Πτυχίο στις σύγχρονες ξένες γλώσσες και λογοτεχνίες (διδάσκονται στα ιταλικά)

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Στόχοι

 • Καλή, βασική γνώση της θεωρητικής γλωσσολογίας και της ιταλικής γλώσσας και λογοτεχνίας
 • Ολοκληρωμένη γραπτή και προφορική ικανότητα σε τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες εκτός από την ιταλική γλώσσα (μία από τις οποίες πρέπει να είναι μια γλώσσα που ομιλείται στην ΕΕ), καθώς και μια γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών στις οποίες ομιλούνται αυτές οι γλώσσες
 • Η δυνατότητα χρήσης των κύριων συστημάτων υπολογιστών
 • Να παρέχεται κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση για την εισαγωγή σε εξειδικευμένα μαθήματα για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε διάφορα σχολικά επίπεδα.

Ευκαιρίες καριέρας

 • Απασχόληση σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με ξένες χώρες
 • Σε εθνικούς, διεθνείς και κυβερνητικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τη συνεργασία και την ανάπτυξη
 • Στις εκδόσεις, τις επικοινωνίες, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, τη δημοσιογραφία
 • Δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Προγράμματα σπουδών

 • Πολιτισμοί και λογοτεχνίες της Άπω Ανατολής
 • Διαπολιτισμικές Διαδικασίες
 • Γλωσσολογία και λογοτεχνίες
 • Τουρισμός και Πολιτισμός

Δοκιμές εισόδου

Θα διεξαχθεί δοκιμή εισόδου για την αξιολόγηση των επιπέδων σπουδαστών για κάθε γλώσσα (ιταλικά και αγγλικά / γαλλικά / γερμανικά / ισπανικά).

Υπηρεσίες για το πτυχιακό μάθημα

Αδεια

Η είσοδος στα ιταλικά πανεπιστήμια είναι δυνατή μόνο αν ο φοιτητής κατέχει δίπλωμα διδακτορικής διατριβής (πτυχίο "A" / πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) που αποκτάται μετά από 5 χρόνια στο γυμνάσιο. Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο πρώτο έτος της φοίτησής τους πρέπει να έχουν φτάσει σε επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στις επιλεγμένες ξένες γλώσσες, το οποίο ισοδυναμεί με το επίπεδο Α2 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσουν πλήρη εξειδίκευση και στις δύο γλώσσες.

Online αυτο-δοκιμές

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου διατίθενται διαδικτυακές εξετάσεις ξένων γλωσσών (γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, ρωσικά και γερμανικά) και ένα δίπλωμα πιστοποίησης πιστοποιεί ότι οι μαθητές έχουν τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που προσφέρονται από τη Σχολή Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας.

Μαθήματα γεφύρωσης

Οι σπουδαστές που δεν πληρούν τα πρότυπα που απαιτούνται σε μία από τις γλώσσες που έχουν επιλεγεί ως βασικό θέμα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τη σχετική εντατική προπαρασκευαστική πορεία που θα διεξαχθεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο. Οι σπουδαστές που δεν πληρούν τις προδιαγραφές και στις δύο γλώσσες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προωθήσουν τις γνώσεις τους χρησιμοποιώντας τα βοηθήματα μάθησης που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Κέντρο Γλωσσών.

Διδασκαλία

Το Τμήμα προσφέρει υπηρεσία διδασκαλίας με σκοπό να βοηθά τους νεοπροσληφθέντες φοιτητές, να τους καθοδηγεί και να τους συμβουλεύει στις μαθησιακές τους δραστηριότητες και να τους βοηθά να αποφασίζουν για το σχέδιο σπουδών τους.

Αναγνώριση πιστοποιητικών

Πιστοποιητικά που πιστοποιούν την ικανότητα σε ξένη γλώσσα που αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε ηλιακά έτη αναγνωρίζονται. Αυτό ισχύει για τα γαλλικά (DELF, DALF), αγγλικά (PET, Trinity, FCE, CAE), ρωσικά (TBU, TRK), ισπανικά (DELE) και γερμανικά (ZD, ZDIB, ZMF). Το πιστοποιητικό που πιστοποιεί δεξιότητες πληροφορικής (ECDL - European Computer Driving Licence) αναγνωρίζεται επίσης.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The University of Bergamo is located in Lombardia, a region in Northern Italy with more than 10 millions inhabitants and one of the regions with the highest GDP pro capita in Europe.

The University of Bergamo is located in Lombardia, a region in Northern Italy with more than 10 millions inhabitants and one of the regions with the highest GDP pro capita in Europe. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη