Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικής

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ηλεκτρική Ηλεκτρονική Μηχανική καλωσόρισε τους πρώτους σπουδαστές του τον Σεπτέμβριο του 2009. Η πρώτη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του κριτηρίου ABET με την εξέταση κορυφαίων σχολών πληροφορικής στον κόσμο και την Τουρκία, συμβούλους. Το Τμήμα μας περιλαμβάνει επίσης τα πρότυπα της Μπολόνια στις δομές του. Υπό το πρίσμα μιας νέας φάσης αξιολόγησης που διεξήχθη το 2014, αποφασίσαμε να αναθεωρηθούν από την MÜDEK (Ένωση για την Αξιολόγηση και Διαπίστευση Προγραμμάτων Μηχανικών)

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι απόφοιτοι μας θα είναι σε θέση να
  • εργάζονται ως ηλεκτρολόγοι ηλεκτρονικοί μηχανικοί, ερευνητές ή διαχειριστές σε εθνικές ή διεθνείς εταιρείες,
  • να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα σε ηλεκτρολόγους ηλεκτρονικούς μηχανικούς ή σε σχετικό τομέα, σε μεταπτυχιακά σχολεία σε όλο τον κόσμο και να κατέχουν θέσεις καθηγητών στον ακαδημαϊκό χώρο και
  • να αναπτύξουν νέα προϊόντα με βάση τις προόδους των ηλεκτρικών ηλεκτρονικών μηχανικών και / ή να ξεκινήσουν νέες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.


Αποτελέσματα του προγράμματοςΟι μαθητές μας θα αποκτήσουν τις παρακάτω γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές μέχρι την αποφοίτησή τους.

Βασικά αποτελέσματα

1. Ικανότητα επικοινωνίας αποτελεσματικά και σύνταξη και παρουσίαση έκθεσης στα τουρκικά και τα αγγλικά.

2. Ικανότητα να εργάζονται μεμονωμένα, και σε ενδο-πειθαρχικές και πολυεπιστημονικές ομάδες.

3. Αναγνώριση της ανάγκης για δια βίου μάθηση και ικανότητα πρόσβασης στην πληροφόρηση, παρακολούθηση των εξελίξεων στην επιστήμη και την τεχνολογία και επανεξέταση του εαυτού του.

4. Γνώση της διαχείρισης του έργου, της διαχείρισης κινδύνων, της καινοτομίας και της διαχείρισης αλλαγών, της επιχειρηματικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.

5. Ευαισθητοποίηση των τομέων και ικανότητα προετοιμασίας επιχειρηματικού σχεδίου.

6. Κατανόηση της επαγγελματικής και δεοντολογικής ευθύνης και εκδήλωση δεοντολογικής συμπεριφοράς.

Ειδική Αποτελέσματα Τμήματος Μηχανικών

7. Γνώση των μηχανικών προβλημάτων της εποχής, του παγκόσμιου και κοινωνικού αντίκτυπου των λύσεων μηχανικής στην υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια και τις νομικές συνέπειές τους.

8. Γνώση των τρεχουσών εφαρμογών μηχανικής και των προτύπων που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές μηχανικής.

9. Ικανότητα αναγνώρισης, διατύπωσης και επίλυσης σύνθετων τεχνικών προβλημάτων και δυνατότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων ανάλυσης και μοντελοποίησης για το σκοπό αυτό.

10. Ικανότητα σχεδιασμού ενός πολύπλοκου συστήματος, διεργασίας, συσκευής ή προϊόντος για την κάλυψη των επιθυμητών αναγκών μέσα σε ρεαλιστικούς περιορισμούς και συνθήκες, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού.

11. Ικανότητα ανάπτυξης, επιλογής και χρήσης σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων και χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που απαιτούνται για την πρακτική των μηχανικών.

12. Ικανότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής πειραμάτων, συλλογή δεδομένων και ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων για τη διερεύνηση προβλημάτων μηχανικής.

Ηλεκτρονικά ειδικά αποτελέσματα

13. Επαρκείς γνώσεις στα μαθηματικά, την επιστήμη και τα θέματα που αφορούν την επιστήμη των υπολογιστών και την ικανότητα χρήσης αυτής της γνώσης για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων μηχανικής.

14. Γνώση προχωρημένων μαθηματικών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορικών εξισώσεων, ολοκληρωμένου λογισμού, γραμμικής άλγεβρας, πολύπλοκων μεταβλητών και διακριτών μαθηματικών.

15. Η γνώση των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, της επιστήμης των υπολογιστών και των επιστημών μηχανικής που είναι απαραίτητες για την ανάλυση και το σχεδιασμό σύνθετων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, λογισμικού και συστημάτων που περιέχουν εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

16. Γνώση των πιθανοτήτων και των στατιστικών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών μηχανικής.

17. Διάρκεια της γνώσης σε ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν σχεδιασμό κυκλωμάτων, ψηφιακά συστήματα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρομαγνητικά, επεξεργασία σήματος και επικοινωνίες. Απαραίτητες γνώσεις σε έναν από τους κλάδους των πολυμέσων, των επικοινωνιών, των ενσωματωμένων συστημάτων ή της μηχανικής.

18. Βάθος της γνώσης σε έναν από τους κλάδους των πολυμέσων, των επικοινωνιών, των ενσωματωμένων συστημάτων ή της μηχανικής.

Γρήγορα γεγονότα

Özyeğin University Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Özyeğin University ιδρύθηκε το 2009

  • 44 Ποσοστό προπτυχιακής τοποθέτησης
  • `Μέσος όρος υποτροφιών
  • 11 μέλη του Τμήματος

Αποστολή

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέες μεθόδους και τεχνολογίες σε τομείς σχετικούς με το ηλεκτρικό ηλεκτρονικό. να εκπαιδεύσει ηλεκτρολόγους ηλεκτρονικούς μηχανικούς με βαθύ τεχνικό υπόβαθρο, επίγνωση των σύγχρονων θεμάτων και επιχειρηματικές δεξιότητες · και να διεξάγουμε κοινά έργα με τη βιομηχανία προκειμένου να αναπτύξουμε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιώντας τα ερευνητικά μας αποτελέσματα.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

As a research university, Özye?in University always opens new horizons and presents new opportunities for students to enable them to discover their true competencies. In a quest to have its graduates ... περαιτέρω

As a research university, Özye?in University always opens new horizons and presents new opportunities for students to enable them to discover their true competencies. In a quest to have its graduates stand out and be one step ahead of others, Özye?in offers an innovative education model that adds value to its students. Özye?in University’s primary mission is to prepare its students to be resourceful graduates in the world of business, making sure that they know more than one foreign language, acquire new skills through social activities, continuously develop themselves, expand their global vision before graduation through international internship or exchange programs, and always be at the service of society. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη