησης Έντυπο αίτησης μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας για να Δημοσίων Σχέσεων ή Admissions.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα καλώντας μας.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Μάιος 2019
Αυγ. 2019
Duration
Διάρκεια
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
767,100 KES
Σύνολο για το πρόγραμμα
Locations
Κένυα - Nairobi, Nairobi County
Ημερομηνία Έναρξης : Μάιος 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Αυγ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Μάιος 2019
Κένυα - Nairobi, Nairobi County
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Αυγ. 2019
Κένυα - Nairobi, Nairobi County
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών