Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

AUCKLAND PARK KINGSWAY CAMPUS

Αυτός ο χαρακτηρισμός έχει σχεδιαστεί κυρίως για να παρέχει μια ολοκληρωμένη, ευρεία εκπαίδευση που εξοπλίζει τους πτυχιούχους με βάση τη γνώση, τη θεωρία και τη μεθοδολογία των μαθηματικών επιστημών. Ο σκοπός των Πτυχίο Μαθηματικών Επιστημών είναι η ανάπτυξη ειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι μπορούν να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να λύσει τα προβλήματα που σχετίζονται με τις μαθηματικές επιστήμες και να είναι σε θέση να αναλάβει και να επιδείξουν πρωτοβουλία και ευθύνη σε συναφείς ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιβάλλοντα στη Νότια Αφρική, καθώς και στη διεθνή κόσμο .

Με την εστίαση του προγράμματος είναι σχετικά με τις αρχές και τη θεωρία των μαθηματικών επιστημών με τις πιθανές εφαρμογές τους, οι μαθητές αποκτούν την κατάλληλη ικανότητα αρμοδιότητα και την έρευνα που χρησιμεύει ως βάση για την είσοδο στην αγορά εργασίας και μια σειρά από επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές ευκαιρίες που σχετίζονται με τις μαθηματικές επιστήμες.

αποτελέσματα εξόδου επιπέδου

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίστε, να ερμηνεύσει, να αναλύσει και να λύσει ρουτίνα, καθώς και άγνωστα προβλήματα και τα ζητήματα που χρησιμοποιούν το ερώτημά και τα επιχειρήματα της θεωρίας με γνώμονα
 • Αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα στη συνεργασία με άλλους σε μια ομάδα με την ανάληψη της ευθύνης για τη δική τους δουλειά και δείχνει σεβασμό για την εργασία των άλλων
 • Προσδιορίζουν, αξιολογούν και να αντιμετωπίσουν τη δική τους εργασία-συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες
 • Αναπτύξτε καλές ανάκτηση πληροφοριών, καθώς και ποσοτική ή / και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων,
 • σύνθεση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης χρήσης ofICT
 • Επίδειξη μια καλά θεμελιωμένη, συστηματική και ολοκληρωμένη γνώση και θεωρία των Μαθηματικών Επιστημών
 • Να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις δικές τους ακαδημαϊκή ανάπτυξη και την πρόοδο με βάση ένα κοινά εφαρμόζεται μαθηματικές επιστήμες που σχετίζονται με τα κριτήρια
 • Παρόν και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών και απόψεων σε καλά δομημένη επιχειρηματολογία, εμμένοντας να οικειοποιηθεί την ακαδημαϊκή / επαγγελματική λόγου
 • Χρησιμοποιήστε την επιστήμη και την τεχνολογία αξιόπιστα σε μεταβλητή και άγνωστα περιβάλλοντα και να τηρούν
 • αναγνωρισμένη επαγγελματική ή / και ηθικά πρότυπα, που αναζητούν καθοδήγηση, ανάλογα με την περίπτωση
 • Προσδιορίστε, διακρίνει, αποτελεσματικά επιλέγει και να εφαρμόζει τις διαδικασίες, τις διαδικασίες, τις μεθόδους / τεχνικές της έρευνας και της έρευνας που ισχύουν για τις μαθηματικές επιστήμες που σχετίζονται με τα πλαίσια.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -Μια εναλλακτική παρουσίαση ορισμένων πρώτο και όλες δεύτερη χρονιά ενότητες Μαθηματικά

Οι εναλλακτικές Μαθήματα Εξάμηνο παρουσιάστηκε από το Τμήμα Μαθηματικών, για παράδειγμα. MAT1A01 προσφέρεται στο πρώτο εξάμηνο, ενώ η εναλλακτική ASMA1A προσφέρεται στην επόμενη (δεύτερη) εξάμηνο. Η παρουσίαση αυτή έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές που είχαν αποτύχει η αρχική πορεία, με την ευκαιρία να επαναλάβει την ίδια μονάδα με τον ακόλουθο / εναλλακτική εξάμηνο. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να περιμένετε ένα ολόκληρο εξάμηνο πριν από την επανάληψη της μονάδας. Αυτή η ευκαιρία είναι διαθέσιμη για τις ακόλουθες ενότητες:

 • MAT1A01, MAT1B01 (όπως ASMA1A1, ASMA1B1 αντίστοιχα)
 • MAT2A10, MAT2B10 (όπως ASMA2A1, ASMA2B1 αντίστοιχα)
 • MAT2A20, MAT2B20 (όπως ASMA2A2, ASMA2B2 αντίστοιχα)
 • MAT2A40, MAT2B40 (όπως ASMA2A4, ASMA2B4 αντίστοιχα)

Απαιτήσεις Είσοδος: Ανατρέξτε στο Μέρος 1


Περάστε απαιτήσεις: Τουλάχιστον το 50% Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Μαθηματικών:
Τηλ: (011) 559-2848 (ώρες γραφείου)
Fax: (011) 559-2874

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε135 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Johannesburg »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη