Πτυχίο Πληροφορικής και Πληροφορικής

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην καλλιέργεια προηγμένων ταλέντων για να αποκτήσει ένα εξαιρετικό μαθηματικό υπόβαθρο και την ικανότητα της μαθηματικής σκέψης και να κυριαρχήσει τις βασικές θεωρίες, μεθόδους και δεξιότητες της Πληροφορικής και της Πληροφορικής ώστε οι μαθητές να επιλύσουν πρακτικά προβλήματα της πληροφορικής και της επιστήμης και της μηχανικής πληροφορικής με ένα συγκεκριμένο πνεύμα καινοτομίας. Οι φοιτητές μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα, τα μαθηματικά, την ανάπτυξη εφαρμογών και τη διαχείριση σε τμήματα όπως η επιστήμη και η τεχνολογία, η εκπαίδευση, η οικονομία και η χρηματοδότηση και η βιομηχανία πληροφορικής μετά την αποφοίτησή τους.

Οι σπουδαστές σε αυτή τη μεγάλη μελέτη κυρίως τις βασικές θεωρίες, τις μεθόδους και τις δεξιότητες της Πληροφορικής και της Πληροφορικής, αποκτούν ορισμένες ικανότητες να ασχοληθούν με την επιστημονική έρευνα, τα μαθηματικά, την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχετικού λογισμικού στους τομείς Πληροφορικής και Πληροφορικής τη δυνατότητα ενημέρωσης των γνώσεων και παρακολούθησης της νέας τεχνολογίας.

Απαιτήσεις προγράμματος σπουδών

Απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες των αποφοίτων:

 1. Να έχει ένα καλό θεμέλιο μαθηματικών και ισχυρή ικανότητα των μαθηματικών εφαρμογή?
 2. Να αποκτήσουν τις βασικές θεωρίες και μεθόδους Πληροφορικής και Πληροφορικής.
 3. Να χρησιμοποιείτε επαρκώς έναν υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής γλώσσας, εργαλείου και ειδικού λογισμικού).
 4. Για την επίλυση του πρακτικού προβλήματος στους τομείς εφαρμογής με τη χρήση θεωριών, μεθόδων και δεξιοτήτων.
 5. Για να μάθετε τις βασικές μεθόδους ανάκτησης εγγράφων και διερεύνησης δεδομένων.

Κύριο πιάτο:

Μαθηματική Ανάλυση, Ανώτερη Άλγεβρα, Αναλυτική Γεωμετρία, Διαφορική Εξίσωση, Αριθμητική Ανάλυση, Θεωρία Πιθανοτήτων και Μαθηματικές Στατιστικές, Μαθηματικό Μοντέλο, Βάση Λογισμικού Υπολογιστών, Βάση Δεδομένων, Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι, Γραφικά Υπολογιστών, Επιχειρησιακή Έρευνα και Στοιχεία Θεωριών Πληροφορίας κ.α.

Απαίτηση εφαρμογής

 1. HSK 4 επίπεδο.
 2. Πιστοποιητικό ανώτατου διπλώματος (φωτοτυπία): οι υποψήφιοι νικητές πρέπει να υποβάλουν επίσημη απόδειξη της κατάστασης των σπουδαστών από το τρέχον σχολείο τους. Τα έγγραφα σε άλλες γλώσσες εκτός από τα κινέζικα ή τα αγγλικά πρέπει να επισυνάπτονται με συμβολαιογραφικές κινεζικές ή αγγλικές μεταφράσεις.

Υλικά εφαρμογής

 • Αντίγραφο των πρώτων 10 σελίδων του διαβατηρίου,
 • Αντίγραφο του πιστοποιητικού αποφοίτησης λυκείου ή της μεταγραφής,
 • Ένα πρόσφατο ιστορικό της δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού του χορηγού,
 • Επιστολή χορηγίας,
 • Έντυπο αίτησης (συμπληρωμένο).
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Founded in 1951, Liaoning University of Technology (LUT) is a provincial university of higher learning. It is a multifaceted university with engineering as its specialty, as well as offering instructi ... περαιτέρω

Founded in 1951, Liaoning University of Technology (LUT) is a provincial university of higher learning. It is a multifaceted university with engineering as its specialty, as well as offering instruction in science, liberal arts, economics, and management studies. Presently it serves over 18,000 undergraduates and 578 postgraduates. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη