Πτυχίο Λογιστικής

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

λογιστική

Ιδρύθηκε جامعة عمان الأهلية στην 01/09/1990, ήταν τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Η εγκατάσταση συνοδεύτηκε από την ίδρυση του λογιστηρίου σε 09.01.1990, η οποία πήρε ειδική διαπίστευση από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ψήφισμα του Συμβουλίου αρ (902) με ημερομηνία 07.02.1994 ήταν η αποφοίτηση της πρώτης παρτίδας του Τμήματος Λογιστικής από το ακαδημαϊκό έτος 1993 - 1994, και ο αριθμός των παρτίδων των αποφοίτων μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014/21 / Fuga.

Για να αναπτυχθεί το σχέδιο της μελέτης ήταν η υπηρεσία πρόσβαση στα λογιστικά τμήματα των σχεδίων στα τοπικά, περιφερειακά και διεθνή πανεπιστήμια συζήτηση και ενέκρινε με αναφορά για σύγκριση, ενημέρωσε, επίσης, για μελέτες στον τομέα της Ιορδανίας Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τα γραφεία του ελέγχου οδηγώντας σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να προσδιοριστούν τα θεμέλια της επιτυχίας του ελεγκτή και του λογιστή και τις ανάγκες της τοπικής και της Αραβικής αγορά εργασίας και την απασχόληση στην ενότητα διδασκαλία σχέδια για το τμήμα.

Κατά συνέπεια, έχει ενημερωθεί σχέδιο μελέτης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πρακτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη:

Αύξηση αποφοίτων ικανότητες των μαθητών στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εφαρμογών της πληροφορικής στη λογιστική, λογιστικό έλεγχο, και να τους εξοικειώσει με το λογιστικό λογισμικό που επικρατεί στην τοπική και αραβικές αγορά.

Διαρκής ενημέρωση για το περιεχόμενο των μαθημάτων λογιστικής και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη και τις εξελίξεις στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, ιδιαίτερα ότι η λογιστική είναι η γλώσσα των επιχειρήσεων και έχει εισέλθει στο στάδιο της παγκοσμιοποίησης, η προετοιμασία και παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών εκθέσεων είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, και δημοσιεύθηκε στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την παγκόσμια χρηματιστήρια.

Έμφαση στην στα αραβικά, αγγλικά και γραπτώς λογιστικές εκθέσεις για να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων δεξιότητες επικοινωνίας.

μήνυμα

Ετοιμάστε ειδικευμένους αποφοίτους με τις γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες στον τομέα της λογιστικής, κρατώντας με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας

Στόχοι

  • Οι μαθητές προετοιμαστούν επαγγελματικά στον τομέα της λογιστικής.
  • Να εμβαθύνουν τις θετικές τάσεις και επαγγελματικής δεοντολογίας μεταξύ των μαθητών.
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μελών ΔΕΠ να συμβαδίζει με τις νέες εξελίξεις και την επιστημονική έρευνα.
  • Η ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να συμβαδίζει με τις εξελίξεις της γνώσης μέσα από τη συνεχή εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών προγραμμάτων.
  • Έγκριση των σχεδίων και των εταιρικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία ιδρύματα.
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2018

Σχετικά με τη Σχολή

AAU Started providing academic services in 1990, Al-Ahliyya Amman University (AAU) was the first private university and pioneer of private education in Jordan.

AAU Started providing academic services in 1990, Al-Ahliyya Amman University (AAU) was the first private university and pioneer of private education in Jordan. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη