Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

CEU Κοινότητα - UCH

Μια πανεπιστημιακή κοινότητα στην υπηρεσία της κοινωνίας

Η αποστολή μας

Είμαστε ένα Καθολικό Πανεπιστήμιο, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είμαστε προσανατολισμένοι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μαθαίνουν μαζί μας να κατανοήσουν την πειθαρχία που μελετούν και να αναπτύξουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με ακεραιότητα και υπευθυνότητα. Η αναφορά μας είναι οι αξίες του χριστιανικού ανθρωπισμού που αποτελούν το κριτήριο μας σκέψης και δράσης για τη βελτίωση της κοινωνίας.

Είμαστε αφοσιωμένοι σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία στην οποία θέλουμε να συμβάλουμε:

  • Πλήρως καταρτισμένοι άνθρωποι, έτοιμοι να αναπτύξουν μια δημόσια ζωή και να συμβάλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος τους.
  • Σχετική έρευνα και μεταφορά γνώσης και καινοτομία.
  • Επιχειρηματική πρωτοβουλία που εφαρμόζεται σε επιχειρηματικά και κοινωνικά έργα.

Το όραμά μας

Επιδιώκουμε να εδραιώσουμε τον εαυτό μας ως παγκόσμιο Πανεπιστήμιο, καινοτόμο στο πνεύμα του και επιχειρηματικό στη δράση του, που μεταδίδει αυτές τις στάσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα, έτσι ώστε να τις μεταφέρει στην κοινωνία. Ένα πανεπιστήμιο επικεντρώθηκε στο σχηματισμό πολύτιμων ανθρώπων με όλες τις αισθήσεις - πνευματικής, επαγγελματικής και ανθρώπινης - και το έκανε καλύτερο και καλύτερο.

Ένα πανεπιστήμιο αποφασισμένο να παράγει από μόνο του και μέσω των αποφοίτων του αντίκτυπο στην κοινωνία που συμβάλλει στη βελτίωσή του και να γίνει μια διεθνής αναφορά στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δέσμευση και ευθύνη

Εξετάζουμε τις συνέπειες των ενεργειών μας και σέβονται τους κανόνες που μας διέπουν και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε.

Πανεπιστημιακός εισαγγελέας της CEU-UCH

Ο αριθμός αυτός διασφαλίζει το σεβασμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών των καθηγητών, των φοιτητών και του προσωπικού διοίκησης και υπηρεσιών, ενόψει των ενεργειών των διαφόρων πανεπιστημιακών φορέων και υπηρεσιών.

Οι ενέργειές τους αποσκοπούν πάντοτε στη βελτίωση της ποιότητας των πανεπιστημίων σε όλους τους τομείς και δεν υπόκεινται σε καμία εντολή επιτακτική, σύμφωνα με τις αρχές της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας.

Αξιοπρέπεια και ακεραιότητα

Αναγνωρίζουμε την εγγενή αξία κάθε ανθρώπου ως λογικής και ελεύθερης ύπαρξης.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην ισότητα ανδρών και γυναικών. Είμαστε ως οργάνωση και ως μεταδότες γνώσεων και αξιών.

Μονάδα Ισότητας

Η εξέλιξη των κοινωνιών προς μια πιο δίκαιη πραγματικότητα, είναι απαραίτητο να περάσει από την ενσωμάτωση υπό όρους ισότητας όλων των ανδρών και γυναικών που ανήκουν σε αυτήν. Τα πανεπιστήμια, ως κέντρα μετάδοσης της γνώσης, πρέπει επίσης να υιοθετήσουν αυτή τη δέσμευση, χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς που διαθέτουν, όπως οι μονάδες ισότητας, και έτσι να επιτύχουν τους στόχους που τους έχουν ανατεθεί.

  • Ενημερώνει και συμβουλεύει τα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου σχετικά με τις πολιτικές ισότητας.
  • Προετοιμάζει, υλοποιεί και αξιολογεί τα Σχέδια Ισότητας στο Πανεπιστήμιο, τα οποία θα καθορίσουν τους στόχους και τις στρατηγικές που πρέπει να επιτευχθούν όσον αφορά την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ευκαιριών στο Πανεπιστήμιο.
  • Ενημερώνει για τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου και τις διαδικασίες που επηρεάζουν την ισότητα των φύλων και τις ευκαιρίες.
  • Υποστηρίζει την πραγματοποίηση μελετών με σκοπό την προώθηση της ισότητας.
  • Προωθεί τη γνώση από το προσωπικό του Πανεπιστημίου και από τους μαθητές της αρχής της ισότητας.
  • Διαδίδει τις δραστηριότητες που διεξάγονται στον τομέα της ισότητας.

Σεβασμός και ενσυναίσθηση: Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση με την άλλη, αναγνωρίζοντας την αξιοπρέπεια κάθε ατόμου και της δουλειάς του. Είμαστε ευαίσθητοι στις συνθήκες και τις ανάγκες των άλλων και μας νοιάζει για κάθε άτομο που ζητά βοήθεια ή καθοδήγηση.

Αλληλεγγύη: Υποθέτουμε ότι το κοινό καλό είναι περισσότερο από το άθροισμα συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και γνωρίζουμε ότι η συλλογική προσπάθεια μας επιτρέπει να επιτύχουμε επιτεύγματα που είναι αδύνατον να επιτευχθούν μεμονωμένα.

Επαγγελματισμός: Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ανθρώπων με τους οποίους συνδέουμε και να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αυστηρά την επαγγελματική δραστηριότητα που έχει αναθέσει ο καθένας.

Καινοτομία: Νιώθουμε ένα καινοτόμο Πανεπιστήμιο με πολλούς τρόπους. Προτείνουμε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες για να προσαρμοστούν στις αλλαγές και τα νέα κοινωνικά και επαγγελματικά πλαίσια.

Ένταξη: Πιστεύουμε στην αξία της διαφοράς και υποθέτουμε ότι είμαστε μέρος του ιδίου συνόλου, της κοινότητας των CEU. Προσθέτουμε τις διαφορές μας επειδή θεωρούμε πολύτιμες, εμπλουτίζουμε τον εαυτό μας πολιτισμικά και προσωπικά.

διαδικασία εισδοχής

Προγράμματα που διδάχθηκαν:
  • ισπανικά

Η σχολή αυτή επίσης προσφέρει:

Bachelor

Universidad CEU - Cardenal Herrera

Γενικές ικανότητες: Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης, παρέχοντας αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων. Η επίτευξη αυτού του ικανότητας συνεπάγεται να ... [+]

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο Βιομηχανικού Σχεδιασμού Μηχανικών και Ανάπτυξης Προϊόντων

Διάρκεια / ECTS: 4 έτη / 240 ECTS

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / CAMPUS: 60 / Μονκάδα - Alfara

ΤΟΠΟΣ AT: Ισπανικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

γενικές δεξιότητες

CG1. Ικανότητα για ανάλυση και σύνθεση, παρέχοντας αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων. Η επίτευξη αυτού του ικανότητας συνεπάγεται να είναι σε θέση να συγκεντρώσει αναλύσει και να συνθέσει τα σχετικά στοιχεία, προκειμένου να πάρουν αποφάσεις που αφορούν την επίλυση προβλημάτων ή τον εντοπισμό τους, είτε θεωρητικά ή πρακτικά, με απώτερο στόχο την μετάδοση των συμπερασμάτων που λαμβάνονται.CG2. Δυνατότητα να εργαστούν σε διεπιστημονικές ομάδες, διαπραγματευτικές ικανότητες και τη συναίνεση. Η επίτευξη αυτού του ικανότητας συνεπάγεται να είναι σε θέση να ενταχθούν σε οργανώσεις και ομάδες εργασίας και να οδηγήσει τους, να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί, να διαχειρίζονται και να μεσολαβήσει στην υπόθεση των συμφωνιών από το στόχο της επίτευξης πιο απλά και βολικό για την προτεινόμενη τελική λύση? συμβάλλοντας κατηγορηματικά και με σεβασμό οριοθέτηση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των στόχων.ΒΚ3. Δυνατότητα για την έρευνα και αφορούν τους διάφορους τομείς της γνώσης που συγκλίνουν στην επαγγελματική πρακτική. Η επίτευξη αυτού του διαγωνισμού περιλαμβάνει την απόκτηση μια συνολική εικόνα τόσο των προβλημάτων και των λύσεων, και τη δυνατότητα και την ικανότητα να αφορούν διαφορετικές γνώσεις που οδηγούν στις πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Οι επαγγελματίες που απαιτούνται σε μια κοινωνία όπως η σημερινή, πρέπει απαραιτήτως να αναλάβει την πολυπλοκότητα των αλλαγών και, ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές μεταβλητές που κάνουν βέλτιστες λύσεις.ΒΚ4. Αυτο-ικανότητα μάθησης, την ευθύνη για τη δική... [-]
Ισπανία Valencia
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
4 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidad CEU - Cardenal Herrera

generale του ανταγωνισμού: να αποκτήσουν μια σφαιρική άποψη των ανθρώπων στην έμφυτη και την υπερβατική διάσταση. Η επίτευξη αυτού του ανταγωνισμού προϋποθέτει μια στάση ... [+]

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο Δημοσιογραφίας

Διάρκεια / ECTS: 4 έτη / 240 ECTS

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / CAMPUS: 75 / Μονκάδα - Alfara

ΤΟΠΟΣ AT: Ισπανικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

γενικές δεξιότητες

CG1.- αποκτήσει μια σφαιρική άποψη των ανθρώπων στην έμφυτη και την υπερβατική διάσταση. Η επίτευξη αυτού του ανταγωνισμού προϋποθέτει μια στάση αναζήτηση της αλήθειας από διαφορετικές τάξεις των γνώσεων για την ανθρώπινη φύση και την κοινή προσωπική αξιοπρέπεια σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες, με ιδιαίτερη προσοχή στις ηθικές και ηθικές επιπτώσεις.CG2. Μια αυστηρή προσέγγιση για την κοινωνία και την τρέχουσα κουλτούρα. Η επίτευξη αυτού του διαγωνισμού περιλαμβάνει την απόκτηση κριτήρια για να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την κοινωνία και την τρέχουσα κουλτούρα, με βάση την αυστηρή εξέταση της παρούσας πραγματικότητας και ιστορικές ρίζες της, με προσοχή στην Καθολική κοινωνική διδασκαλία, επιτρέποντας στη συνέχεια να συμμετάσχουν σε υπεύθυνα στην κοινωνική ζωή, για την ειρήνη και το κοινό καλό.CG3.- εκφραστούν σωστά στα ισπανικά. Η επίτευξη αυτού του ανταγωνισμού σημαίνει ότι ο φοιτητής / να γνωρίζει εκφράζουν σωστά και κατανοητά στα ισπανικά, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς. Επιπλέον, απόφοιτοι / ae μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν ισπανική γλώσσα στην Βαλένθια ή.CG4.- άριστη συνεργασία και αποτελεσματικά στα αγγλικά ή σε άλλη ξένη γλώσσα. Η επίτευξη αυτού του ικανότητα περιλαμβάνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες για την άριστη συνεργασία και αποτελεσματικά, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς, στα αγγλικά ή σε άλλες δεξιότητες ΕΕ.CG5.- κατανόηση και ανάλυση των σύνθετων προτάσεων, με κριτικό πνεύμα, στο πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζονται. Η επίτευξη αυτού του ικανότητας συνεπάγεται να είναι σε θέση να καθορίσει, διάκριση και... [-]
Ισπανία Valencia
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
4 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidad CEU - Cardenal Herrera

Γενικές δεξιότητες: την ηγεσία και τη λήψη αποφάσεων? ικανότητας για τη δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων? οργανωτικές ικανότητες και το σχεδιασμό? ικανότητα αν ... [+]

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

Διάρκεια / ECTS: 4 έτη / 240 ECTS

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / CAMPUS: 75 / Μονκάδα - Alfara

ΤΟΠΟΣ AT: Ισπανικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

γενικές δεξιότητες

CG1. Ηγεσία και λήψη αποφάσεων.CG2. Ικανότητα για τη δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων.ΒΚ3. Οργανωτικές δεξιότητες και σχεδιασμού.ΒΚ4. Ικανότητα για ανάλυση και σύνθεση.ΒΚ5. προφορική και γραπτή επικοινωνία.ΒΚ6. Δυνατότητα διαχείρισης πληροφοριών.CG7. δεξιότητες πληροφορικής που σχετίζονται με τον τομέα της μελέτης.CG8. ηθική δέσμευση.CG9. Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες.CG10. Δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις.CG11. Δεξιότητες κριτικής σκέψης.CG12. Η αναγνώριση της διαφορετικότητας και πολυ.CG13. Κίνητρα προς την ποιότητα.CG14. Δυνατότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις.CG15. κριτήρια την ικανότητα ανάπτυξης.CG16. Ικανότητα για ανεξάρτητη μάθηση.CG17. Ικανότητα για την πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.... [-]
Ισπανία Valencia
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
4 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidad CEU - Cardenal Herrera

Γενικές δεξιότητες: Οι μαθητές αποκτούν μια ηθική δέσμευση για την κοινωνία στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων του?. μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες στη χρήση των Τεχνολογ ... [+]

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επίσημος τίτλος: Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ECTS: 4 χρόνια / 240 ECTS

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / CAMPUS: 65 / Moncada - Alfara? 15 / Έλτσε

ΤΟΠΟΣ AT: Ισπανικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

γενικές δεξιότητες

CG1. Οι μαθητές αποκτούν μια ηθική δέσμευση για την κοινωνία κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. CG2. Οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. ΒΚ3. Οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα για να εξασφαλιστεί ότι είναι επιχειρηματίες στις δραστηριότητές τους. ... [-]
Ισπανία Valencia
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
4 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidad CEU - Cardenal Herrera

Είμαστε εμμονή με το άλμα μαθητή στην εργασία υπό τις καλύτερες συνθήκες. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα σπουδών μας είναι συνδεδεμένη με την απασχολησιμότητα του μέλλοντος: ... [+]

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο Μάρκετινγκ

Διάρκεια / ECTS: 4 έτη / 240 ECTS

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / CAMPUS: 65 / Μονκάδα - Alfara? 20 / Elche

ΤΟΠΟΣ AT: Ισπανικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

γενικές δεξιότητες

CG 1. Οι μαθητές να αποκτήσουν μια ηθική δέσμευση για την κοινωνία κατά την εκτέλεση των actividades./El τους την επίτευξη αυτού του διαγωνισμού περιλαμβάνει την απόκτηση κριτήρια για να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την κοινωνία και την τρέχουσα πολιτισμό, μελετώντας τις ιστορικές ρίζες του για για την ενδυνάμωση των αποφοίτων για την έκδοση κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με διάφορες πτυχές της κοινωνικής πραγματικότητας και να παρέχει προτάσεις για βελτίωση από τη σκοπιά των συνταγματικών αρχών και Καθολική κοινωνική διδασκαλία.CG 2. Ότι οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Η επίτευξη αυτού του διαγωνισμού περιλαμβάνει τη γνώση, την κατανόηση και τη διαχείριση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της επαγγελματικής μέλλον του μαθητή.CG 3. Ότι οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα για να εξασφαλιστεί ότι είναι επιχειρηματίες στις δραστηριότητές τους. Η επίτευξη αυτού του ικανότητας συνεπάγεται να είναι σε θέση να σχεδιάσει ένα σχέδιο εργασίας και να αναλάβει αποκορύφωμα της με την επιμονή και την ευελιξία -anticipándose και ξεπερνώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην ανάπτυξή τους και την ενσωμάτωση των αλλαγών σας exija- γίνει επαγγελματικό και εξειδικευμένο τρόπο.CG 4. Ότι οι μαθητές έχουν μια στάση για το: Τα θεμελιώδη και τα ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών? Ο σεβασμός και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Απαγόρευση των διακρίσεων και της καθολικής προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες?... [-]
Ισπανία Valencia
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
4 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidad CEU - Cardenal Herrera

και περισσότερα από 30 χρόνια άρπαξαν μελέτες στον τομέα της επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο CEU. Είμαστε υποστηρίζεται από δεκαετίες σχηματίζοντας πληροφοριοδότες δεσμευτε ... [+]

οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας

Επίσημος τίτλος: Πτυχίο Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ECTS: 4 χρόνια / 240 ECTS

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / CAMPUS: 75 / Moncada - Alfara

ΤΟΠΟΣ AT: Ισπανικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

γενικές δεξιότητες

OC1- Προσαρμοστικότητα στις τεχνολογικές, επιχειρηματικές ή εργασίας οργανωτικές αλλαγές. Χωρητικότητα OC2- η ομαδική εργασία και η επικοινωνία των ιδεών με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος και τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα κοινό σχέδιο για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Ικανότητα ανάληψης OC3- εκφραστική και θεματική των κινδύνων στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας και τους όρους της οπτικοακουστικής παραγωγής, εφαρμόζοντας λύσεις και προσωπικές απόψεις σχετικά με την εξέλιξη των έργων. OC4- ικανότητα να χτυπήσει όταν επιλέγουν υπό συνθήκες αβεβαιότητας, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες. OC5- συστηματική πρακτική των κρίσιμων αυτο-αξιολόγηση των αποτελεσμάτων: αξιολόγηση της σημασίας της σωστής και συνεχώς προσαρμόζει τα λάθη που έγιναν στο δημιουργικό ή οργανωτικές διαδικασίες οπτικοακουστικές παραγωγές. OC6- Δυνατότητα να οργανώσετε τις εργασίες, εκτελώντας τους με μεθοδευμένο τρόπο με λογική προτεραιότητα την έκδοση αποφάσεων στις διάφορες διαδικασίες της οπτικοακουστικής παραγωγής. OC7- σεβασμός αλληλεγγύης για τους διαφορετικούς ανθρώπους και τους λαούς του πλανήτη, καθώς και η γνώση των μεγάλων πολιτιστικών ρευμάτων σε σχέση με τις ατομικές και συλλογικές αξίες και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. ... [-]
Ισπανία Valencia
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
4 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidad CEU - Cardenal Herrera

Γενικές δεξιότητες: Έχοντας ήχο και ισχυρές απόψεις σχετικά με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό σήμερα. Η επίτευξη αυτού του διαγωνισμού περιλαμβάνει τα κριτήρ ... [+]

Πολιτικών Επιστημών / Διεθνείς Σχέσεις

Επίσημος τίτλος: Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ECTS: 4 χρόνια / 240 ECTS

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / CAMPUS: 30 / Moncada - Alfara

ΤΟΠΟΣ AT: Ισπανικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

γενικές δεξιότητες

Έχοντας ήχο και ισχυρές απόψεις για την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό σήμερα. Η επίτευξη αυτού του διαγωνισμού περιλαμβάνει τα κριτήρια αγοράς που επιτρέπουν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την κοινωνία και την τρέχουσα κουλτούρα, με βάση την αυστηρή εξέταση της παρούσας πραγματικότητας και ιστορικές ρίζες της, με ιδιαίτερη προσοχή στις συνταγματικές αρχές και το κοινωνικό δόγμα της Εκκλησίας, ο σκοπός που επιτρέπει τον απόφοιτο να συμμετάσχουν υπεύθυνα στην κοινωνική ζωή, προκειμένου για την ειρήνη και το κοινό καλό. Να είσαι σε θέση να εκφράσουν τον εαυτό τους σωστά ή σωστή ανάπτυξη της επικοινωνίας και της προφορικής και γραπτής έκφρασης. Η επίτευξη αυτού του ικανότητα περιλαμβάνει την εκμάθηση για τους πόρους της ρητορικής και της γραφής. λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία. Να είσαι σε θέση να λειτουργήσει με ευκολία και αποτελεσματικότητα σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Η επίτευξη αυτού του ικανότητας συνεπάγεται να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την άριστη συνεργασία και αποτελεσματικά, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς, στα αγγλικά και μεροληπτικό τρόπο, σε μια άλλη ξένη γλώσσα. Ικανότητα εργασίας σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο. Να είσαι σε θέση να κατανοήσουν και να συνθέσουν πολύπλοκες προτάσεις, με κριτικό πνεύμα, στο πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζονται. Η επίτευξη αυτού του ικανότητας συνεπάγεται να είναι σε θέση να καθορίσει, διακρίνει και αφορούν τόσο τα... [-]
Ισπανία Valencia
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
4 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidad CEU - Cardenal Herrera

Γενικές δεξιότητες: Να γνωρίζετε τα βασικά θεμέλια του ανθρώπου και τη στήριξη της αξιοπρέπειας του ατόμου? Γνωρίζουν και να αφομοιώσει τις ανθρωπολογικές βάσεις που στηρ ... [+]

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Διπλό Πτυχίο στην Προσχολική Εκπαίδευση Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διάρκεια / ECTS: 5 ετών / 312 ECTS

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / CAMPUS: 80 / Μονκάδα - Alfara? 80 / Elche? 80 / Castellón

ΤΟΠΟΣ AT: Ισπανικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

γενικές δεξιότητες

Γνωρίζοντας τα βασικά θεμέλια του ανθρώπου και τη στήριξη της αξιοπρέπειας του ατόμου.Γνωρίζουν και να αφομοιώσει τις ανθρωπολογικές βάσεις που στηρίζουν τις μεγάλες αρχές του εκπαιδευτικού έργου, ιδίως εκείνων που βασίζονται στο χριστιανικό μήνυμα.Ανάλυση και σύνθεση κοινωνικές πραγματικότητες και τα ρεύματα της σκέψης που επηρεάζουν την ιστορική εξέλιξη της ανθρωπότητας, οι οποίες βασίζονται στο χριστιανικό μήνυμα.Γνωρίζοντας την καθοδήγηση που προσφέρονται από τη χριστιανική ανθρωπολογία στα κοινωνικά θέματα, και ιδιαίτερα για ό, τι αφορά την οικογένεια και την εκπαίδευση.Αναλύστε τον περίπλοκο κόσμο των κοινωνικών σχέσεων που καθορίζουν τη μοίρα του ανθρώπου, προσπαθώντας να κατανοήσει την ύπαρξη και το μυστήριο που περιβάλλει την ανθρωπότητα.Αναλύστε τα διάφορα προτάσεις και λύσεις που δίνονται στα κοινωνικά ζητήματα, με έμφαση στην κοινωνική προοπτική του Magisterium.κριτική επίγνωση της ύπαρξης της υπερβατικότητας και την εμπειρία του στη θρησκευτική εκδήλωση.συστηματική γνώση της θρησκείας σε διάφορες καλλιέργειες, καθώς και την κοινωνική, ηθική και πολιτιστική επιρροή τους.Επίγνωση και σεβασμός για τις θρησκείες των άλλων πολιτισμών.Δυνατότητα να εντοπίσει και να κατανοήσει το νόημα της θρησκευτικής γλώσσας, ως τρόπος έκφρασης το ανέκφραστο.κριτική επίγνωση της άρρηκτη σχέση μεταξύ πίστης και πράξης.Η γνώση της κεντρικότητας της μορφής του Ιησού Χριστού στο μήνυμα και τη χριστιανική ηθική.λεπτομερή γνώση του ουσιαστικού περιεχομένου της χριστιανικής πίστεως.Γνωρίζοντας την αξία της χριστιανικής οικογένειας ως βάση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και ως χώρου αριστείας για... [-]
Ισπανία Valencia
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
5 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά

24 horas en la Universidad CEU Cardenal Herrera

Universidad CEU Cardenal Herrera. Campus Alfara del Patriarca
Address
46115 Valencia, Valencian Community, Ισπανία
Ιστότοπος
Τηλέφωνο
+34 961 36 90 00