Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε ως αυτοδιοικούμενο Κρατικό Πανεπιστήμιο με εγκαταστάσεις που βρίσκονται κυρίως στην Πάτρα . Το Πανεπιστήμιο αποδέχτηκε τους πρώτους σπουδαστές του το 1998. Έχει τέσσερα σχολεία (Κοινωνικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένες Τέχνες, Επιστήμη και Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές Επιστήμες).

Σήμερα είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 30.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Εκπαιδευμένοι από μια εξωτερική ακαδημαϊκή σχολή περίπου 50 μελών, υποστηριζόμενη από 2000 καθηγητές, καθηγητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, προσωπικό εργαστηρίου, εκπαιδευτές, καθώς και γύρω από 200 προσωπικό διοικητικής υποστήριξης.

Η αποστολή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (HOU) είναι η παροχή υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσει και υλοποιεί το κατάλληλο μαθησιακό υλικό και μεθόδους διδασκαλίας. Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας και μεθοδολογίας στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των στόχων της.

Προγράμματα που διδάχθηκαν:
Αγγλικά
Address
Parodos Aristotelous 18
26 335 Patras, Achaea, Ελληνική Δημοκρατία