University of North Alabama College of Arts and Sciences

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Το Îολλέγιο ÎÏιÏÏήμηÏ, ΤεÏνολογίαÏ, ÎηÏανικήÏ, ΤεÏνÏν και ÎαθημαÏικÏν, 19 διαÏοÏεÏικά ÏμήμαÏα με μια ÏειÏά αÏÏ Î¼ÎµÎ³Î¬Î»ÎµÏ, ανηλίκοÏÏ ÎºÎ±Î¹ ÏιÏÏοÏοιηÏικά ÏÏογÏάμμαÏα ÏÎ¿Ï ÎµÏγάζονÏαι ανεξάÏÏηÏα και μαζί για να αναÏλέξοÏν Ïο ÏνειÏο ÏÎ¿Ï Î´Î·Î¼Î¹Î¿ÏÏγεί Ïον αÏÎ¼Ï ÏÎ¿Ï ÎµÎ¾Î¿ÏÏιάζει Ïο μέλλον ÏαÏ. ÎλάÏε μαζί Î¼Î±Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÏοÏÏÏήÏÏε!

Το University of North Alabama College of Arts and Sciences δεÏμεÏεÏαι να ÏαÏέÏει ένα ÏεÏιβάλλον ενÏÏÏ ÏÎ·Ï ÏανεÏιÏÏημιοÏÏÎ¿Î»Î·Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÎ·Ï ÎºÎ¿Î¹Î½ÏÏηÏÎ±Ï Î¼Î±Ï, ÏÎ¿Ï ÏÏοάγει Ïη γνÏÏη, Ïην ικανÏÏηÏα, Ïον καλλιÏεÏÎ½Î¹ÎºÏ ÎºÎ±Î¹ ÏολιÏιÏÎ¼Î¹ÎºÏ ÎµÎ¼ÏλοÏÏιÏμÏ, Ïην έÏεÏνα και Ïην ανακάλÏÏη, ÏÏοÏÏηÏίζονÏÎ±Ï Ïην ανεξαÏÏηÏία, Ïη δημιοÏÏγικÏÏηÏα και Ïην καινοÏομία.


Îι καθηγηÏÎ­Ï ÏÏο Îολλέγιο ΤεÏνÏν και ÎÏιÏÏημÏν είναι ÏεÏειÏαμένοι και αÏοÏιÏμένοι δάÏκαλοι ÏÎ¿Ï ÏιÏÏεÏοÏν ÏÏι η ένÏονη αλληλεÏίδÏαÏη μεÏÎ±Î¾Ï ÏÎ·Ï ÏÏÎ¿Î»Î®Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÏν ÏοιÏηÏÏν και μεÏÎ±Î¾Ï ÏÏν ίδιÏν ÏÏν ÏÏοÏδαÏÏÏν είναι Ïο κλειδί ÏÎ·Ï ÏνεÏμαÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î±Î½Î¬ÏÏÏξηÏ. Îι καθηγηÏÎ­Ï Î¼Î±Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ εÏίÏÎ·Ï Î´ÏαÏÏήÏιοι μελεÏηÏÎ­Ï ÏÎ¿Ï ÏαÏαμένοÏν ÏαÏÏνÏÎµÏ ÏÏα Ïεδία διδαÏÎºÎ±Î»Î¯Î±Ï ÏοÏÏ ÎºÎ±Î¹ διαÏηÏοÏν Ïο ÏεβαÏÎ¼Ï ÏÏν ÏÏνομηλίκÏν ÏοÏÏ. Îια ÏειÏά εÏιÏÏÏημένÏν αÏοÏοίÏÏν ÏιÏÏοÏοιοÏν Ïην ÏοιÏÏηÏα ÏÏν ÏÏογÏαμμάÏÏν ÏÎ¿Ï UNA ÏÏον Ïομέα ÏÏν ÏεÏνÏν και ÏÏν εÏιÏÏημÏν.


Το γÏαÏείο ÏÎ¿Ï ÎοÏμήÏοÏα ÏÎ¿Ï ÎÎ¿Î»Î»ÎµÎ³Î¯Î¿Ï Î¤ÎµÏνÏν και ÎÏιÏÏημÏν βÏίÏκεÏαι ÏÏο ιÏÏοÏÎ¹ÎºÏ Bibb Graves in Suite 217.university of north alabama, florence, landscape12019 / Pixabay

ÎήλÏÏη αÏοÏÏÎ¿Î»Î®Ï Î Î±Î½ÎµÏιÏÏÎ·Î¼Î¯Î¿Ï ÎοÏÎµÎ¯Î¿Ï ÎλαμÏάμα

Î©Ï ÏανεÏιÏÏÎ·Î¼Î¹Î±ÎºÏ Î¯Î´ÏÏμα ÏÏιÏÎ¿Î²Î¬Î¸Î¼Î¹Î±Ï ÎµÎºÏαίδεÏÏηÏ, Ïο ΠανεÏιÏÏήμιο ÏÎ·Ï ÎÏÏÎµÎ¹Î±Ï ÎλαμÏάμα εÏιδιÏκει Ïην αÏοÏÏολή ÏÎ¿Ï Î½Î± αÏÏολείÏαι με Ïη διδαÏκαλία, Ïην έÏεÏνα και Ïην ÏÏηÏεÏία, ÏÏÎ¿ÎºÎµÎ¹Î¼Î­Î½Î¿Ï Î½Î± ÏÏοÏÏέÏει εκÏαιδεÏÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÎµÏκαιÏÎ¯ÎµÏ ÏÏοÏÏ Î¼Î±Î¸Î·ÏέÏ, ένα ÏεÏιβάλλον για Ïην ανακάλÏÏη και Ïη δημιοÏÏγική ολοκλήÏÏÏη και μια Ïοικιλία οι δÏαÏÏηÏιÏÏηÏÎµÏ ÏÏÎ¿Î²Î¿Î»Î®Ï ÏÎ¿Ï Î±Î½ÏαÏοκÏίνονÏαι ÏÏÎ¹Ï ÎµÏαγγελμαÏικέÏ, ÏολιÏικέÏ, κοινÏνικέÏ, ÏολιÏιÏÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÎºÎ±Î¹ Î¿Î¹ÎºÎ¿Î½Î¿Î¼Î¹ÎºÎ­Ï Î±Î½Î±ÏÏÏÎ¾Î¹Î±ÎºÎ­Ï Î±Î½Î¬Î³ÎºÎµÏ ÏÎ·Ï ÏεÏιοÏÎ®Ï Î¼Î±Ï ÏÏο ÏλαίÏιο Î¼Î¹Î±Ï ÏαγκÏÏÎ¼Î¹Î±Ï ÎºÎ¿Î¹Î½ÏÏηÏαÏ.

Τοποθεσίες

Φλωρεντία

Address
35632 Φλωρεντία, Αλαμπάμα, Ηνωμένες Πολιτείες

FAQ

Άλλη