Σχολή

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Ιστορική εξέλιξη

Ο Σχολή Επιστημών Αγωγής, Η οποία αποτελεί ένα βήμα για την ποιότητα του ακαδημαϊκού της προσωπικού, την υποδομή, το πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών και τους πειθαρχημένους φοιτητές του, ήταν μια από τις τρεις πρωτοπόρες Σχολές (Τέχνες, Εκπαίδευση και Επιστήμη) όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο το 1976.

Η Σχολή έχει αυξηθεί από τα αρχικά δύο Τμήματα (Εκπαίδευση και Καθοδήγηση και Διαχείριση των Δασκάλων), σε εννέα (9) Τμήματα σήμερα: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση Τέχνης, Συμβουλευτική Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Διαχείριση, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Περιβαλλοντική Αγωγή Υγείας, Εκπαίδευση Ανθρώπινης Κινητικής, Εκπαίδευση Επιστημών και Εκπαίδευση Κοινωνικών Επιστημών.

Το Τμήμα διαθέτει επίσης το Ινστιτούτο Παιδείας και δύο άλλες Μονάδες, συγκεκριμένα το Κέντρο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Κωφών και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Η Σχολή έχει σημειώσει τεράστια αύξηση όσον αφορά την εγγραφή των φοιτητών, την πρόσληψη προσωπικού, τη διαφοροποίηση των προγραμμάτων και τη γενική παραγωγή. Η Σχολή έχει επιτύχει τεράστιο αντίκτυπο στους τομείς της διδασκαλίας, της μάθησης, της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα.

Όραμα και Στόχοι της Σχολής

Οι κύριοι στόχοι της Παιδαγωγικής Σχολής είναι:

  • Να παράγει επαγγελματικά καλά πιστοποιημένους μεταπτυχιακούς καθηγητές στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Φυσικές Επιστήμες καθώς και στη Μηχανική Εκπαίδευση.
  • Παροχή ευκαιριών ενδοεπιχειρησιακής εξυπηρέτησης του προσωπικού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των Υπουργείων Παιδείας και των συναφών τομέων για την ενημέρωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους.
  • Να διεξάγει έρευνες σε διάφορα εκπαιδευτικά προβλήματα και ζητήματα, συμβάλλοντας έτσι στην επίλυση συγκεκριμένων, εκπαιδευτικών και συναφών προβλημάτων στη Νιγηρία, καθώς και συμβάλλοντας στη γνώση στον τομέα των εκπαιδευτικών θεωριών και πρακτικών.
  • Να εκπαιδεύσει συγκεκριμένους ειδικούς σε ορισμένους τομείς της εκπαίδευσης, εκτός από τους γενικούς στόχους της εκπαίδευσης δασκάλων στην τάξη.
  • Να συμβάλει σημαντικά με τη διδασκαλία και την έρευνα στην εξάλειψη του αναλφαβητισμού στη Νιγηρία.
  • Για την εξυπηρέτηση του πιο άμεσου περιβάλλοντος μέσω μαθημάτων επανεκπαίδευσης, ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων, βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων και προγραμμάτων μερικής απασχόλησης.

Η Σχολή έχει επιτύχει αυτούς τους στόχους, ειδικά τα τελευταία 31 χρόνια. Αυτά αποτελούν παράδειγμα στην παραγωγή ποιοτικών εκπαιδευτικών σε όλους τους τομείς των σχολικών σχολών, στον εκπαιδευτικό αντίκτυπο στο άμεσο περιβάλλον μας και στις ερευνητικές προσπάθειες που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας της Νιγηρίας. Για παράδειγμα, το Ινστιτούτο Παιδείας έχει υπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό στην παροχή ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας έχει επιμεληθεί με επιμέλεια στο Πανεπιστήμιο, στον τομέα της κάλυψης και καταγραφής ακαδημαϊκών και κοινωνικών εκδηλώσεων και του Κέντρου Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Ο κωφός έδωσε τη δυνατότητα υποστήριξης για την επιτυχή εκμάθηση των Κωφών. Επιπλέον, η Σχολή παρείχε έμπειρους προπονητές και διαιτητές για την ανάπτυξη του αθλητισμού εντός του κράτους και του έθνους.

Εκπαίδευση ενηλίκων και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το Τμήμα Εκπαίδευσης Δασκάλων, που ιδρύθηκε από την ίδρυση του Πανεπιστημίου του Ilorin το 1976, χωρίστηκε σε δύο το 1980. Αυτό οδήγησε στην εμφάνιση του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του Τμήματος Μελετών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Μια περαιτέρω αναδιάρθρωση αυτών των δύο τμημάτων οδήγησε στη δημιουργία του Τμήματος Εκπαίδευσης Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών τον Ιανουάριο του 2005. Το πτυχίο Bachelor of Education in Primary Education Studies σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε, προτάθηκε και υποβλήθηκε σε επεξεργασία για έγκριση από το τότε Τμήμα Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Σύντομη παρουσίαση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ETC) του Πανεπιστημίου του Ilorin παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την αξιολόγηση και ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών για την ενίσχυση της μάθησης, της διδασκαλίας, της έρευνας και της κοινωνικής εξυπηρέτησης. Το προσωπικό του Κέντρου παρέχει βοήθεια στις Σχολές και τους φοιτητές για την ανασκόπηση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών υλικών εκτύπωσης, για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών υλικών και για την ανάπτυξη διαδικτυακών, οπτικοακουστικών ή ακουστικών πόρων. Το Κέντρο παρέχει επίσης υποστήριξη στο Πανεπιστήμιο για την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων.

Τμήμα Επιστήμης της Επιστήμης

Όταν ιδρύθηκε η Σχολή Παιδαγωγικής ως μία από τις πρωτοπόρες Σχολές του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου, το 1975, υπήρξε Τμήμα Εκπαίδευσης. Εκείνη την εποχή, το Τμήμα Παιδείας προσέφερε πτυχιακά προγράμματα στην Τέχνη, Επιστήμη, Προσανατολισμό και Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική Διαχείριση. Στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 1978/79, το Τμήμα Εκπαίδευσης είχε επεκταθεί στον πληθυσμό των φοιτητών και στις προσφορές του για να δικαιολογήσει τη διαίρεση των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών σε τρία διακεκριμένα τμήματα.

Τμήμα Εκπαιδευτικής Διαχείρισης

Το Τμήμα ήταν ένα από τα τμήματα ίδρυσης με τα οποία το Πανεπιστήμιο άρχισε να λειτουργεί το 1976. Ξεκίνησε με 4 ακαδημαϊκά στελέχη και 200 ​​φοιτητές. Ξεκίνησε επίσης με την προσφορά ενός τριετούς μαθήματος μόνο σε επίπεδο πρώτου βαθμού. Το πεδίο των ακαδημαϊκών προγραμμάτων διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει το πρόγραμμα σπουδών πρώτου πτυχίου 4 και 3 ετών. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εκπαιδευτική Διοίκηση (PGDEM) και Διδακτορικό Δίπλωμα.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Ask a Question

Άλλη