Πτυχίο Επιχειρήσεων και Διοίκησης (Ειδίκευση: Επιχειρήσεις, Οικονομικά, Διακυβέρνηση)

Γενικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα της σχολής

Περιγραφή προγράμματος

Το Τμήμα Νομικής, Διοίκησης και Οικονομίας του University of Wroclaw , με τις ρίζες του στις αρχές του 16ου αιώνα και την Alma Mater από 9 νικητές του βραβείου Νόμπελ, έχει την τιμή να σας καλωσορίσει στο Business and Administration, ένα τριετές πρόγραμμα Bachelor απευθυνόμενο σε μελλοντικούς ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ευελιξία. Όλοι οι σπουδαστές ακολουθούν την ίδια δομή προγράμματος κατά τα πρώτα δύο χρόνια. Κατά το τρίτο έτος, οι μαθητές ξεκινούν τα μαθήματα εξειδίκευσης για μια από τις επιλογές όπως:

 • Επιχείρηση
 • Χρηματοδότηση
 • Διακυβέρνηση

Το Bachelor of Business και Διοίκησης διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά και είναι ανοιχτό σε πολλούς διεθνείς και πολωνούς φοιτητές και επικεντρώνεται σε βασικά θέματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, όπως ηγεσία, μάρκετινγκ, λογιστική, χρηματοδότηση, διαχείριση, ερευνητικές μέθοδοι, διεθνή οικονομία, επιχειρηματικότητα, , διαχείριση ανθρώπινων πόρων και διαπολιτισμική επικοινωνία. Η ενδεχόμενη γνώση αυτών των εννοιών μπορεί να ανοίξει πόρτες σε συναρπαστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας στις επιχειρήσεις, όπως η διαχείριση μιας πολυεθνικής εταιρείας, η παροχή συμβουλών, η εμπορία, η έναρξη της δικής σας επιχείρησης, η προσφορά επικερδών επενδύσεων και οικονομικών προσανατολισμών ή η λειτουργία μη κερδοσκοπικού οργανισμού.

Διδακτέα ύλη

1ο εξάμηνο

Υποχρεωτικός

 • Βασικές αρχές δικαίου και κυβέρνησης
 • Βασικές αρχές της μικροοικονομίας
 • Εισαγωγή στο δημόσιο διεθνές δίκαιο
 • Βασικές αρχές των ποσοτικών μεθόδων
 • Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς
 • Πολωνική γλώσσα για αλλοδαπούς (A1)

Προαιρετικός
(Πρέπει να επιλέξετε δύο μαθήματα)

 • Οικονομική πολιτική
 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
 • Argumentation και Critical Thinking
 • Σύγχρονοι νομικοί πολιτισμοί

2ο εξάμηνο

Υποχρεωτικός

 • Βασικές αρχές της μακροοικονομίας
 • Εισαγωγή στη χρηματοδότηση
 • Βασικές αρχές του αστικού και εμπορικού δικαίου
 • Δημόσιας διοίκησης και διοικητικών πολιτικών
 • Βασικές αρχές διαχείρισης και στρατηγικής διαχείρισης
 • Ξένη γλώσσα (B2)
 • Πολωνική γλώσσα για αλλοδαπούς (A1)

Προαιρετικός
(Πρέπει να επιλέξετε δύο μαθήματα)

 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
 • Οικονομία της ΕΕ
 • Οικονομική Λογική
 • Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής αριθμητικής

3ο εξάμηνο

Υποχρεωτικός

 • Αρχές Λογιστικής
 • Εισαγωγή στο δίκαιο της ΕΕ
 • Εισαγωγή στο ποινικό δίκαιο
 • Λήψη αποφάσεων στην επιχείρηση και τη διοίκηση
 • Κοινωνιολογία Οργανισμών
 • Φυσική αγωγή
 • Ξένη γλώσσα (B2)

Προαιρετικός
(Πρέπει να επιλέξετε δύο μαθήματα)

 • Βασικές αρχές του δικαίου ανταγωνισμού
 • Εισαγωγικές Στατιστικές για Επιχειρήσεις
 • e-Business
 • Θεμελιώδεις αρχές του εργατικού δικαίου και της κοινωνικής ασφάλισης

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικός

 • Διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
 • Διοικητικό νομικό περιβάλλον των επιχειρηματικών και διοικητικών διαδικασιών
 • Θεωρία και πρακτική της επιχειρηματικότητας
 • Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
 • Ξένη γλώσσα (B2)
 • Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας

Προαιρετικός
(Πρέπει να επιλέξετε δύο μαθήματα)

 • Περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Μάρκετινγκ στο Διεθνές Περιβάλλον
 • Θεωρίες της ηγεσίας
 • Εισαγωγή στο δίκαιο των διεθνών οργανισμών

5ο Εξάμηνο

Ειδικότητα Επιχειρήσεων

Υποχρεωτικός

 • Πτυχιακή εργασία
 • Οικονομικά επιχείρησης
 • Εμπορικά Συμβόλαια
 • Επιχειρηματική δεοντολογία και εταιρική κοινωνική ευθύνη
 • Παγκόσμια οικονομία

Προαιρετικός
(Πρέπει να επιλέξετε δύο μαθήματα)

 • Βασικές αρχές επενδύσεων
 • Διαπραγματεύσεις στην επιχείρηση
 • Δημόσιες συμβάσεις και εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ΕΕ
 • Νόμος Διαφήμισης

Ειδίκευση Οικονομικών

Υποχρεωτικός

 • Πτυχιακή εργασία
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Εταιρική χρηματοδότηση
 • Εισαγωγή στο Χρηματοοικονομικό Δίκαιο
 • Χρηματοπιστωτικές αγορές και ιδρύματα

Προαιρετικός
(Πρέπει να επιλέξετε δύο μαθήματα)

 • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • Τα δημόσια οικονομικά
 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία
 • Διεθνής φορολογική πολιτική

Ειδικότητα Διακυβέρνηση

Υποχρεωτικός

 • Πτυχιακή εργασία
 • Ευρωπαϊκό διοικητικό σύστημα
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Νομικά συστήματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Πρόσβαση στη διαχείριση πληροφοριών και πληροφοριών

Προαιρετικός
(Πρέπει να επιλέξετε δύο μαθήματα)

 • Νόμος μετανάστευσης και πολιτική
 • Διεθνής Διαιτησία και Διαμεσολάβηση
 • Νόμος της Διεθνούς Ευθύνης
 • Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις στις Ευρωπαϊκές Χώρες

6ο εξάμηνο

Ειδικότητα Επιχειρήσεων

Υποχρεωτικός

 • Πτυχιακή εργασία
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Φορολογία των επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις

Προαιρετικός
(Πρέπει να επιλέξετε δύο μαθήματα)

 • Προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ποινικές πτυχές των οικονομικών σχέσεων
 • Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
 • Προστασία δεδομένων και πληροφοριών στην επιχείρηση

Ειδίκευση Οικονομικών

Υποχρεωτικός

 • Πτυχιακή εργασία
 • Ασφαλιστική αγορά
 • Ανάλυση χαρτοφυλακίου
 • Προσωπική χρηματοδότηση
 • Διεθνή Χρηματοοικονομικά

Προαιρετικός
(Πρέπει να επιλέξετε δύο μαθήματα)

 • Χρηματοοικονομικά μέσα
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Κεφαλαιαγορά

Ειδικότητα Διακυβέρνηση

Υποχρεωτικός

 • Πτυχιακή εργασία
 • Διεθνής συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή
 • Οριζόντια αγορά για βιώσιμη ανάπτυξη
 • Δημόσια διακυβέρνηση
 • Ηθική και λογοδοσία στον δημόσιο τομέα

Προαιρετικός
(Πρέπει να επιλέξετε δύο μαθήματα)

 • Παγκόσμιο διοικητικό δίκαιο
 • Αντιπροσώπευση συμφερόντων στην ΕΕ
 • Διακυβέρνηση στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ
 • Νόμος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Απαιτήσεις εισδοχής

 • Πιστοποιημένα αντίγραφα του διπλώματος του γυμνασίου σας
 • Πιστοποιημένα αντίγραφα των ακαδημαϊκών σας αρχείων
 • Πιστοποιημένα αντίγραφα της αγγλικής επάρκειας (επίπεδο B2)
 • Ψηφιακή φωτογραφία διαβατηρίου
 • Ένα αντίγραφο του διαβατηρίου
 • Ένα ιατρικό πιστοποιητικό
 • Επιβεβαίωση αμοιβής εγγραφής πληρωμής στον πανεπιστημιακό λογαριασμό

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic ins ... περαιτέρω

The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic institutions in Poland. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη