Πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα ιδρύθηκε το 2002 για να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές ανάπτυξης στον τομέα της μηχανικής και των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών για να συμπληρώσει τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και των περιφερειακών στελεχών προσόντα μηχανικού. Η σημασία της δημιουργίας αυτής της ενότητας μέσα από την παγκόσμια τάση της μηχανοργάνωσης των συστημάτων πληροφοριών και τη διαβίβαση δεδομένων στους περισσότερους δημόσιους οργανισμούς και τους τομείς της κοινωνίας των πολιτών να συμβαδίσει με την εποχή της παγκοσμιοποίησης και της γνώσης των οικονομιών και των ηλεκτρονικών κυβερνήσεις. Για να παρακολουθήσει την ταχεία ανάπτυξη στον τομέα της μηχανικής υπολογιστών, το τμήμα είναι μια συνεχής αναθεώρηση των σχεδίων και των υλικών μελέτης.

μήνυμα

Η επίτευξη της αριστείας στο επίπεδο των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και παρέχοντάς τους επιστημονικούς και πρακτικές δεξιότητες που συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της τοπικής και περιφερειακής αγοράς εργασίας.

Στόχοι

  • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους να είναι εφοδιασμένοι με τις γνώσεις και την επαγγελματική δεοντολογία στην ειδικότητα των μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών για να καλύψει τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες της αγοράς.
  • Δώστε ένα προηγμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον ανάλογα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και ποιότητας για να πάρει τα επιθυμητά οδηγίες εξόδου.
  • Αποκτήστε τις γνώσεις και την τεχνογνωσία μηχανικής μέσω της ενεργοποίησης της συνεργασίας και συμμετοχής με παρόμοια Ιορδανίας πανεπιστήμια και περιφερειακών υπηρεσιών.
  • Σηκώστε τις επιστημονικές και πρακτικές ικανότητες των μελών ΔΕΠ μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, μαθήματα, σεμινάρια και συνέδρια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Τόνωση επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ.
  • Επικοινωνήστε με την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς της και να παρέχουν υπηρεσίες και δραστηριότητες στον τομέα της μηχανικής υπολογιστών.
  • Βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται από το πανεπιστήμιο.
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2018

Σχετικά με τη Σχολή

AAU Started providing academic services in 1990, Al-Ahliyya Amman University (AAU) was the first private university and pioneer of private education in Jordan.

AAU Started providing academic services in 1990, Al-Ahliyya Amman University (AAU) was the first private university and pioneer of private education in Jordan. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη