χρεόγραφα


ενδιάμεσος/>

Πανεπιστήμιο αναλυτής στη Διοίκηση Φιλοξενίας (3 χρόνια)


τέλος/>

Πτυχίο στη Διοίκηση Φιλοξενίας (4 χρόνια)

Resol. ME 1312-1314 Modif. Σημείωση DNGU Nº2737 / 16


Τροπικότητα. Καριέρα Βαθμός/>

καταχώρηση EAN είναι απεριόριστη, αν ο αιτών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις εισόδου:

 • Συνέντευξη με τον εκπαιδευτικό σύμβουλο.
 • Επαγγελματική incumbencies βοήθεια μιλήσει με τον Διευθυντή του Αγώνα.
 • Να συμβάλει στη θεσμική παρουσίαση από την καγκελάριο.
 • Φυσικά είσοδο Συμμετοχή: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
 • Εκτός από τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης που προβλέπονται στον κανονισμό


εκτιμήσεις/>

Η αυξημένη κινητικότητα για τον τουρισμό και τον πολλαπλασιασμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός των εθνικών συνόρων χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και δημιουργεί νέες απαιτήσεις στο χώρο της φιλοξενίας των οργανώσεων και των συναφών δραστηριοτήτων. Η κατάσταση αυτή απαιτεί την κατάρτιση των επαγγελματιών σε θέση να την ευελιξία και την καινοτομία για να προσαρμοστούν σε σενάρια που προκύπτουν κάθε μέρα πιο δυναμική και ανταγωνιστική.

EAN προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών για τους τεχνικούς και τους αποφοίτους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων νομιμοποιείται από ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο των εταιρειών που διαπράχθηκαν στο θεσμικό έργο. Οι εκπαιδευτικοί έχουν εκτενή κατάρτιση και εμπειρία και έχουν εκπαιδευτεί στο χειρισμό διδακτικές στρατηγικές για την προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων. Πρακτική άσκηση των φοιτητών έχει τεθεί σε ισχύ από την ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων επιχειρήσεων που συνδέονται με EAN, εκθέτοντας τα προβλήματά τους για θεραπεία στο πλαίσιο των θεμάτων.

Τα προ ateneos επαγγελματίες σε εταιρείες και συζητήσεις με εμπειρογνώμονες από Επιστημών Διοίκησης πρακτικές που εκτελούνται.


Πεδίο εφαρμογής του τίτλου/>


Πεδίο εφαρμογής του τίτλου: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διαχείρισης ΑΝΑΛΥΤΗΣ Φιλοξενίας/>

 • Θα λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για τη διαχείριση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με στόχο τη υφιστάμενες επιχειρήσεις στην περιοχή προς την αυξανόμενη ανάπτυξή τους στην εξεύρεση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Εταιρείες διαχείριση, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων στον κλάδο της φιλοξενίας.
 • Orient υφιστάμενη ανάπτυξη επιχειρήσεις της περιοχής για την ανάπτυξή τους στην εξεύρεση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.


Πεδίο εφαρμογής του τίτλου: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διαχείρισης ΑΝΑΛΥΤΗΣ Φιλοξενίας/>

 • Οργάνωση και διαχείριση ξενοδόχων και υπηρεσιών φιλοξενίας, ως μέρος της ίδιας ή / και ως ανεξάρτητος σύμβουλος.
 • Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών ξενοδοχειακή βιομηχανία και τη φιλοξενία.
 • Ενεργώντας ως σύμβουλος σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και την αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.


πρόγραμμα Σπουδών/>

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Spanish (Argentina)

Κοιτάξτε7 περισσότερα μαθήματα αποEAN - Escuela Argentina de Negocios »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
3 - 4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη

Las palabras de nuestros nuevos graduados