Πτυχίο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών


Οι Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών πρόγραμμα προετοιμάζει τους ειδικούς υψηλού επιπέδου για ευρωπαϊκά θέματα, «ευρωκράτες» με εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις. Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σπουδών ενός μεταξύ, πολυ-και διεπιστημονικής προσέγγισης που ακολουθείται. Ως αποτέλεσμα τα μαθήματα στα οποία οι μαθητές είναι έτοιμοι κυρίαρχος, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις διεθνείς σχέσεις (ιστορία των διεθνών σχέσεων, πολιτικές επιστήμες, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις δημόσιες πολιτικές, πολιτικές
κόμματα κλπ.), Κοινωνικές επιστήμες (ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο, τις δομές και το κοινωνικό πλαίσιο στην Ευρώπη), πολιτικές επιστήμες, διεθνείς οργανισμούς, η παγκοσμιοποίηση, η πολιτική κοινότητα, τη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας κλάδων, από τον οικονομικό τομέα - τις βασικές έννοιες, αρχές, τις διαδικασίες και τις μεθόδους των ποσοτικών επιστήμες, τη διαχείριση, την εμπορία, κλπ.

&nbsp

Σκοποί του προγράμματος


Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος BA είναι ο σχηματισμός των ειδικών από τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της διεθνούς διαπραγμάτευσης από μια μάλλον σύγχρονη και διαθεματική προσέγγιση, συνδυάζοντας διάφορες προσεγγίσεις από την πολιτική επιστήμη, σύγχρονη ιστορία, παγκόσμια οικονομία, φιλοσοφία και τις πολιτισμικές σπουδές. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών μας στις διεθνείς σχέσεις.

&nbsp

&nbsp

Εξειδίκευση / Γνωστικό


Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως στόχο να διαμορφώσει ειδικούς στον τομέα των διεθνών σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών, skillfull στη διαχείριση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το θέμα μελέτης, μπορεί να πραγματοποιήσει την ανάλυση και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη σημερινή ζητήματα στις διεθνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές διαδικασίες comunity, ευρωπαϊκά συντάγματα και τη νομολογία , στον τομέα των ανθρωπίνων righs, τον πολιτισμό και τις ευρωπαϊκές αξίες.

&nbsp

&nbsp

Επιπλέον Ιδιαιτερότητες


Για το πρόγραμμα της ΒΑ, το Τμήμα μας έχει εγκατασταθεί μια στενή συνεργασία με τον Otto von Guericke Πανεπιστήμιο του Μαγδεμβούργου, στη Γερμανία, καθώς και με άλλα πανεπιστήμια, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

&nbsp

&nbsp

Πρακτική Άσκηση


Πρακτική εκπαίδευση πλανισμένη για το 2ο και 4ο εξάμηνο, κάθε φοιτητής χρειάζεται να φθάσει το 90 ώρες για να μεταφορτώνουν τις προβλεπόμενες 3 εβδομάδες.

&nbsp

&nbsp

Εξεύρεσης εργασίας, δυναμικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας

  • Ειδικός στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές με ικανότητες στον τομέα της επικοινωνίας, της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης, των κοινωνικο - ανθρωπιστικών επιστημών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρέπει να λάβει υπόψη τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της προ-πανεπιστημιακών και ακαδημαϊκών τομέα, αλλά και στην έρευνα των διαδικασιών ολοκλήρωσης που απαιτούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις?
  • Ειδικός ή εμπειρογνώμονες εντός των Τμημάτων της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (οργανώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του 1995) στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Τοπικών Συμβουλίων, Γραφεία Νομάρχη, Επαρχιακά Συμβούλια, υπουργεία, οργανισμοί, αλλά και ορισμένων παρόμοιων θεσμών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Ειδικός σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο, δημόσια όργανα ή στα διάφορα διεθνή όργανα για: προγράμματα διοίκησης, πολιτικές διαχείρισης, αξιολόγησης και οικονομικού ελέγχου-νομική, παροχή συμβουλών?
  • Δάσκαλος / Καθηγητής σε θέματα όπως: οι κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές ένταξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ιστορία της Ευρώπης, κλπ.
  • Σύμβουλος ή εμπειρογνώμονες σε ΜΚΟ, πολυεθνικές εταιρείες, εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, μέσα σε διάφορες υπηρεσίες και τμήματα, ιδίως εκείνων που ασχολούνται με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης, την επικοινωνία, τις διεθνείς σχέσεις της διαχείρισης?
  • Εκπαιδευτής στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης που στοχεύουν στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή τη σχέση μεταξύ της Ρουμανίας και άλλους διεθνείς οργανισμούς?
  • Σύμβουλος στον τομέα των ευρωπαϊκών υποθέσεων.

&nbsp

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε8 περισσότερα μαθήματα αποUniversity Babes-Bolyai »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη