Florida College of Integrative Medicine

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

ΣÏεÏικά με Ïην FCIM

ÎίÏε ενδιαÏέÏεÏÏε για Ïην ολοκληÏÏμένη ιαÏÏική ÏÏ ÏÏαδιοδÏομία είÏε ÏÏ ÎµÏέκÏαÏη ÏÎ·Ï ÏÏάÏÏοÏÏÎ±Ï Î¹Î±ÏÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÏÏακÏικήÏ, Ïο Florida College of Integrative Medicine ÏÎ·Ï Florida College of Integrative Medicine (FCIM) ÏÏοÏÏέÏει ένα Î¼Î¿Î½Î±Î´Î¹ÎºÏ ÏÏÏγÏαμμα ÏÎ¿Ï ÎµÎ½ÏÏμαÏÏνει ÏÎ¹Ï Î´Î¹Î´Î±ÏÎºÎ±Î»Î¯ÎµÏ ÎºÎ±Î¹ ÏÎ¹Ï ÏεÏÎ½Î¹ÎºÎ­Ï ÏÎ·Ï ÎναÏÎ¿Î»Î¹ÎºÎ®Ï ÎαÏÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î¼Îµ Ïο θεμέλιο ÏÏν δÏÏικÏν ιαÏÏικÏν εÏιÏÏημÏν. Το FCIM είναι Î¼Î¿Î½Î±Î´Î¹ÎºÏ Î´ÎµÎ´Î¿Î¼Î­Î½Î¿Ï ÏÏι αÏÏή η ενÏÏμάÏÏÏη ÏÎ·Ï Î³Î½ÏÏÎ·Ï Î±ÏοδεικνÏεÏαι ÏÏαθεÏά Ïε Ïλο Ïο ÏÏÏγÏαμμα ÏÏοÏδÏν μαÏ, Ïο οÏοίο ÏÏοεÏοιμάζει καλÏÏεÏα ÏοÏÏ Î±ÏοÏοίÏοÏÏ Î¼Î±Ï Î³Î¹Î± να ανÏαÏοκÏιθοÏν ÏÏÎ¹Ï Î¼ÎµÏαβαλλÏÎ¼ÎµÎ½ÎµÏ Î±ÏαιÏήÏÎµÎ¹Ï ÏÎ·Ï Î±Î¼ÎµÏÎ¹ÎºÎ±Î½Î¹ÎºÎ®Ï ÏαÏέÏÏ ÎµÎ¾ÎµÎ»Î¹ÏÏÏÎ¼ÎµÎ½Î·Ï ÏÎ³ÎµÎ¹Î¿Î½Î¿Î¼Î¹ÎºÎ®Ï ÏεÏίθαλÏηÏ.

Î©Ï ÏÏγανο αÏιεÏÏμένο ÏÏην αÏοÏελεÏμαÏική ενÏÏμάÏÏÏη ÏÎ·Ï Î´Î¹Î´Î±ÏÎºÎ±Î»Î¯Î±Ï ÏÎ·Ï ÎναÏÎ¿Î»Î¹ÎºÎ®Ï ÎαÏÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÏν ÎÏÏικÏν ÎαÏÏικÏν ÎÏιÏÏημÏν, η FCIM ÏÏοÏÏαθεί να δÏÏει ÏÏοÏÏ ÎµÏιÏÏÏÏνÏÎµÏ Î¼Î±Ï ÏÏÏÏιοÏÏοÏÏ - ÎºÎ±Î¸Î­Î½Î±Ï Î±ÏÏ ÏοÏÏ Î¿ÏοίοÏÏ Î¸Î± έÏει ÏÏÏÏίο Bachelor in Healthcare Studies και μεÏαÏÏÏÏÎ¹Î±ÎºÏ ÏÏην ÎναÏολική ÎαÏÏική - ÏÎ¹Ï Î¼ÎµÏαβαλλÏÎ¼ÎµÎ½ÎµÏ Î±ÏαιÏήÏÎµÎ¹Ï ÏÎ¿Ï Î±Î¼ÎµÏÎ¹ÎºÎ±Î½Î¹ÎºÎ¿Ï ÏÏÏÏήμαÏÎ¿Ï ÏαÏοÏÎ®Ï ÏÏηÏεÏιÏν ÏγείαÏ.

ÎÏÏοÏία

Το Florida College of Integrative Medicine (FCIM) είναι ένα αÏÏ Ïα ÏαλαιÏÏεÏα ÏÏολεία βελονιÏÎ¼Î¿Ï ÏÏην ÎμεÏική. ÎδÏÏθηκε Ïο 1990, Ïο FCIM ήÏαν Ïο ÏÏÏÏο ÏÏολείο ÏÏη ΦλÏÏινÏα ÏÎ¿Ï ÎµÎ¯Ïε διαÏιÏÏεÏθεί αÏÏ Ïην ÎÏιÏÏοÏή ÎιαÏίÏÏεÏÏÎ·Ï Î³Î¹Î± ÎελονιÏÎ¼Ï ÎºÎ±Î¹ ÎναÏολική ÎαÏÏική (ACAOM) και είÏε λάβει άδεια αÏÏ Ïην ÎÏιÏÏοÏή ÎνεξάÏÏηÏÎ·Ï ÎκÏαίδεÏÏÎ·Ï ÏÎ·Ï Î¦Î»ÏÏινÏα.

ÎÏÏ Ïο 1990, η FCIM έÏει αÏοκÏήÏει εξαιÏεÏική Ïήμη ÏÏ Î­Î½Î±Ï Î±ÏÏ ÏοÏÏ ÎºÎ¿ÏÏÏαίοÏÏ Î¸ÎµÏμοÏÏ ÏÎ·Ï ÎμεÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î³Î¹Î± Ïην ÎναÏολική ÎαÏÏική, ιδιαίÏεÏα ÏÏην ÏολιÏεία ÏÎ·Ï Î¦Î»ÏÏÎ¹Î´Î±Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÎ¹Ï Î½Î¿ÏιοαναÏÎ¿Î»Î¹ÎºÎ­Ï ÎνÏÎ¼Î­Î½ÎµÏ Î Î¿Î»Î¹ÏείεÏ. Το 1997 η FCIM άÏÏιÏε να ειÏάγει Î´Î¹ÎµÎ¸Î½ÎµÎ¯Ï ÏοιÏηÏÎ­Ï ÎºÎ±Î¹ έÏει ήδη δημιοÏÏγήÏει εÏιÏÏÏημένοÏÏ ÏÏÏÏιοÏÏοÏÏ Î±ÏÏ ÏÏÏÎµÏ ÏÏÏÏ Î· ÎÏÏÏÏαλία, η Îγγλία, η ΡÏÏία, η ÎοÏέα, Ïο ÎιεÏνάμ, οι ΦιλιÏÏίνεÏ, η ΤοÏÏκία, Ïο ÎÏάν, η Îνδία, η Îίνα και η ΤαÏβάν.116952_116879_bannerwithimage.jpg

ΠαÏοÏÏολή ÏÎ¿Ï Î ÏογÏάμμαÏÎ¿Ï ÎναÏÎ¿Î»Î¹ÎºÎ®Ï ÎαÏÏικήÏ

ΠδήλÏÏη αÏοÏÏÎ¿Î»Î®Ï Î¼Î±Ï

ΠαÏοÏÏολή ÏÎ·Ï FCIM είναι να ÏαÏέÏει μια ολοκληÏÏμένη εκÏαίδεÏÏη ÏÏÎ¹Ï Î±ÏÏέÏ, ÏÎ¹Ï Î­Î½Î½Î¿Î¹ÎµÏ ÎºÎ±Î¹ ÏÎ¹Ï ÏÏακÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÏÎ·Ï ÏαÏαδοÏÎ¹Î±ÎºÎ®Ï ÎºÎ¹Î½ÎµÎ¶Î¹ÎºÎ®Ï Î¹Î±ÏÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÏÎ¿Ï ÏÏεδιάζεÏαι για να εκÏαιδεÏÏει Ïον αÏÎ¿Î¼Î¹ÎºÏ ÏοιÏηÏή ÏÏÏε να γίνει ειδικεÏÎ¼Î­Î½Î¿Ï ÎµÏαγγελμαÏÎ¯Î±Ï ÏÎ³ÎµÎ¹Î¿Î½Î¿Î¼Î¹ÎºÎ®Ï ÏεÏίθαλÏÎ·Ï ÏÎ¿Ï ÏαÏέÏει διάγνÏÏη και θεÏαÏεία βελονιÏμοÏ, ÏÏÏικά ÏάÏμακα, ÏεÏÎ½Î¹ÎºÎ­Ï Î³Î¹Î± Ïην ÏÏοÏθηÏη, Ïη ÏÏνÏήÏηÏη και Ïην αÏοκαÏάÏÏαÏη ÏÎ·Ï ÏÎ³ÎµÎ¯Î±Ï ÎºÎ±Î¹ Ïην ÏÏÏληÏη ÏÏν αÏθενειÏν.

ÎÏοÏÏολή και ΦιλοÏοÏία ÏÎ¿Ï Î ÏογÏάμμαÏÎ¿Ï ÎναÏÎ¿Î»Î¹ÎºÎ®Ï ÎαÏÏικήÏ

ΠαÏοÏÏολή ÏÎ¿Ï Î ÏογÏάμμαÏÎ¿Ï ÎναÏÎ¿Î»Î¹ÎºÎ®Ï ÎαÏÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ να ÏÏοÏÏέÏει μια ολοκληÏÏμένη εκÏαίδεÏÏη ÏÏÎ¹Ï Î¸ÎµÎ¼ÎµÎ»Î¹ÏÎ´ÎµÎ¹Ï Î¸ÎµÏÏÎ¯ÎµÏ ÎºÎ±Î¹ ÏÏακÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÏÎ·Ï ÎναÏÎ¿Î»Î¹ÎºÎ®Ï ÎαÏÏικήÏ, εξαÏÏαλίζονÏÎ±Ï ÏαÏάλληλα ÏÏι οι αÏÏÏοιÏοι γνÏÏίζοÏν ÏÎ¹Ï ÏÏεÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î­Î½Î½Î¿Î¹ÎµÏ ÎºÎ±Î¹ ÏεÏÎ½Î¿Î»Î¿Î³Î¯ÎµÏ ÏÎ·Ï Î´ÏÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î¹Î±ÏÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÎµÏιÏÏήμηÏ.

ΠενÏÏμάÏÏÏη ÏÏν δÏÏικÏν ιαÏÏικÏν εÏιÏÏημÏν ÏÏο ÏÏÏγÏαμμα Oriental Medical ενιÏÏÏει Ïην ÏοιÏÏηÏα ÏÎ·Ï Î¸ÎµÏαÏÎµÎ¯Î±Ï ÏÎ·Ï ÎναÏÎ¿Î»Î¹ÎºÎ®Ï ÎαÏÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÏÎ¿Ï ÏαÏέÏεÏαι αÏÏ ÏοÏÏ ÏοιÏηÏÎ­Ï ÎºÎ±Î¹ ÏοÏÏ Î±ÏοÏοίÏοÏÏ Î¼Î±Ï. Το αÏÏÏηÏÏ ÏÏÏγÏαμμα ÏÏοÏδÏν είναι εÏÏÏ ÎºÎ±Î¹ Ïε Î²Î¬Î¸Î¿Ï ÎºÎ±Î¹ έÏει ÏÏεδιαÏÏεί για να ÏÏμβάλει ÏÏην εÏαγγελμαÏική και ÏÏοÏÏÏική ανάÏÏÏξη ÏÏν ÏÏοÏδαÏÏÏν, βοηθÏνÏÎ±Ï ÏοÏÏ Î½Î± αναÏÏÏξοÏν ÏÏεÏθÏνη ανεξάÏÏηÏη κÏίÏη και να ÏαÏάÏÏοÏν αÏοÏελεÏμαÏική ÏÏονÏίδα ÏÏν αÏθενÏν.

ΠδήλÏÏη αÏοÏÏÎ¿Î»Î®Ï Î¼Î±Ï Î±ÏοÏελεί Ïον ακÏογÏνιαίο λίθο ÏλÏν ÏÏν διδακÏικÏν Î¼Î±Ï Î´ÏαÏÏηÏιοÏήÏÏν και ÏÏογÏαμμάÏÏν και εκδηλÏνεÏαι ξεκάθαÏα ÏÏÎ¹Ï ÎµÎºÎ´ÏÏÎµÎ¹Ï Î¼Î±Ï, ÏÏÎ¹Ï Î´Î¹Î±Î´Î¹ÎºÎ±ÏÎ¯ÎµÏ ÎµÎ¹ÏδοÏήÏ, ÏÏÎ¹Ï ÎµÎ¼ÏειÏÎ¯ÎµÏ ÏÎ·Ï ÏάξηÏ, ÏÏÎ¹Ï ÎºÎ»Î¹Î½Î¹ÎºÎ­Ï Î´Î¹Î±Î´Î¹ÎºÎ±ÏίεÏ, ÏÏÎ¹Ï ÎµÏÎ¹Î»Î¿Î³Î­Ï ÏÏν διδαÏκÏνÏÏν και ÏÏα ÏÏογÏάμμαÏα ÏÏνεÏιζÏÎ¼ÎµÎ½Î·Ï ÎµÎºÏαίδεÏÏηÏ. ÎαÏιζÏμενοι Ïε μια ÏαγκÏÏμια άÏοÏη ÏÎ¿Ï Î±Î³ÎºÎ±Î»Î¹Î¬Î¶ÎµÎ¹ Ïη ÏημαÏία ÏÎ·Ï Î´Î¹Î±ÏήÏηÏÎ·Ï ÏÎ·Ï Î±ÏÎ¼Î¿Î½Î¯Î±Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÎ·Ï Î¹ÏοÏÏοÏÎ¯Î±Ï ÏÏο ÏÏμα κάθε αÏÏμοÏ, ξεκινήÏαμε να καλλιεÏγοÏμε εÏαγγελμαÏÎ¯ÎµÏ ÏÏÏÏÎ¿Î²Î¬Î¸Î¼Î¹Î±Ï ÏεÏίθαλÏÎ·Ï ÏÎ¿Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ έμÏειÏοι ÏÏη διάγνÏÏη ÏÎ¿Ï Î²ÎµÎ»Î¿Î½Î¹ÏÎ¼Î¿Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÏη θεÏαÏεία ÏÎ·Ï ÎναÏÎ¿Î»Î¹ÎºÎ®Ï ÎαÏÏικήÏ, καθÏÏ ÎºÎ±Î¹ ÏÏμÏληÏÏμαÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î¸ÎµÏαÏÎµÎ¯ÎµÏ ÎºÎ±Î¹ διαγνÏÏÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÏεÏνικέÏ, Ïην ÏÏοÏθηÏη, Ïη ÏÏνÏήÏηÏη και Ïην αÏοκαÏάÏÏαÏη ÏÎ·Ï ÏÎ³ÎµÎ¯Î±Ï ÎºÎ±Î¹ Ïην ÏÏÏληÏη αÏθενειÏν.116953_116878_image.png

Τοποθεσίες

Ορλάντο

Address
7100 Lake Ellenor Drive
FL 32809 Ορλάντο, Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες

Προγράμματα

Η σχολή αυτή επίσης προσφέρει:

FAQ

Άλλη