Μαθησιακά αποτελέσματα των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Για να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε επίσημες και τις ξένες γλώσσες?
  • Για να είναι σε θέση να μοιραστούν τις επαγγελματικές γνώσεις?
  • Για να είναι σε θέση να εργαστούν σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον?
  • Για να είναι σε θέση να ακολουθήσει ηθική και επαγγελματική συμπεριφορά?
  • Να είναι σε θέση να αξιολογεί και να προσαρμόζεται στις αλλαγές της αγοράς.
  • Για να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις μεθόδους διαχείρισης της ποιότητας?
  • Για να είναι σε θέση να μελετήσει ξεχωριστά, να εμβαθύνουν και να ανανεώνουν τις γνώσεις, να βελτιώσουν τα προσόντα?
  • Για να είναι σε θέση να αναλύσει και δομών δεδομένων σχεδιασμού?

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποVilnius University Of Applied Sciences VIKO »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Duration
42 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
3,000 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2020

Άλλη