Πτυχίο Χημικών Μηχανικών

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Τι είναι η Χημική Μηχανική;

Η χημική μηχανική είναι μια γέφυρα που συνδέει τη χημεία (χημικές αντιδράσεις σε δοκιμαστικό σωλήνα) με τον πραγματικό κόσμο έξω από το εργαστήριο. Οι μηχανικοί της χημείας βρίσκουν μεθόδους για την αύξηση της εργαστηριακής κλίμακας των διεργασιών σε βιομηχανική κλίμακα. Για το σκοπό αυτό, με βάση τη γνώση των φυσικών, χημικών και βιολογικών φαινομένων, εφαρμόζουν μηχανικές αρχές για να επινοούν, να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες, να διαχειρίζονται και να λειτουργούν διαδικασίες, να σχεδιάζουν και να βελτιώνουν τα προϊόντα. Η χημική μηχανική είναι, πρώτον, η γνώση των διαδικασιών και των συσκευών στα βιομηχανικά συστήματα, η ικανότητα σχεδιασμού και εποπτείας της λειτουργίας βιομηχανικών συστημάτων.

Τι κάνει ένας τέτοιος μηχανικός, ποια είναι η δουλειά του;

Ο χημικός μηχανικός ασχολείται πρωτίστως με τον σχεδιασμό διαδικασιών που περιλαμβάνουν: την ανάπτυξη νέων διαδικασιών, το σχεδιασμό του εξοπλισμού και των συστημάτων για διαδικασίες, τον έλεγχο ή τη βελτίωση της διαδικασίας. Οι μηχανικοί, πτυχιούχοι της Χημικής Μηχανικής, ασχολούνται με φυσικές και χημικές μεταβολές (όπως χημικές και βιοχημικές αντιδράσεις, δυναμική, μέθοδοι μεταφοράς θερμότητας και μάζας) σε διαφορετικές κλίμακες, δηλαδή σε μοριακό επίπεδο (πώς αντιδρούν τα μόρια) (σε ποιο τρόπο οι διαδικασίες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους) και σε παγκόσμιο επίπεδο (logistics, διαχείριση, περιβάλλον).

Πού μπορεί να εργαστεί ένας απόφοιτος;

Η Χημική Μηχανική καθιστά δυνατή τη δημιουργία ελκυστικών επαγγελματικών σταδιοδρομιών στη χώρα και στο εξωτερικό. Οι μηχανικοί που ειδικεύονται στην Χημική Μηχανική και στη Μηχανική Διεργασιών μπορούν εύκολα να βρουν απασχόληση σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Ο Μηχανικός Διαδικασιών εξακολουθεί να είναι ένα από τα καλύτερα καταβαλλόμενα επαγγέλματα στον κόσμο. Οι αποφοίτητές μας είναι ειδικοί που χρειάζονται για τη χημική και ραφιναριστική βιομηχανία, την επεξεργασία φυσικού αερίου, την καουτσούκ, τη βιομηχανία τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων, την ενέργεια και τη θέρμανση, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και λυμάτων, την κατασκευή εξοπλισμού επεξεργασίας, γραφεία σχεδιασμού, εταιρείες συμβούλων, υπηρεσίες περιβαλλοντικού ελέγχου, μονάδες υγιεινής, σε εργαστήρια και ερευνητικά ιδρύματα. Οι απόφοιτοι που δεν επιθυμούν να εργαστούν στον κλάδο μπορούν εύκολα να βρουν απασχόληση σε άλλους τομείς, επειδή στο πανεπιστήμιο απέκτησαν δεξιότητες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης σύγχρονων μηχανικών προβλημάτων. Έχουν δεξιότητες στην τεχνική ανάλυση και διαχείριση. Ένας χημικός μηχανικός μπορεί να καταρτίσει τεχνική τεκμηρίωση και διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για να συμμετάσχει και διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για να συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα που επικεντρώνονται στις ανάγκες της βιομηχανίας.

Τι φαίνεται το ευρύ φάσμα της επιστημονικής έρευνας;

Σε ποια έργα εργάζονται οι σπουδαστές;

Οι κλάσεις της Χημικής Μηχανικής διεξάγονται από ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση στο πιο πρόσφατο λογισμικό βελτιστοποίησης προσομοίωσης και επεξεργασίας και σε σύγχρονα, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια. Η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης επιβεβαιώνεται από την πιστοποίηση της Χημικής Μηχανικής στην κατάταξη της Σαγκάης. Η υψηλή ποιότητα της διδασκαλίας συμπίπτει με την έρευνα που διεξάγεται από το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με επιστήμονες στα ερευνητικά τους προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν το επιστημονικό τους ενδιαφέρον καθώς και να αποκτήσουν άμεση επαφή με ακαδημαϊκούς εκπαιδευτικούς.

Ποιες δεξιότητες θα αποκτήσουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους;

Με τη μελέτη Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Διεργασιών θα αποκτήσετε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων. Θα αποκτήσετε καθολικές τεχνικές γνώσεις στη χημεία, τη φυσική, τα μαθηματικά, τη βιοχημεία, τη μηχανική, την υλικοτεχνική και την επιστήμη των υπολογιστών. Θα μάθετε τα βασικά στοιχεία της οικονομίας, της διαχείρισης, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα έχετε τη δυνατότητα να εφαρμόσετε τα τελευταία επιτεύγματα στον τομέα του σχεδιασμού διαδικασιών με τη βοήθεια υπολογιστή. Ο φοιτητής της Χημικής Μηχανικής θα αποκτήσει γνώσεις σε διάφορους τομείς, όπως επιστήμη, τεχνολογία, πληροφορική, οικονομία, διαχείριση, επιχειρηματικότητα, ασφάλεια, υγεία και περιβάλλον. Θα αποκτήσετε την ικανότητα σχεδιασμού συσκευών και διαδικασιών (π.χ. παρασκευή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, επεξεργασία πολυμερών και προϊόντων διατροφής, παραγωγή ενέργειας, επεξεργασία πετρελαίου και φυσικού αερίου, προστασία του περιβάλλοντος), προϊόντα (π.χ. χημικά, πολυμερή, καταναλωτικά προϊόντα, τρόφιμα φαρμακευτικά προϊόντα) καθώς και συσκευές και συστήματα παραγωγής.

Αρχές εγγραφής

Η εγγραφή στις σπουδές στο West Pomeranian University of Technology της West Pomeranian University of Technology Szczecin πραγματοποιείται από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο για σπουδές, αρχής γενομένης από το χειμερινό εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι για τις σπουδές πρώτου βαθμού έχουν τα προσόντα τους βάσει του υπογεγραμμένου πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εγγραφή σε σπουδές αποτελείται από διάφορα στάδια:

  1. Εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής.
  2. Αρχικός έλεγχος των δικαιολογητικών για την επιβεβαίωση της προηγούμενης εκπαίδευσης.
  3. Υποβολή δέσμης απαιτούμενων εγγράφων.
  4. Επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του τίτλου σπουδών.

Ηλεκτρονική εγγραφή

Η Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εγγραφής (ISR) είναι το πρώτο και απαραίτητο στοιχείο της εγγραφής σε σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να εγγραφεί στο ISR σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δημοσιευτεί για μια δεδομένη εγγραφή.

Στο ISR, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τις πληροφορίες σχετικά με:

  • Προσωπικά δεδομένα.
  • Σχολικά έγγραφα (πιστοποιητικά αποφοίτησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχία κλπ.) Μαζί με τους βαθμούς που συμπληρώνονται.

Απαιτήσεις γλώσσας

  • Για τα προγράμματα που διδάσκονται στα αγγλικά, ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει ένα έγγραφο, επιβεβαιώνοντας τις γνώσεις του στα αγγλικά σε ένα ελάχιστο επίπεδο Β2.
  • Ξένα έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση.
  • Τα πιστοποιητικά εξόδου από το σχολείο ή τα πιστοποιητικά σπουδών από το εξωτερικό πρέπει να νομιμοποιούνται κατάλληλα ή να παρέχονται με απόσπασμα.
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

The West Pomeranian University of Technology, Szczecin is a university linking the long-term tradition of the University of Agriculture in Szczecin and Szczecin University of Technology. Its education ... περαιτέρω

The West Pomeranian University of Technology, Szczecin is a university linking the long-term tradition of the University of Agriculture in Szczecin and Szczecin University of Technology. Its educational offer and location make it an attractive place of study for ambitious young people ready to invest in their career and willing to build an innovative, knowledge-based society in the future. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη