Πτυχίο μόδας και πολυτέλειας

Γενικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα στον ιστότοπο της σχολής

Περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών μόδας και πολυτέλειας του μαθήματος πτυχίων στη Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων εκπαιδεύει τον φοιτητή στη στέρεη γνώση των βασικών προφίλ της διαχείρισης, της καινοτομίας και της Βιομηχανίας 4.0, καθώς και θέματα διαχείρισης οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μόδας.

Οι μαθησιακοί κλάδοι θα παρέχουν στον μαθητή την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μόδας.

Τα μαθήματα χαρακτηρίζονται από σημαντικά καινοτόμα μέσα και από άποψη περιεχομένου: Industrial Fashion Design, Fashion Marketing, and Digital Innovation, Fashion Industries Evolution και Art & Fashion History .

Επιπλέον, η στενή επαφή των Μαθημάτων με τις δραστηριότητες των Ερευνητικών Κέντρων Οικονομικών και Διοίκησης (DISEC και CERMES), μας επιτρέπει να εισαγάγουμε τον μαθητή στον κόσμο της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Στο τέλος του μαθήματος, ο φοιτητής έχει τα θεμέλια για να αναπτύξει και να εμβαθύνει εξειδικευμένα στοιχεία για να καλωσορίσει επαγγελματικές ευκαιρίες στον κλάδο της διαχείρισης πολυτελείας.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πρώτος χρόνος
Εξάμηνο ΙΙ Εξάμηνο
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Πολιτική οικονομία
 • Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Δίκαιο
 • Μαθηματικά για Διοίκηση και Οικονομικές Εφαρμογές
 • Λογιστική
 • Διεθνής Οικονομία
 • Επιχειρησιακά Αγγλικά
 • Ψηφιακές τεχνολογίες για επιχειρήσεις
 • Προαιρετικό μάθημα
Δεύτερη χρονιά
Εξάμηνο ΙΙ Εξάμηνο
 • Εταιρικό δίκαιο
 • Στατιστική
 • Βασικές αρχές διαχείρισης
 • Βιομηχανικός σχεδιασμός μόδας
 • Διεθνής φορολογικός νόμος
 • Ιστορία της τέχνης και της μόδας
 • Στρατηγική διαχείρηση

Τρίτος χρόνος
Εξάμηνο ΙΙ Εξάμηνο
 • Επιχειρηματική οργάνωση
 • Εξέλιξη βιομηχανιών μόδας
 • Μόδα μάρκετινγκ και ψηφιακό
 • Καινοτομία
 • Εταιρική χρηματοδότηση
 • Προϋπηρεσία
 • Εργαστήρια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης: Μόδα
 • Διατριβή

Επαγγελματικά αποτελέσματα εργασίας

Ο απόφοιτος της Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πρόγραμμα μόδας και πολυτελείας θα αποκτήσει σταθερά εργαλεία και δεξιότητες στους τομείς των εκδηλώσεων, της επικοινωνίας, του σχεδιασμού και της εφαρμογής του μάρκετινγκ και της επωνυμίας.

Συγκεκριμένα, η προετοιμασία που επιτυγχάνεται επιτρέπει στον πτυχιούχο να μπορεί να δραστηριοποιείται στον τομέα της μόδας και της πολυτέλειας.

Ο απόφοιτος με εξειδίκευση στη Μόδα και την Πολυτέλεια μπορεί να εργαστεί στους ακόλουθους τομείς:

 • Junior Fashion Manager,
 • Διευθυντής προϊόντων Junior Fashion,
 • Διευθυντής καταστήματος,
 • Διαχειριστής καταστήματος στο Διαδίκτυο.

Διδακτική μεθοδολογία και σχέδιο μελέτης

Η μέθοδος διδασκαλίας που προτείνεται από το πρόγραμμα σπουδών στο Fashion & Luxury κάνει χρήση της ενοποιημένης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών του Link Campus University .

Η μετωπική μέθοδος διδασκαλίας συνοδεύεται από εργασία έργου, επιχειρηματικά παιχνίδια, επιχειρηματικές προσομοιώσεις και εργαστήρια που πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή επιχειρηματιών και επαγγελματιών στον τομέα.

Η διδασκαλία έχει σχεδιαστεί για να εμπλέκει ενεργά τους μαθητές σε μια συνεργατική μαθησιακή εμπειρία και οι αίθουσες διδασκαλίας είναι δομημένες για να φιλοξενήσουν έως και 25 μαθητές ανά μάθημα για να ενθαρρύνουν την άμεση αλληλεπίδραση και σχέση με τους Καθηγητές.

Η διαθεσιμότητα και η συνεχής χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων επέτρεψαν (ακόμη και κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης) μια ρευστή ενσωμάτωση, συνεχή και σταθερή μεταξύ της φυσικής παρουσίας στην τάξη και των σύγχρονων και ασφαλών εργαστηρίων (Safe University), κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ φοιτητών και καθηγητές που παρακολουθούν, ακόμη και στον τρόπο εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Στα νέα μαθήματα πτυχίου, υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής από τη μία μορφή στην άλλη (Switch) με βάση τις ανάγκες, έχοντας την παρουσία τεχνολογικών συστημάτων αποχέτευσης που είναι ρομποτικά και προηγμένα (Phygital Care).

Όλο το πρόγραμμα σπουδών, από την εγγραφή έως την αποφοίτηση, είναι πιστοποιημένο με τεχνολογία Blockchain.

Εργαστήρια

Μοντέλο μόδας

Το εργαστήριο διοργανώνεται από επαγγελματίες του ιταλικού Haute Couture και στοχεύει στην ανάπτυξη των πιο δημιουργικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών που σκοπεύουν να εκπαιδεύσουν με το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών. Το προϊόν Made in Italy είναι συνώνυμο της πολυτέλειας και της χειροτεχνίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις διακοσμητικές τέχνες που αποτελούν μέρος μιας πορείας που συνδέεται στενά με τον πολιτισμό και την παράδοσή μας.

Απαιτήσεις εισδοχής

 • Για να είστε επιλέξιμοι για το ιταλικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να έχετε αποδεσμεύσει τα προσόντα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά από τουλάχιστον 12 χρόνια εκπαίδευσης (συνολικά) που επιτρέπει την είσοδο στο συγκρίσιμο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην ξένη πολιτεία προέλευσης.
 • Σε περίπτωση που απαιτείται ειδική εξέταση ακαδημαϊκής ικανότητας (εθνική δοκιμή ή τελική εξέταση) για είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ξένη χώρα προέλευσης (Selectividad στην Ισπανία, Prova de Aferiçao ή Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior στην Πορτογαλία, Vestibular ή Exame Nacional do Ensino Médio στη Βραζιλία, Gao Kao στην Κίνα, κ.λπ.) μια τέτοια απαίτηση είναι επίσης υποχρεωτική για την είσοδο στο ιταλικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άπταιστα στην αγγλική γλώσσα με τουλάχιστον B1-B2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
 • Διαβατήριο σε ισχύ;
 • Ισχύουσα ιταλική άδεια διαμονής (εάν ισχύει) ·
 • Προσόντα τελικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή το πιστοποιητικό εγγραφής, εάν παρακολουθείτε αυτήν την περίοδο το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το τελικό πιστοποιητικό / δίπλωμα αποχώρησης δεν είναι ακόμη διαθέσιμο) ·
 • Αντίγραφο αρχείων;
 • Πιστοποιητικό τελικής εξέτασης ακαδημαϊκής ικανότητας (εάν υπάρχει) ·
 • Αγγλική ή ιταλική μετάφραση των προαναφερθέντων εγγράφων ·
 • Πιστοποιητικό για διακοπείσες σπουδές ή / και απόσυρση από σπουδές ή / και άλλα βραβευμένα πανεπιστημιακά πιστοποιητικά με λίστα όλων των εξετάσεων που διαρκούν (εάν υπάρχουν). Αυτά τα πιστοποιητικά πρέπει να περιλαμβάνουν ένα λεπτομερές πρόγραμμα που να απαριθμεί τις μεμονωμένες μαθησιακές δραστηριότητες και τις ώρες σπουδών για θεωρητικές-πρακτικές δραστηριότητες.
 • Τελική Δήλωση Αξίας (διαβάστε περισσότερα εδώ) που εκδόθηκε από τον Ιταλό διπλωματικό εκπρόσωπο στη χώρα όπου αποκτήθηκε το τελικό εκπαιδευτικό προσόν. Εναλλακτικά, μια δήλωση συγκρισιμότητας CIMEA (εάν υπάρχει).

Δίδακτρα και χρηματοδότηση

Το ετήσιο δίδακτρα για διεθνείς φοιτητές είναι 12.000 €. ενώ υπάρχει επίσης ένα ενιαίο τέλος προ-εγγραφής για μαθητές 500 €.

Τελευταία ενημέρωση Νοέμ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Link Campus University is a private University in Rome that stands under the Italian University’s Regulation. Link Campus University combines the English system’s educational strategies with the Itali ... περαιτέρω

Link Campus University is a private University in Rome that stands under the Italian University’s Regulation. Link Campus University combines the English system’s educational strategies with the Italian culture and didactic method. Most of the degree courses are taught in English, and some are held in Italian. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη