Architecture bachelor option 1

Το UIC δεσμεύεται να παρέχει στους φοιτητές του την καλύτερη ακαδημαϊκή προετοιμασία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς επίσης και στην παροχή των εργαλείων που είναι απαραίτητα για την επιτυχή πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι στόχοι αυτοί, η UIC ανέπτυξε μια παιδαγωγική προσέγγιση που βασίζεται στα ακόλουθα εργαλεία και μεθοδολογίες:

1

Εξατομικευμένη προσοχή

Ατομική προσοχή δίνεται στους μαθητές μας. Ο λόγος είναι μέγιστος 20 μαθητές ανά λέκτορα

Προσφορές εργασιών

Έχουμε έναν κατάλογο των εθνικών και διεθνών προσφορών εργασίας. Αυτό επιτρέπει στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε δουλειά σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου, με επαγγελματικές διαδρομές στους εκδοτικούς οίκους, τη δημόσια διοίκηση, την εργασία γραφείου, την προώθηση, τη συμβουλευτική, τη βιομηχανία ...

2

Διεθνής προσέγγιση και διδασκαλία στα αγγλικά

Στο τέλος των σπουδών τους, οι σπουδαστές μας ξέρουν να υπερασπίζονται τα έργα τους στα Αγγλικά και να επικοινωνούν με την κατάλληλη ορολογία και λεξιλόγιο που σχετίζονται με την πειθαρχία τους. Για το λόγο αυτό, πολλά μαθήματα διδάσκονται στα αγγλικά από το 1ο ακαδημαϊκό έτος και συμπεριλαμβάνουμε επίσης το αγγλικό για την Αρχιτεκτονική ως θέμα στο πρόγραμμα σπουδών μας

Συμβουλές και καθοδήγηση *

Κάθε μαθητής έχει ανατεθεί ακαδημαϊκός σύμβουλος και επαγγελματίας προπονητής *

Εργαστείτε εγκάρσια και σε διαφορετικά επίπεδα

Ένα μικρό πανεπιστήμιο όπως το δικό μας επιτρέπει στα μαθήματα να διδάσκονται με εγκάρσιο ή εγκάρσιο τρόπο και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι μαθητές μαθαίνουν επίσης να εργάζονται σε διάφορα επίπεδα, από την εδαφική μέχρι την κατασκευή, στο ίδιο έργο.

Κάθετο εργαστήριο

Ένα εντατικό πρόγραμμα εργασίας που περιλαμβάνει ομάδες μαθητών από το δεύτερο έως το πέμπτο έτος

Δικαστήριο

Σειρά συνεδρίων που περιλαμβάνουν εκλεκτούς εθνικούς και διεθνείς αρχιτέκτονες

Η αρχιτεκτονική τοποθετείται στην υπηρεσία της κοινωνίας

Το ESARQ είναι η μόνη σχολή αρχιτεκτονικής στην Ισπανία, η οποία διδάσκει υποχρεωτικά μαθήματα συνεργασίας, βιωσιμότητας και προσβασιμότητας

Προχωρημένη τεχνολογία

Εκτελούμε ένα εργαστήριο για το πώς να φτιάξουμε μοντέλα κλίμακας και ψηφιακή αρχιτεκτονική που είναι πρωτοποριακό στην Ισπανία, παρέχουμε στους φοιτητές μια μηχανή κοπής με λέιζερ, μια μηχανή ψηφιακού ελέγχου υπολογιστών (CNC) και ένα εργαλείο γρήγορου πρωτοτύπου (3D Z Printer) κάνουν ογκομετρικά μοντέλα κλίμακας

Καρέκλες: συνδέσεις με εταιρείες στον τομέα αυτό

Αναλαμβάνουμε καινοτομίες, αναθέτοντας διάφορες θέσεις καρέκλας και πραγματοποιώντας ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από αναγνωρισμένες εταιρείες όπως η Ascer, η Capital Reig, η Uralita, η Saloni Ceràmica, η Hispalyt, η Fundación Adecco και η Valentine

* Προπονητής: ένας επαγγελματίας που βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους τόσο από προσωπική όσο και από επαγγελματική άποψη.

Αρμοδιότητες. Στόχος μαθήματος

3

Η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης βασίζεται στην απόκτηση ικανοτήτων:

Διατομεακές ικανότητες

Κρίσιμη σκέψη, δημιουργικότητα, αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες, ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, καλές δεξιότητες λήψης αποφάσεων, ευθύνη, παρατήρηση, ομαδική εργασία και ηγεσία, θετικές δεξιότητες μελέτης, αυτοπειθαρχία και αφοσίωση

Ειδικές ικανότητες

 1. Η δυνατότητα δημιουργίας αρχιτεκτονικών έργων που ικανοποιούν τόσο τις αισθητικές όσο και τις τεχνικές απαιτήσεις. Επαρκής γνώση της αρχιτεκτονικής ιστορίας και της θεωρίας, καθώς και της τέχνης, της τεχνολογίας και των συναφών τομέων των κοινωνικών επιστημών. Γνώση της καλής τέχνης και του ρόλου που παίζει στις αρχιτεκτονικές έννοιες. Επαρκείς γνώσεις αστικής σχεδίασης και εφαρμοσμένων τεχνικών σχεδιασμού
 2. Η ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και κτιρίων, μεταξύ κτιρίων και περιβάλλοντος, καθώς και την ανάγκη σύνδεσης των κτιρίων με τους χώρους γύρω τους, ανάλογα με τις ανάγκες και την ανθρώπινη κλίμακα. Η ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και της λειτουργίας του στην κοινωνία, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή σε σχέδια που λαμβάνουν υπόψη κοινωνικούς παράγοντες
 3. Γνώση των μεθόδων έρευνας και της προετοιμασίας των έργων κατασκευής. Γνώση των πιθανών προβλημάτων στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη μηχανική που εμπλέκονται σε κατασκευαστικά έργα
 4. Επαρκής γνώση των φυσικών προβλημάτων και των διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων, καθώς και των διαφορετικών λειτουργιών των διαφόρων κτιρίων και των τρόπων με τους οποίους προσφέρονται εσωτερικές δομές ή χαρακτηριστικά που παρέχουν άνεση και προστασία από τους παράγοντες που σχετίζονται με το κλίμα. Δυνατότητα προγραμματισμού για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών του κτιρίου με τρόπο που να σέβεται τα όρια που επιβάλλονται από τους προϋπολογισμούς σχεδιασμού και τους οικοδομικούς κανονισμούς
 5. Επαρκής γνώση των βιομηχανιών, των οργανώσεων, των κανονισμών και των διαδικασιών που αφορούν την έναρξη των κατασκευαστικών έργων και την ενσωμάτωση σχεδίων και υποδειγμάτων στο σχεδιασμό του έργου

Αυτές οι δεξιότητες ασχολούνται με ποικίλες μεθοδολογίες: διαλέξεις, επίλυση προβλημάτων, ερευνητικά έργα, επιτόπιες επισκέψεις, σχεδιασμός έργων και μάθηση σε ομάδες και ατομικές ομάδες.

Η απόκτηση τους αξιολογείται με τη χρήση ποικίλων εργαλείων αξιολόγησης που επιτρέπουν στους φοιτητές να επιδείξουν την κυριαρχία τους στο υλικό του μαθήματος. Αυτά περιλαμβάνουν αντικειμενικές δοκιμασίες, εργασίες, έργα, χαρτοφυλάκια, φακέλους, σημειώματα, αυτοαξιολόγηση και συνεντεύξεις.

Οι ικανότητες κατανέμονται μεταξύ θεωρητικών τάξεων, εργαστηρίων σεμιναρίων, πρακτικών τάξεων, εξωτερικής εργασιακής εμπειρίας, σεμιναρίων ομαδικών και ατομικών, καθώς και ομάδων και μεμονωμένων σχεδίων και μελετών.

Ακαδημαϊκή διαπίστευση

Απόφοιτος του προγράμματος UIC Architecture

Architecture bachelor option 2

Διδακτέα ύλη

Πρόγραμμα σπουδών και θέματα 2017-2018

Θέματα στο μάθημα 1

 • Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
 • Υπολογιστική σχεδίαση
 • Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής
 • Μαθηματικά
 • Στούντιο σχεδίασης
 • Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Κατασκευή
 • Η φυσικη
 • Χωρική και Τυπική Ανάλυση

Θέματα στο μάθημα 2

 • Κατασκευή κτηρίου
 • Κριτική σκέψη
 • Στούντιο σχεδίασης
 • Αγγλικά
 • Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής
 • Διαρθρωτικός υπολογισμός
 • Κάθετο εργαστήριο
 • Κατασκευή κτηρίου
 • Κριτική σκέψη
 • Design Studio II
 • Foros I
 • Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής II
 • Αστικός Σχεδιασμός

Θέματα στο μάθημα 3

 • Προσιτότητα
 • Κατασκευή κτιρίων III
 • Design Studio III
 • Αγγλικά II
 • Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής III
 • Αστικό Σχέδιο II
 • Κάθετο Εργαστήριο II
 • Κατασκευή κτιρίων IV
 • Δομική Μηχανική και Εγκαταστάσεις Ι
 • Design Studio IV
 • Ηθική
 • Foros II
 • Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής IV
 • Διαρθρωτικός υπολογισμός II

Θέματα στο μάθημα 4

 • Αρχιτεκτονική Θεωρία και Κριτική
 • Κατασκευή κτηρίου
 • Μηχανική και εγκαταστάσεις κτιρίων II
 • Συνεργασία Ι
 • Design Studio V
 • Μαθήματα επιλογής Ι
 • Βιωσιμότητα Ι
 • Κάθετο Εργαστήριο III
 • Κατασκευή κτιρίων VI
 • Συνεργασία II
 • Design Studio VI
 • Επιλογή ESARQ 3
 • Foros III
 • Δομικός υπολογισμός III
 • Αστικό Σχέδιο ΙΙΙ

Θέματα στο μάθημα 5

 • Design Studio VII
 • Επιλογή ESARQ 2
 • Επιλογή ESARQ 4
 • Διαχείριση OB
 • Επαγγελματική ηθική
 • Βιωσιμότητα II
 • Κάθετο Εργαστήριο IV
 • Προϋπηρεσία
 • Κατασκευή κτιρίων VII
 • Design Studio VIII
 • Τελικό Πρόγραμμα Σπουδών
 • Foros IV
 • Αστικό Σχέδιο IV

ECTS: Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστώσεων

Διάρκεια: ημερολογιακός όρος

Τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας

Η ESARQ-UIC έχει σήμερα διάφορες συμφωνίες τοποθέτησης εργασίας με μεγάλο αριθμό επαγγελματικών πρακτικών και εταιρειών στον τομέα των κατασκευών, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, πρόθυμες να αναλάβουν τους σπουδαστές.

Πριν από την έναρξη μιας τοποθέτησης στο χώρο εργασίας, είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι το πανεπιστήμιο και η πρακτική ή η κατασκευαστική εταιρεία έχει υπογράψει μια "συμφωνία εργασίας τοποθέτησης".

Στόχοι

Ο στόχος αυτών των τοποθετήσεων είναι να εφαρμόσουν τις θεωρητικές έννοιες που αποκτήθηκαν στο μάθημα Αρχιτεκτονικής και να ξεκινήσουν τον σπουδαστή στον πραγματικό επαγγελματικό κόσμο, μια εμπειρία που θα βοηθήσει στην είσοδο στην αγορά εργασίας στο μέλλον.

Λειτουργία

Το ESARQ-UIC περιλαμβάνει το υποχρεωτικό θέμα της τοποθέτησης στο πτυχίο του πτυχίου Αρχιτεκτονικής στο πλαίσιο του σχεδίου μελέτης για την πέμπτη τάξη. Η τοποθέτηση σε επαγγελματικές πρακτικές ή σε εταιρείες που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα ανέρχεται σε έξι ECT (που αντιστοιχούν σε 180 ώρες εργασίας).

Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο του πρακτικού περιεχομένου στο μάθημα του πτυχίου Αρχιτεκτονικής, η περίοδος τοποθέτησης εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αυτό συμβαίνει όταν οι μαθητές αντιμετωπίζουν τις πρώτες επαγγελματικές τους εμπειρίες. Οι τοποθετήσεις στο χώρο εργασίας αντιπροσωπεύουν ένα επιπλέον εκπαιδευτικό εργαλείο από άποψη γνώσεων και δεξιοτήτων και αναλαμβάνονται σε συμφωνία με το γραφείο ή την εταιρεία υπό την εποπτεία του πανεπιστημίου και έναν εκπρόσωπο του γραφείου ή της εταιρείας.

Αυτές οι τοποθετήσεις εργασίας συνδέονται με όλα τα μαθήματα, καθώς όλα αυτά είναι απαραίτητα σε μια επαγγελματική πρακτική. Ανάλογα με το πεδίο εργασίας που επιλέγει ο σπουδαστής, ορισμένοι θα είναι πιο σχετικοί από τους άλλους.

Επαγγελματικές ευκαιρίες

 • Αρχιτεκτονική
 • Κατασκευή
 • Πολεοδομικός σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός τοπίου
 • περιβάλλον
 • Σχέδιο
 • Σχεδιασμός έργου
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Σχεδίαση και σύνταξη
 • Υπολογισμός δομών και εγκαταστάσεων
 • Εκτίμηση εμπειρογνωμόνων
 • Προώθηση και διαχείριση ακινήτων
 • Δημοτικό συμβούλιο και δημόσια διοίκηση
 • Διδασκαλία
 • Και τα λοιπα.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποInternational University of Catalonia »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
10 Εξάμηνα
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
9,300 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Άλλη