BScCEnvEng

Το πρόγραμμα ‘Πολιτική Μηχανική & Μηχανική Περιβάλλοντος’ καλύπτει όλες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση τεχνικών έργων, συστημάτων, και υποδομών. Οι δραστηριότητες αυτές είναι άμεσα συνυφασμένες με την αστική, οικοδομική, πολεοδομική, περιφερειακή, αγροτική, συγκοινωνιακή, και ενεργειακή ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών. Το Πρόγραμμα ‘Πολιτική Μηχανική & Μηχανική Περιβάλλοντος’ καλύπτει επίσης όλες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την περιβαλλοντική και την αειφορική ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών καθώς και την καταπολέμηση των ακραίων φαινομένων και κινδύνων που εμφανίζονται είτε παραδοσιακά, (σεισμοί, πυρκαγιές κλπ), είτε και στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής (ξηρασίες, πλημμύρες, κλπ).

Προοπτικές Εργοδότησης

Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Υποδομών και Μηχανικός, Γεωτεχνικός, Υδραυλικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, Διαχειριστής Κυκλοφοριακών Υποδομών, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Μηχανικός και Διαχειριστής Υδάτινων Πόρων, Εκπαίδευση.

Καριέρα & Εργοδότηση

Οι πολιτική μηχανικοί & μηχανική περιβάλλοντος χρησιμοποιούν τις αρχές της μηχανικής, της επιστήμης της γεωλογίας, και της οικολογίας για την αντιμετώπιση και αναζήτηση λύσεων για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό κατασκευών, ενεργειακών συστημάτων και υποδομών. Είναι σε θέση να αναλύσουν επιστημονικά δεδομένα, να κάνουν ποιοτικούς ελέγχους να σχεδιάσουν και να επιβλέπουν κατασκευές, έργα κοινής ωφέλειας όπως και έργα διάθεσης αποβλήτων, νοσοκομείων, αεροδρόμιων, κέντρα επεξεργασίας νερού, σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και πολλά άλλα έργα. Αναλαμβάνουν τεχνικές μελέτες, επιτόπιες έρευνες, κατάρτιση προδιαγραφών, εποπτεία διαδικασιών υποβολής προσφορών, διαχείριση πόρων ενός έργου και προγραμματισμό και αγορές υλικών και εξοπλισμού. Εκτιμούν και αξιολογούν τη βιωσιμότητα και της επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον και την αειφόρων ανάπτυξη.

Δεξιότητες

 • Μαθηματικές Δεξιότητες
 • Χρήση Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού
 • Ικανότητα Προγραμματισμού
 • Δυνατότητα Διαχείρισης και Διεύθυνσης Εργων
 • Επικοινωνιακές Ικανότητες
 • Διαπραγματευτικές Ικανότητες
 • Ικανότητες Μεταβίβασης και Διαχωρισμού Εργασίας
 • Ηγετικές Ικανότητες
 • Εμπορική Κατανόηση

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος Τομέας
 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Κατασκευαστικός Τομέας
 • Ενεργειακός Τομέας
 • Γεωλογικές εταιρείες και οργανισμοί
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Επιθεωρητής Ελέγχου Κτίριων
 • Πολιτικός Μηχανικός
 • Δομικός Μηχανικός
 • Μηχανικός και Διαχειριστής Υδάτινων Πόρων
 • Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • Γεωτεχνικός

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Ένα μεταπτυχιακό προγράμματα εξειδικεύει τους νέους επιστήμονες για ηγετικούς ρόλους σε ένα τεχνολογικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις που μεταλλάσετε με γοργούς ρυθμούς. Οι φοιτητές εξειδικεύονται στη διεύθυνση σχεδιασμού, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων υποδομής και εξασφαλίζουν μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση της σύγχρονης κοινωνίας. Η ορθή διαχείριση των ενεργειακών πόρων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

 • CSM
 • EUC Career Office Facebook Page
 • Eures
 • Ergodotisi.com
 • Cyprus Gazette
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε12 περισσότερα μαθήματα αποΕυρωπαϊκό Πανεπιστήμιου Κύπρου »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη