Πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

BAELL

Το πρόγραμμα ‘Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία’ προσφέρει στους φοιτητές την δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάγνωση και την ανάλυση κειμένων, καθώς και τις αναγκαίες πρακτικές δεξιότητες για να κατανοήσουν και να διδάξουν αυτή την κύρια διεθνή γλώσσα. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κειμένων στην αγγλική γλώσσα, εξετάζοντας σημαντικές ιστορικές, φιλοσοφικές και πολιτιστικές εξελίξεις μέσα από τη μελέτη της λογοτεχνίας και γλωσσολογίας. Παρέχει επίσης τις απαιτούμενες γνωστικές δεξιότητες για τη διδασκαλία των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα.

Προοπτικές Εργοδότησης

Διδασκαλία, Μέσα ενημέρωσης, Εκδόσεις, Διαφήμιση, Διεθνείς Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Καριέρα & Εργοδότηση

Οι απόφοιτοι του προγράμματος της ‘Αγγλικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας’ διδάσκουν σαν φιλόλογοι τη γλώσσα της ειδικότητας τους, στη συγκεκριμένη περίπτωση την Αγγλική γλώσσα. Μπορούν επίσης να ασχοληθούν με την ανάλυση της αγγλικής γλώσσας σε ερευνητικό επίπεδο και την επεξεργασία κειμένων σε τομείς όπως ΜΜΕ.

Δεξιότητες

 • Άριστη επίδοσή στον Αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο
 • Γλωσσικές Ικανότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ερευνητικές Ικανότητες

Τομείς Εργοδότησης

 • Εκπαιδευτικός (Δημόσιος & ιδιωτικός)
 • ΜΜΕ
 • Εκδόσεις
 • Διαφημιστικός

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας
 • Αρθογράφος
 • Κειμενογράφος
 • Μεταφραστής
 • Διοικητικός Λειτουργός

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Για αυξημένες πιθανότητες εργοδότησης και για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία, οι απόφοιτοι του κλάδου Αγγλικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα αυτό.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Αγγλικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας είναι:

 • Ολύμπιο Ιδιωτικό Σχολείο
 • Rainbow Private Schools Ltd.
 • The Grammar Junior School Nicosia

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

 • EUC Career Office Facebook Page
 • Eures Cyprus
 • Ergodotisi.com
Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 2018

Σχετικά με τη Σχολή

?? ????????? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ?? ????????, ?????????????? ??? ???????? ?????? ??? ??? ?????????? ?????????? ???????????? ??? ?? ????????? ???? ??????, ?????? ??? ???? ?????????? ... περαιτέρω

?? ????????? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ?? ????????, ?????????????? ??? ???????? ?????? ??? ??? ?????????? ?????????? ???????????? ??? ?? ????????? ???? ??????, ?????? ??? ???? ?????????? ??? ???????? ???. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη