Αγορά
  • Διατίθεται ως ένα σημαντικό, συγκέντρωση βαθμού ήσσονος σημασίας, ή η διαχείριση
<li>&Alpha;&pi;&omicron;&kappa;&tau;&#942;&sigma;&tau;&epsilon; &epsilon;&mu;&pi;&epsilon;&iota;&rho;&#943;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&alpha;&gamma;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;&omicron;&#973; &kappa;&#972;&sigma;&mu;&omicron;&upsilon; &mu;&#940;&rho;&kappa;&epsilon;&tau;&iota;&nu;&gamma;&kappa; &mu;&#941;&sigma;&omega; &epsilon;&gamma;&gamma;&upsilon;&eta;&mu;&#941;&nu;&omega;&nu;, &epsilon;&tau;&#942;&sigma;&iota;&alpha; &pi;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&iota;&kappa;&#942; &#940;&sigma;&kappa;&eta;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&chi;&epsilon;&iota;&rho;&#942;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &sigma;&chi;&epsilon;&tau;&#943;&zeta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &mu;&epsilon; &epsilon;&xi;&omega;&sigma;&chi;&omicron;&lambda;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &delta;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&eta;&rho;&iota;&#972;&tau;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf;</li>

Οι φοιτητές που επιλέγουν το πρόγραμμα μάρκετινγκ θα πάρετε την εμπειρία σε μια σειρά από τομείς που θα τους προετοιμάσει για σταδιοδρομία σε δημόσιες σχέσεις, έρευνα μάρκετινγκ, το retail marketing, πωλήσεις στους επαγγελματίες, ή γενικά τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Εκτός από τις κατηγορίες που εξερευνούν πολλές διαδρομές μάρκετινγκ που σχετίζονται, οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν 140 ώρες πρακτικής άσκησης κάθε χρόνο.

Αυτές οι περίοδοι πεδίο, ο ακρογωνιαίος λίθος της εμπειρίας Keuka College, παρέχουμε την πρακτική εμπειρία που δίνουν Keuka φοιτητές πανεπιστημίου την άκρη, όταν εισέρχονται στην αγορά εργασίας ή της μετακίνησης για να μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Όταν μεταπτυχιακούς φοιτητές, αυτοί θα έχουν τις πραγματικές ικανότητες για να περιηγηθείτε προκλήσεις στην πώληση και διαπροσωπικές σχέσεις.

Απαιτήσεις Πτυχίο Μάρκετινγκ

Επιχειρήσεις & Διαχείρισης βασικές απαιτήσεις

Πορεία Τίτλος Βαθμοί πανεπιστημίου
ACC 101 Acct Ι: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική 3
ACC 102 Acct ΙΙ: Εισαγωγή Διοικητική Λογιστική 3
BUS 101 Εισαγωγή στις επιχειρήσεις και την κοινωνία 3
BUS 202 το Επιχειρηματικό Δίκαιο, 3
BUS 444 Στρατηγικό Μάνατζμεντ 3
CMP 120 Εισαγωγή στις Εφαρμογές Υπολογιστών 3
ECO 210 Αρχές της Μακροοικονομικής 3
ECO 211 Αρχές Μικροοικονομικής 3
FIN 312 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 3
HRM 208 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 3
MAT 102 College Algebra 3
MKT 220 Αρχές του μάρκετινγκ 3
SS 231 Στατιστική Κοινωνικών Επιστημών 3
BUS 290 Περίοδος πεδίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3
BUS 290 Περίοδος πεδίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3
Marketing Σημαντικές Απαιτήσεις
Πορεία Τίτλος Βαθμοί πανεπιστημίου
MKT 310 Σχεδιασμός Μάρκετινγκ 3
MKT 440 Μάρκετινγκ / Πωλήσεων 3
Επιλέξτε τρία από τα ακόλουθα
MKT 320 δημόσιες σχέσεις 3
MKT 335 Internet Marketing 3
MKT 340 Διεθνές Μάρκετινγκ 3
MKT 350 Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών 3
MKT 360 ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ 3
MKT 370 Η συμπεριφορά των καταναλωτών 3
MKT 399 Ανεξάρτητη μελέτη 1

Απαιτήσεις Συγκέντρωση

Πορεία Τίτλος Βαθμοί πανεπιστημίου
Επιλέξτε 15 credits από τις ακόλουθες
MKT 310 Σχεδιασμός Μάρκετινγκ 3
MKT 331 Αρχές της διαφήμισης 3
MKT 320 δημόσιες σχέσεις 3
MKT 335 Internet Marketing 3
MKT 340 Διεθνές Μάρκετινγκ 3
MKT 350 Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών 3
MKT 360 ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ 3
MKT 370 Η συμπεριφορά των καταναλωτών 3
MKT 399 Ανεξάρτητη μελέτη 1
MKT 440 Μάρκετινγκ / Πωλήσεων 3
MGT 450 Διαχείριση Οικοτροφείο 1

Μικρά Απαιτήσεις

Πορεία Τίτλος Βαθμοί πανεπιστημίου
BUS101 Εισαγωγή στις επιχειρήσεις και την κοινωνία 3
MKT220 Αρχές του μάρκετινγκ 3
Επιλέξτε Τέσσερα από τα παρακάτω μαθήματα
MKT310 Σχεδιασμός Μάρκετινγκ 3
MKT331 Αρχές της διαφήμισης 3
MKT320 δημόσιες σχέσεις 3
MKT335 Internet Marketing 3
MKT340 Διεθνές Μάρκετινγκ 3
MKT350 Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών 3
MKT360 ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ 3
MKT370 Η συμπεριφορά των καταναλωτών 3
MKT440 Μάρκετινγκ / Πωλήσεων 3
MKT495 Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ 1
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε8 περισσότερα μαθήματα αποKeuka College »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη