Το πρόγραμμα των Διεθνών Σχέσεων ενσωματώνει ένα ισχυρό θεμέλιο στην πολιτική επιστήμη και την οικονομία με διεπιστημονικά μαθήματα επιλογής και μελέτη ξένων γλωσσών.

Οι σπουδαστές καλούνται να αποκτήσουν διαπολιτισμική ικανότητα μέσω ενός εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών στο εξωτερικό ή μέσω μιας διεθνούς εμπειρίας πεδίου. Οι μεγαλύτερες εταιρείες διεθνών σχέσεων ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε εφαρμοσμένες εμπειρίες υπηρεσιών εκμάθησης, πρακτικής άσκησης και έρευνας που έχουν πολυπολιτισμικό ή διεθνές πεδίο εφαρμογής. Οι σπουδαστές που ασχολούνται με τη Διεθνή Πολιτική μπορούν να ενδιαφέρονται για τη σταδιοδρομία και τη μεταπτυχιακή τους διδασκαλία σε τομείς όπως διεθνείς σχέσεις, διεθνείς σχέσεις, συγκριτική πολιτική, δημόσια πολιτική, διπλωματία, παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική, ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνές δίκαιο και οργάνωση, , τη διεθνή ανάπτυξη, την ειρήνη και την επίλυση συγκρούσεων, τις διεθνείς υπηρεσίες και τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια.

Προϋποθέσεις μαθήματος για τον κύριο:

Μαθήματα πυρήνα (24 μονάδες):

 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
 • ΛΕΒΕΡΕΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ, 1941-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
 • ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέθοδοι έρευνας (3 ή 4 μονάδες):

 • CAPSTONE 1: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (PS) (3 μονάδες) Ή
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (4 μονάδες)

Μάθημα Capstone (3 μονάδες):

 • CAPSTONE 2: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ή
 • CAPSTONE: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε9 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Pittsburgh at Bradford »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη