Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών παρέχει ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα. Τα κύρια μαθήματα που ενσωματώνονται στο προπτυχιακό μας πρόγραμμα σπουδών είναι η γενική οικονομία, η μακροοικονομία, η μικροοικονομία, η διεθνής οικονομία, η οικονομία της εργασίας, η οικονομετρία και η ιστορία των οικονομικών σκέψεων. Το όλο πρόγραμμα, στο οποίο το μέσο διδασκαλίας είναι Αγγλικά, είναι αφιερωμένο στο να παρέχει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη κατανόηση των οικονομικών θεωριών και να τους προσφέρει μια νέα προοπτική χάρη στην οποία θα είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τον τρόπο ερμηνείας των οικονομιών σε γενικές γραμμές.

Κατά το πρώτο έτος του τετραετούς προπτυχιακού προγράμματος, τα μαθήματα εστιάζονται κυρίως στο πώς δημιουργείται το πρόβλημα της κατανομής σπανίων πόρων στην κοινωνική ζωή και ποιες είναι οι βασικές αρχές της μεγιστοποίησης της παραγωγής-κατανάλωσης. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους, η διάρθρωση της ενδοεπιχειρησιακής παραγωγής, η οικονομική ανάλυση μακροοικονομικού επιπέδου και η παραμετρική σύνδεση μεταξύ αυτών διδάσκονται μέσω μαθημάτων μικροοικονομίας, μακροοικονομίας και οικονομετρίας. Το τρίτο και το τέταρτο έτος έχουν ως στόχο να επιτρέψουν στους μαθητές να ερμηνεύσουν οικονομικά γεγονότα και να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ τεχνολογίας και οικονομικής ανάπτυξης, τη δομή των οικονομικών εξελίξεων και τον αντίκτυπο των διεθνών σχέσεων στις εγχώριες οικονομίες. Τα μαθήματα επιλογής είναι αφιερωμένα στο να βοηθήσουν τον σπουδαστή να κάνει έρευνα στα δικά του πεδία ενδιαφέροντος, να μελετήσει ανεξάρτητα και να βελτιώσει την ικανότητα ερμηνείας του.

Προϋποθέσεις εισόδου για διεθνείς φοιτητές

  • Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση αίτησης href = "https://apply.yasar.edu.tr/
  • Δίπλωμα γυμνασίου, πιστοποιητικό αποφοίτησης από το σχολείο, αντίγραφο και επιστολή αναφοράς για προπτυχιακούς υποψηφίους
  • Πανεπιστημιακό πτυχίο, αντίγραφο και ακαδημαϊκή επιστολή αναφοράς για υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές
  • Απόδειξη της αγγλικής επάρκειας
  • Αντίγραφο διαβατηρίου
  • Φωτογραφίες διαβατηρίου
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά
Yasar University

Κοιτάξτε22 περισσότερα μαθήματα αποYasar University »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 27, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
9,000 USD
ανά έτος
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη