Πτυχίο Χημείας

&nbsp

Εξειδίκευση στη χημεία που απαιτείται σε πολλά εργαστήρια ανάλυσης και ελέγχου της ποιότητας που συνδέονται με τη βιομηχανία, την ιατρική, περιβαλλοντικοί οργανισμοί και τυχόν άλλους τομείς.

&nbsp

&nbsp

Περιγραφή της μελέτης


Γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της χημείας (αναλυτικές, ανόργανα, οργανικά, φυσικά-χημεία και βιοχημεία, χημική τεχνολογία).

&nbsp

&nbsp

Σκοποί του προγράμματος

  • Για να προετοιμάσει ειδικούς στη Χημεία.
  • Για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα του εν λόγω τοπικού προγράμματος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας όσον αφορά την Ένωση πτυχιούχων χημεία?
  • Για να προετοιμαστούν οι χημικοί μπορούν να γίνουν δυναμικού των ερευνητών και των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

&nbsp

Πρακτική Άσκηση


Καθ 'όλη τη διάρκεια οι φοιτητές οφείλουν να αναλάβουν το πρακτικό έργο σε Babes-Bolyai University, βιομηχανικές επιχειρήσεις, εργαστήρια χημικών αναλύσεων.

&nbsp

&nbsp

Εξεύρεσης εργασίας, δυναμικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας


Οι απόφοιτοι του Χημικού μπορεί να καταλάβει μια θέση χημικός στα εργαστήρια ανάλυσης και ελέγχου της ποιότητας από τα χημικά, τα φαρμακευτικά, τα καλλυντικά, η βιομηχανία τροφίμων, στις υπηρεσίες παροχής συμβουλών υλικό μάρκετινγκ και ειδικούς εξοπλισμούς για χημικά εργαστήρια, αλλά και σε κάθε εταιρεία που εκτελεί δραστηριότητες που συνεπάγονται χημικές διεργασίες. Με την προϋπόθεση της προώθησης του προγράμματος της Ψυχο-Παιδαγωγικών Σπουδών ΤΚΠ επιπέδου, ο κάτοχος αυτού του πιστοποιητικού μπορεί να εργαστεί ως δάσκαλος Σ την υποχρεωτική προ-universitary εκπαιδευτικό σύστημα. 

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε8 περισσότερα μαθήματα αποUniversity Babes-Bolyai »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
6 Εξάμηνα
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη