μηχανική λογισμικού

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Μαθησιακά αποτελέσματα των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Για να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε επίσημες και τις ξένες γλώσσες?
  • Για να είναι σε θέση να μοιραστούν τις επαγγελματικές γνώσεις?
  • Για να είναι σε θέση να εργαστούν σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον?
  • Για να είναι σε θέση να ακολουθήσει ηθική και επαγγελματική συμπεριφορά?
  • Να είναι σε θέση να αξιολογεί και να προσαρμόζεται στις αλλαγές της αγοράς.
  • Για να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις μεθόδους διαχείρισης της ποιότητας?
  • Για να είναι σε θέση να μελετήσει ξεχωριστά, να εμβαθύνουν και να ανανεώνουν τις γνώσεις, να βελτιώσουν τα προσόντα?
  • Για να είναι σε θέση να αναλύσει και δομών δεδομένων σχεδιασμού?
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Vilniaus kolegija /University of Applied Sciences is open to novelties. It is a flexible and continually changing higher educational institution that is harmoniously combining labor market needs with ... περαιτέρω

Vilniaus kolegija /University of Applied Sciences is open to novelties. It is a flexible and continually changing higher educational institution that is harmoniously combining labor market needs with the development of promising areas of science and art. The educational institution has been encouraging the teachers and students’ creativity and responsibility likewise the requirements for a high-quality performance. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη