Πτυχίο Πληροφορικής

Frederick University

Περιγραφή Προγράμματος

Πτυχίο Πληροφορικής

Frederick University

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος BSc in Computer Science είναι να αναδείξει ολοκληρωμένους επιστήμονες με κατανόηση των θεωριών, τεχνολογιών και εφαρμογών της επιστήμης της Πληροφορικής. Το Πρόγραμμα, πέρα από την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, εξοπλίζει τους αποφοίτους με την ικανότητα να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στις ραγδαίες αλλαγές που παρατηρούνται στο χώρο της Πληροφορικής. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή γνώσης στην κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου της επιστήμης της Πληροφορικής, στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στα συστήματα υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών συστημάτων, δικτύων Η/Υ και αρχιτεκτονικής Η/Υ, και στη δημιουργία προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής που να αντιμετωπίζουν σύγχρονα προβλήματα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Είναι επίσης πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και οι κάτοχοι του τίτλου σπουδών είναι εγγράψιμοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πολλά από τα μαθήματα του Προγράμματος υποστηρίζονται από εργαστηριακές δραστηριότητες, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία και δεξιότητες. Το Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικής Η/Υ διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια που αναβαθμίζονται συνεχώς με σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να παρέχεται στους φοιτητές το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για μάθηση. Στα εργαστήρια συμπεριλαμβάνονται: εργαστήρια Η/Υ γενικής χρήσης, εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων, εργαστήριο Δικτύων Η/Υ, εργαστήριο Ρομποτικής, εργαστήριο για Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Επίδοσης και το νεοσύστατο Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (Mobile Devices Laboratory).

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Μερικές από τις κύριες ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι είναι: - Να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν λύσεις λογισμικού (software) που να ανταποκρίνονται σε διάφορα σύγχρονα προβλήματα.

  • Να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες Η/Υ, όπως δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων, λειτουργικά συστήματα και οργάνωση και αρχιτεκτονική Η/Υ.
  • Να έχουν επίγνωση των σημαντικών εξελίξεων και σύγχρονων ερωτημάτων σε τομείς αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Διαδίκτυο και τα Πολυμέσα.
  • Να μπορούν να συνεργαστούν με επιστήμονες άλλων τομέων, όπως Μηχανικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Γραφικών Τεχνών, για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων.

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσληψης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως επιστήμονες πληροφορικής. Εργοδοτούνται κυρίως σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικών λύσεων ως προγραμματιστές/ αναλυτές, ως σύμβουλοι ή λειτουργοί μηχανογράφησης σε διάφορους οργανισμούς, ως σύμβουλοι ή στελέχη σε οργανισμούς παροχής εξοπλισμού και υπηρεσιών στο χώρο της πληροφορικής και των Η/Υ, και ως υπεύθυνοι σχεδιασμού, διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων Η/Υ. Επίσης, οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν ως εκπαιδευτικοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το Πρόγραμμα παρέχει επίσης στους αποφοίτους όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι μισοί περίπου απόφοιτοι των τελευταίων ετών έχουν συνεχίσει σπουδές για απόκτηση διπλώματος Μάστερ σε προγράμματα σπουδών συναφή με την Πληροφορική σε διάφορα πανεπιστήμια, κυρίως του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου.


Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση June 21, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Οκτ. 2018
Φεβρ. 5, 2019
Duration
Διάρκεια
8 Εξάμηνα
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
8,280 EUR
Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος (60 ECTS) 8280€. Ευρώ/ECTS: 138€.
Information
Deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Locations
Κυπριακή Δημοκρατία - Limassol, Limassol
Ημερομηνία Έναρξης : Οκτ. 2018
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Ημερομηνία Λήξης Σεπτ. 30, 2022
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 5, 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Δεκ. 1, 2018
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Ημερομηνία Λήξης Ιαν. 31, 2023
Κυπριακή Δημοκρατία - Nicosia, Nicosia
Ημερομηνία Έναρξης : Οκτ. 2018
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Ημερομηνία Λήξης Σεπτ. 30, 2022
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 5, 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Δεκ. 1, 2018
Φοιτητές για τους οποίους απαιτείται βίζα, η διαδικασία αίτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση εγγραφής είναι καλά να γίνεται το γρηγορότερο δυνατό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλήρωσης των θέσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Ημερομηνία Λήξης Ιαν. 31, 2023
Dates
Οκτ. 2018
Κυπριακή Δημοκρατία - Nicosia, Nicosia
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Ημερομηνία Λήξης Σεπτ. 30, 2022
Κυπριακή Δημοκρατία - Limassol, Limassol
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Ημερομηνία Λήξης Σεπτ. 30, 2022
Φεβρ. 5, 2019
Κυπριακή Δημοκρατία - Nicosia, Nicosia
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Δεκ. 1, 2018
Φοιτητές για τους οποίους απαιτείται βίζα, η διαδικασία αίτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση εγγραφής είναι καλά να γίνεται το γρηγορότερο δυνατό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλήρωσης των θέσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Ημερομηνία Λήξης Ιαν. 31, 2023
Κυπριακή Δημοκρατία - Limassol, Limassol
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Δεκ. 1, 2018
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Ημερομηνία Λήξης Ιαν. 31, 2023