μηχανική διαδικασία BSc

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Πανεπιστήμιο Βουδαπέστης Τεχνολογίας και Οικονομικών ιδρύθηκε το 1782 με το όνομα του Institutum Geometrico-Hydrotechnicum και έχει την κορυφή ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ουγγαρίας. Έχει επίσης καθιερωμένη διεθνή φήμη. Η ίδρυση της αποτελεσματικότητας του πανεπιστημίου είναι οι αφοσιωμένοι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των καθηγητών μας και η σκληρή δουλειά και ο ενθουσιασμός των μαθητών μας. Αυτές οι τιμές διασφαλιστεί η σταθερότητα και η συνέχεια της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στο ίδρυμα. Οι μαθητές που αισθάνονται ταλαντούχους και έμπειρους μπορούν να ενταχθούν διάφορα αναπτυξιακά έργα που έχουν ήδη κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους χρόνια. Όταν συνεχίσουν τις σπουδές τους από το βασικό πτυχίο στα προσόντα Masters στοχεύουμε στην τελειοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι γίνονται άριστη ανάπτυξη και την έρευνα των μηχανικών τους. Όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν με επιστημονικές μελέτες τους μπορούν να ενταχθούν μαθήματα PhD, οι οποίες θα παρέχουν σταθερή βάση και καθοδηγητικό πλαίσιο για την επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων.

Όλες αυτές οι ευκαιρίες εξασφαλίζουν ότι η Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο έχει γίνει ένα από τα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια της Ουγγαρίας και είναι γνωστή για την επιστημονική αποτελεσμάτων της στο εξωτερικό. Είναι επίσης σημαντικό ότι οι νέοι άνθρωποι που ενώνει τα προγράμματά μας δεν πρέπει μόνο να γίνουν άριστοι επαγγελματίες, αλλά εκπαιδεύονται άτομα με την ευρύτερη έννοια. Στο πανεπιστήμιο υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για πνευματική δραστηριότητα και καθηγητές τείνουν να μεταφέρουν όχι μόνο επαγγελματικές δεξιότητες αλλά και τις στάσεις, τις αξίες και τις απόψεις τους, που μπορεί να εμπλουτίσει τις αντιλήψεις των μαθητών.

Πτυχίο Μηχανικών Διεργασιών

1ο εξάμηνο, Φθινόπωρο

 • Υποχρεωτική Αγγλικά Ι BMEGT63A301 2 0/4/0 σ
 • Παραστατική Γεωμετρία BMETE90AX06 3 1/2/0 e
 • Εισαγωγή στην MechanicalEngineering BMEGEVGAG01 4 2/1/1 e
 • Πληροφοριακά Συστήματα BMEGERIA31I 4 2/0/2 σ
 • Μακρο- και Μικροοικονομική BMEGT30A001 4 4/0/0 e
 • Μαθηματικά Α1α - Λογισμός BMETE90AX00 6 4/2/0 e
 • Τεχνική Χημεία BMEVEKTAGE1 3 2/0/1 σ
 • Στατική BMEGEMMAGM1 3 1/1/0 σ

Σύνολο πιστώσεων: 29

2ο Εξάμηνο, Άνοιξη

 • Υποχρεωτική Αγγλικά ΙΙ. BMEGT63A302 2 0/4/0 σ
 • Επιστήμης Υλικών και Έλεγχος BMEGEMTAGK1 6 4/0/1 e
 • Βασικές αρχές της CAD BMEGEGEA3CD 4 1/0/2 σ
 • Φυσική Α2 BMETE15AX02 2 2/0/0 e
 • Βασικές αρχές της MachineDesign BMEGEGEAGM1 4 2/2/0 σ
 • Μαθηματικά Α2α - Vector Λειτουργίες BMETE90AX02 6 4/2/0 e
 • Τεχνολογία Λογισμικού BMEGERIA32P 2 0/2/0 σ
 • Αντοχή Υλικών BMEGEMMAGM2 5 2/2/0 e

Σύνολο πιστώσεων: 31

3ο Εξάμηνο, Φθινόπωρο

 • Δυναμική BMEGEMMAGM3 5 2/2/0 e
 • Υλικά Μηχανικών BMEGEMTAGK2 4 3/0/1 e
 • Φυσική Α3 BMETE15AX03 2 2/0/0 e
 • Στοιχεία Μηχανών 1. BMEGEGEAGG1 5 2/1/1 e
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης BMEGT42A003 3 3/0/0 σ
 • Μαθηματικά A3 για Μηχανολόγοι Μηχανικοί BMETE90AX10 4 2/2/0 σ
 • Μαθηματικά Παγκόσμια Εξετάσεων BMETE90AX23 ge
 • Ανάλυση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων BMEGEVGAG14 3 2/1/0 σ
 • Μέτρηση Τεχνολογία BMEGEMIAMG1 3 2/0/1 σ

Σύνολο πιστώσεων: 29

4ο Εξάμηνο, Άνοιξη

 • Βασικά Ηλεκτρολόγων Μηχανικών BMEVIAUA007 3 2/0/1 σ
 • Στοιχεία Μηχανών 2. BMEGEGEAGG2 6 3/1/1 e
 • Κατασκευή BMEGEGTAG01 5 2/0/3 e
 • Ελέγχου Μηχανικών BMEGEMIAGE1 4 2/2/0 e
 • Μηχανική Θερμοδυναμική BMEGEENAETD 3 2/1/0 σ
 • Πολυμερών Επιστήμης Υλικών και Μηχανικής BMEGEPTAG0P 6 3/0/2 e
 • Δονήσεις BMEGEMMAGM4 3 2/1/0 σ
 • Μηχανική Παγκόσμια Εξετάσεων BMEGEMMAGM0 ge

Σύνολο πιστώσεων: 30

5ο Εξάμηνο, Φθινόπωρο

 • Ηλεκτρομηχανικη BMEVIAUA008 4 2/1/1 e
 • Μηχανική των Ρευστών BMEGEÁTAG11 5 2/2/1 σ
 • BMEGEENAEHK Μετάδοσης Θερμότητας 4 2/2/0 e
 • Διάχυση Επεξεργάζεται BMEGEVÉAG02 2 1/1/0 e
 • Μέτρηση σε Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος BMEGEENAG51 3 0/1/2 σ
 • Τεχνική μέτρηση διεργασιών BMEGEVGAG03 2 1/0/1 σ
 • Βασικές αρχές της FEM BMEGEMMAGM5 3 1/1/1 σ
 • Διοίκηση και Οικονομική των Επιχειρήσεων BMEGT20A001 4 4/0/0 σ
 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων BMEGT55A001 2 2/0/0 σ

Προαιρετικό θέμα: 2

 • Μάρκετινγκ (2 μονάδες) Ή BMEGT20A002 2/0/0 σ
 • Ικανότητες επικοινωνίας - Αγγλικά (2 μονάδες) BMEGT63A061 0/2/0 p

Σύνολο πιστώσεων: 31

6ο Εξάμηνο, Άνοιξη

 • Τεχνική ακουστική και Ελέγχου Θορύβου BMEGEÁTAG15 3 2/0/1 e
 • Υγρό Μηχανήματα BMEGEVGAG02 4 2/1/1 e
 • Κινητήρες θερμότητας BMEGEENAEGK 4 2/1/1 e
 • Αριθμητική Προσομοίωση υγρό ρέει BMEGEÁTAG06 2 1/0/1 σ
 • Διαδικασίες και Εξοπλισμός της Χημικής Βιομηχανίας BMEGEVÉAG03 5 3/2/0 e
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων άνθρωπος. BMEGEÁTAG04 3 3/0/0 σ
 • Ανεξάρτητη Μελέτη 1 BMEGEVGAG06 4 0/0/4 σ

Προαιρετικό θέμα: 4

 • Θέρμανση (4 μονάδες) Ή BMEGEÉPAG61 3/1/0 e
 • Υπεύθυνη Επικοινωνίας (2 μονάδες) ΚΑΙ BMEGT63A081 0/2/0 σ
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία (2 μονάδες) BMEGT63A091 0/2/0 p

Σύνολο πιστώσεων: 29

7ο Εξάμηνο, Φθινόπωρο

 • Fluid Συστήματα Ροής BMEGEVGAG07 3 2/1/0 σ
 • Ενεργειακών Διεργασιών και equipm. BMEGEENAG71 5 3/0/2 σ
 • Ογκομετρική αντλίες και συμπιεστές BMEGEVGAG04 2 1/1/0 σ
 • Μέτρησης χημικών και Περιβάλλοντος Proc. BMEGEVÉAG04 3 0/1/2 σ
 • Τελική Έργου BMEGEXXA4SD 15 0/10/0 σ

Προαιρετικό θέμα: 4

 • Κλιματισμός (4 μονάδες) BMEGEÉPAG62 2/2/0 ε

Σύνολο πιστώσεων: 32

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών προσφέρει επιπλέον και προαιρετικά μαθήματα (30 credits - αναβάθμιση σε 240) σε επίπεδο BSc στους φοιτητές του - οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει 210 credits

Προαιρετικά μαθήματα

 • Μοντελοποίηση των διαδικασιών και εξοπλισμών BMEGEÉEAG01 3 1/1/0 σ
 • Εργαστήριο BMEGEÉEAG00 5 0/0/4 σ
 • Ανεξάρτητη Μελέτη 2 BMEGEVGAIP2 8 0/0/8 σ
 • Θέρμανση BMEGEÉPAG61 4 3/1/0 e
 • Διευθυντής Επικοινωνίας BMEGT63A081 2 0/2/0 σ
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία BMEGT63A091 2 0/2/0 σ
 • Αγγλικά για Μηχανικούς BMEGT63A051 2 0/4/0 σ
 • Αναλυτική Μηχανική BMEGEMMMW01 4 3/0/0 e
 • Προχωρημένη Ρευστομηχανική BMEGEÁTMW01 4 3/0/0 e
 • Προχωρημένη Θερμοδυναμική BMEGEENMWAT 4 2/1/0 e
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος BMEVIAUA017 4 2/1/1 σ
 • Έλεγχος Κίνησης BMEVIAUA016 3 2/0/1
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The Budapest University of Technology and Economics was founded in 1782 under the name of Institutum Geometrico-Hydrotechnicum and has been the top higher education institution of Hungary. It also has ... περαιτέρω

The Budapest University of Technology and Economics was founded in 1782 under the name of Institutum Geometrico-Hydrotechnicum and has been the top higher education institution of Hungary. It also has well-established international reputation. The foundation of the effectiveness of the university is the devoted educational activities of our professors and the hard work and enthusiasm of our students. These values ensure the stability and continuity of education, scientific research and technological development at the institution. Students who feel talented and skilled may join various development projects already during their university years. When they continue their studies from the basic degree to the Masters qualifications we aim at fine-tuning their knowledge and skills so that it is ensured that they become excellent development and research engineers. Those who wish to proceed with their scientific studies may join PhD courses, which will provide sound basis and guiding framework to reach their professional targets. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη