Πτυχίο Επιστήμης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Γενικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα της σχολής

Περιγραφή προγράμματος

Το μάνατζμεντ διαχείρισης και μάρκετινγκ έχει σχεδιαστεί γενικά για να προετοιμάσει τους μαθητές για σταδιοδρομία ως επαγγελματίες διευθυντές ή ως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες είτε σε οργανισμούς που αναζητούν κέρδος είτε όχι. Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στην πλήρη κατανόηση των επιχειρηματικών αρχών και των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το απαιτούμενο πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να προετοιμάσει τον πτυχιούχο όχι μόνο για την αρχική απασχόληση αλλά και για την επακόλουθη πρόοδο στην επιλεγμένη του επαγγελματική δραστηριότητα. Η αποτελεσματική εκπαίδευση για την επιχειρηματική ευθύνη συνίσταται όχι μόνο στην ανάπτυξη κατανόησης των αρχών και των μεθοδολογιών που διέπουν την οργάνωση και τη διοίκηση της μεμονωμένης επιχειρηματικής επιχείρησης, αλλά επίσης περιλαμβάνει την κατανόηση των μεγαλύτερων προβλημάτων και των σχέσεων της οικονομίας στο σύνολό της.

Κύριες επιλογές

Συγκέντρωση διαχείρισης & μάρκετινγκ

Ο παρακάτω πίνακας είναι ένα δείγμα σχεδίου για όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για αυτό το πρόγραμμα.

Πρωτοετής

Πτώση Ανοιξη
ENGL 1013 Σύνθεση I 1 3 ENGL 1023 Σύνθεση II 1 3
MATH 1113 College Άλγεβρα 2 3 MATH 2223 Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρήσεων 2 3
BUAD 1111 Εισαγωγή στις επιχειρήσεις 1 COMM 2173 Επιχειρήσεις και Επαγγελματική ομιλία 3
BUAD 2003 Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα 3 Αιρετός 6
Αιρετός 5
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 15

Δευτεροετής φοιτητής

Πτώση Ανοιξη
ACCT 2003 Λογιστικές Αρχές I 3 ACCT 2013 Λογιστικές αρχές II 3
ECON 2003 Αρχές Οικονομίας I 3 ECON 2013 Αρχές Οικονομίας II 3
Επιστήμη με εργαστήριο 1 4 Επιστήμη με εργαστήριο 1 4
BDA 2003 Επιχειρηματική επίλυση προβλημάτων 3 Καλές Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 3
BLAW 2033 Νομικό Περιβάλλον Επιχειρήσεων 3 BUAD 2053 Στατιστικές επιχειρήσεων 3
Συνολικές ώρες 16 Συνολικές ώρες 16

Κατώτερος

Πτώση Ανοιξη
Ιστορία / Κυβέρνηση των ΗΠΑ 1 3 ACCT 3063 Διοικητική Λογιστική ή
ACCT 4023 Λογιστική κόστους
3
BUAD 3023 Επιχειρηματικές επικοινωνίες 3 FIN 3063 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 3
ECON 3003 Χρήματα και τραπεζικές εργασίες 3 Διαχείριση λειτουργιών MGMT 3103 3
MGMT 3003 Διαχείριση και οργανωτική συμπεριφορά 3 MGMT / MKT Elective (επίπεδο 3000-4000) 3 3
MKT 3043 Αρχές μάρκετινγκ 3 Αιρετός 3
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 15

Αρχαιότερος

Πτώση Ανοιξη
MGMT 4013 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης 3 Καλές Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 3
MGMT / MKT Elective (επίπεδο 3000-4000) 3 6 Επιχειρηματική πολιτική MGMT 4083 3
Αιρετός 6 MGMT / MKT Elective (επίπεδο 3000-4000) 3 6
Αιρετός 1
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 13

1 Ανατρέξτε στις κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις ή υποκαταστάσεις στις "Γενικές απαιτήσεις εκπαίδευσης".
2 Οι μαθητές που έχουν δύο χρόνια άλγεβρας γυμνασίου με βαθμό "C" ή καλύτερη και βαθμολογία ACT μαθηματικών 22 ή παραπάνω μπορούν να παραλείψουν το κολέγιο Άλγεβρα και να εγγραφούν απευθείας στο MATH 2223 Quantitative Business Analysis. Εάν παραλειφθεί, θα απαιτηθούν επιπλέον 3 ώρες μαθήματα. Οι μαθητές που σκέφτονται μεταπτυχιακό σχολείο συνιστάται να χρησιμοποιούν δωρεάν ώρες επιλογής για να λάβουν MATH 2914 Calculus I.
3 Οι 15 ώρες επιλογής διαχείρισης και μάρκετινγκ πρέπει να περιλαμβάνουν έξι ώρες επιλογών μάρκετινγκ, έξι ώρες επιλογών διαχείρισης με τις υπόλοιπες τρεις ώρες είτε από μια διοίκηση είτε από μια επιλογή μάρκετινγκ. Μόνο τρεις ώρες πρακτικής διαχείρισης / μάρκετινγκ θα ισχύουν για αυτήν την απαίτηση.

Συγκέντρωση επιχειρηματικότητας

Ο παρακάτω πίνακας είναι ένα δείγμα σχεδίου για όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για αυτό το πρόγραμμα.

Πρωτοετής

Πτώση Ανοιξη
ENGL 1013 Σύνθεση I 1 3 ENGL 1023 Σύνθεση II 1 3
MATH 1113 College Άλγεβρα 2 3 MATH 2223 Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρήσεων 2 3
BUAD 1111 Εισαγωγή στις επιχειρήσεις 1 COMM 2173 Επιχειρήσεις και Επαγγελματική ομιλία 3
BUAD 2003 Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα 3 Αιρετός 6
Αιρετός 5
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 15

Δευτεροετής φοιτητής

Πτώση Ανοιξη
ACCT 2003 Λογιστικές Αρχές I 3 ACCT 2013 Λογιστικές αρχές II 3
ECON 2003 Αρχές Οικονομίας I 3 ECON 2013 Αρχές Οικονομίας II 3
Επιστήμη με εργαστήριο 1 4 Επιστήμη με εργαστήριο 1 4
BDA 2003 Επιχειρηματική επίλυση προβλημάτων 3 Καλές Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 3
BLAW 2033 Νομικό Περιβάλλον Επιχειρήσεων 3 BUAD 2053 Στατιστικές επιχειρήσεων 3
Συνολικές ώρες 16 Συνολικές ώρες 16

Κατώτερος

Πτώση Ανοιξη
Ιστορία / Κυβέρνηση των ΗΠΑ 1 3 ACCT 3063 Διοικητική Λογιστική ή
ACCT 4023 Λογιστική κόστους
3
BUAD 3023 Επιχειρηματικές επικοινωνίες 3 FIN 3063 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 3
ECON 3003 Χρήματα και τραπεζικές εργασίες 3 Διαχείριση λειτουργιών MGMT 3103 3
MGMT 3003 Διαχείριση και οργανωτική συμπεριφορά 3 MKT 4153 Μέθοδοι έρευνας 3
MKT 3043 Αρχές μάρκετινγκ 3 Αιρετός 3
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 15

Αρχαιότερος

Πτώση Ανοιξη
MGMT 4013 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης 3 Καλές Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 3
MGMT 4053 Διαχείριση μικρών επιχειρήσεων 3 MGMT 4063 Επιχειρηματική ανάπτυξη 3
Επιλογή στρατηγικής αγοράς 3 3 Επιχειρηματική πολιτική MGMT 4083 3
Αιρετός 6 Συμπεριφορική επιλογή 4 3
Αιρετός 1
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 13

1 Ανατρέξτε στις κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις ή υποκαταστάσεις στις "Γενικές απαιτήσεις εκπαίδευσης".
2 Οι μαθητές που έχουν δύο χρόνια άλγεβρας γυμνασίου με βαθμό "C" ή καλύτερη και μια βαθμολογία ACT μαθηματικών 22 και άνω μπορούν να παραλείψουν το κολέγιο Άλγεβρα και να εγγραφούν απευθείας στο MATH 2223 Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρήσεων. Εάν παραλειφθεί, θα απαιτηθούν επιπλέον 3 ώρες μαθήματα. Οι μαθητές που σκέφτονται μεταπτυχιακό σχολείο συνιστάται να χρησιμοποιούν δωρεάν ώρες επιλογής για να λάβουν MATH 2914 Calculus I.
3 Τρεις ώρες επιλογής στρατηγικής αγοράς πρέπει να ληφθούν από το MKT 3163 Consumer Behavior ή το MKT 4143 Marketing Management ή το MGMT 4113 Managerial Issues in Electronic Commerce.
4 Τρεις ώρες συμπεριφορικής επιλογής πρέπει να ληφθούν από το MGMT 4023 Personnel / Human Resources Management ή το MGMT 4093 Human Behavior in Organations or MGMT 4213 Business Leadership ή MGMT 4223 Leadership: Ιδέες και εικόνες στην τέχνη, τον κινηματογράφο, την ιστορία και τη λογοτεχνία.

Διεθνής Επιχειρηματική Συγκέντρωση

Ο παρακάτω πίνακας είναι ένα δείγμα σχεδίου για όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για αυτό το πρόγραμμα.

Πρωτοετής

Πτώση Ανοιξη
ENGL 1013 Σύνθεση I 1 3 ENGL 1023 Σύνθεση II 1 3
MATH 1113 College Άλγεβρα 2 3 MATH 2223 Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρήσεων 2 3
BUAD 1111 Εισαγωγή στις επιχειρήσεις 1 COMM 2173 Επιχειρήσεις και Επαγγελματική ομιλία 3
BUAD 2003 Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα 3 Αιρετός 6
Αιρετός 5
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 15

Δευτεροετής φοιτητής

Πτώση Ανοιξη
ACCT 2003 Λογιστικές Αρχές I 3 ACCT 2013 Λογιστικές αρχές II 3
ECON 2003 Αρχές Οικονομίας I 3 ECON 2013 Αρχές Οικονομίας II 3
BDA 2003 Επιχειρηματική επίλυση προβλημάτων 3 Καλές Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 3
BLAW 2033 Νομικό Περιβάλλον Επιχειρήσεων 3 BUAD 2053 Στατιστικές επιχειρήσεων 3
Ξένη Λανγκ 3 Ξένη Λανγκ 3
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 15

Κατώτερος

Πτώση Ανοιξη
Ιστορία / Κυβέρνηση των ΗΠΑ 1 3 Επιστήμη με εργαστήριο 1 4
BUAD 3023 Επιχειρηματικές επικοινωνίες 3 ACCT 3063 Διοικητική Λογιστική ή
ACCT 4023 Λογιστική κόστους
3
ECON 3003 Χρήματα και τραπεζικές εργασίες 3 ECON 4093 Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά 3
MGMT 3003 Διαχείριση και οργανωτική συμπεριφορά 3 FIN 3063 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 3
MKT 3043 Αρχές μάρκετινγκ 3 Διαχείριση λειτουργιών MGMT 3103 3
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 16

Αρχαιότερος

Πτώση Ανοιξη
Επιστήμη με εργαστήριο 1 4 Καλές Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 3
MGMT 4013 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης 3 Επιχειρηματική πολιτική MGMT 4083 3
MKT 4093 Διεθνές μάρκετινγκ 3 MKT 3163 Συμπεριφορά καταναλωτή ή
MKT 4153 Μέθοδοι έρευνας
3
MGMT Elective (επίπεδο 3000-4000) 3 MGMT Elective (επίπεδο 3000-4000) 3
Αιρετός 2 Αιρετός 2
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 14

1 Ανατρέξτε στις κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις ή υποκαταστάσεις στις "Γενικές απαιτήσεις εκπαίδευσης".
2 Οι μαθητές που έχουν δύο χρόνια άλγεβρας γυμνασίου με βαθμό "C" ή καλύτερη και μια βαθμολογία ACT μαθηματικών 22 και άνω μπορούν να παραλείψουν το κολέγιο Άλγεβρα και να εγγραφούν απευθείας στο MATH 2223 Quantitative Business Analysis. Εάν παραλειφθεί, θα απαιτηθούν επιπλέον 3 ώρες μαθήματα. Οι μαθητές που σκέφτονται μεταπτυχιακό σχολείο συνιστάται να χρησιμοποιούν δωρεάν ώρες επιλογής για να λάβουν MATH 2914 Calculus I.

Συγκέντρωση διαχείρισης

Ο παρακάτω πίνακας είναι ένα δείγμα σχεδίου για όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για αυτό το πρόγραμμα.
Πρωτοετής

Πτώση Ανοιξη
ENGL 1013 Σύνθεση I 1 3 ENGL 1023 Σύνθεση II 1 3
MATH 1113 College Άλγεβρα 2 3 MATH 2223 Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρήσεων 2 3
BUAD 1111 Εισαγωγή στις επιχειρήσεις 1 COMM 2173 Επιχειρήσεις και Επαγγελματική ομιλία 3
BUAD 2003 Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα 3 Αιρετός 6
Αιρετός 5
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 15

Δευτεροετής φοιτητής

Πτώση Ανοιξη
ACCT 2003 Λογιστικές Αρχές I 3 ACCT 2013 Λογιστικές αρχές II 3
ECON 2003 Αρχές Οικονομίας I 3 ECON 2013 Αρχές Οικονομίας II 3
Επιστήμη με εργαστήριο 1 4 Επιστήμη με εργαστήριο 1 4
BDA 2003 Επιχειρηματική επίλυση προβλημάτων 3 Καλές Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 3
BLAW 2033 Νομικό Περιβάλλον Επιχειρήσεων 3 BUAD 2053 Στατιστικές επιχειρήσεων 3
Συνολικές ώρες 16 Συνολικές ώρες 16

Κατώτερος

Πτώση Ανοιξη
Ιστορία / Κυβέρνηση των ΗΠΑ 1 3 ACCT 3063 Διοικητική Λογιστική ή
ACCT 4023 Λογιστική κόστους
3
BUAD 3023 Επιχειρηματικές επικοινωνίες 3 FIN 3063 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 3
ECON 3003 Χρήματα και τραπεζικές εργασίες 3 Διαχείριση λειτουργιών MGMT 3103 3
MGMT 3003 Διαχείριση και οργανωτική συμπεριφορά 3 MGMT 3123 Επιχειρηματική ηθική 3
MKT 3043 Αρχές μάρκετινγκ 3 Αιρετός 3
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 15

Αρχαιότερος

Πτώση Ανοιξη
MGMT 4013 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης 3 Καλές Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 3
Συμπεριφορική επιλογή 3 6 MGMT 3113 Βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών ή
Διαχείριση έργου MGMT 4203
3
Αιρετός 6 Επιχειρηματική πολιτική MGMT 4083 3
Συμπεριφορική επιλογή 3 3
Αιρετός 1
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 13

1 Ανατρέξτε στις κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις ή υποκαταστάσεις στις "Γενικές απαιτήσεις εκπαίδευσης".
2 Οι μαθητές που έχουν δύο χρόνια άλγεβρας γυμνασίου με βαθμό "C" ή καλύτερη και βαθμολογία ACT μαθηματικών 22 ή παραπάνω μπορούν να παραλείψουν το κολέγιο Άλγεβρα και να εγγραφούν απευθείας στο MATH 2223 Quantitative Business Analysis. Εάν παραλειφθεί, θα απαιτηθούν επιπλέον 3 ώρες μαθήματα. Οι μαθητές που σκέφτονται μεταπτυχιακό σχολείο συνιστάται να χρησιμοποιούν δωρεάν ώρες επιλογής για να λάβουν MATH 2914 Calculus I.
3 Εννέα ώρες Συμπεριφορά επιλογής πρέπει να ληφθούν από MGMT 4023 Προσωπικό / Ανθρώπινο Δυναμικό ή MGMT 4093 Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς ή MGMT 4213 Business Leadership ή MGMT 4223 Leadership: Ιδέες και εικόνες στην Τέχνη, την Ταινία, την Ιστορία και τη Λογοτεχνία.

Συγκέντρωση μάρκετινγκ

Ο παρακάτω πίνακας είναι ένα δείγμα σχεδίου για όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για αυτό το πρόγραμμα.
Πρωτοετής

Πτώση Ανοιξη
ENGL 1013 Σύνθεση I 1 3 ENGL 1023 Σύνθεση II 1 3
MATH 1113 College Άλγεβρα 2 3 MATH 2223 Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρήσεων 2 3
BUAD 1111 Εισαγωγή στις επιχειρήσεις 1 COMM 2173 Επιχειρήσεις και Επαγγελματική ομιλία 3
BUAD 2003 Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα 3 Αιρετός 6
Αιρετός 5
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 15

Δευτεροετής φοιτητής

Πτώση Ανοιξη
ACCT 2003 Λογιστικές Αρχές I 3 ACCT 2013 Λογιστικές αρχές II 3
ECON 2003 Αρχές Οικονομίας I 3 ECON 2013 Αρχές Οικονομίας II 3
Επιστήμη με εργαστήριο 1 4 Επιστήμη με εργαστήριο 1 4
BDA 2003 Επιχειρηματική επίλυση προβλημάτων 3 Καλές Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 3
BLAW 2033 Νομικό Περιβάλλον Επιχειρήσεων 3 BUAD 2053 Στατιστικές επιχειρήσεων 3
Συνολικές ώρες 16 Συνολικές ώρες 16

Κατώτερος

Πτώση Ανοιξη
Ιστορία / Κυβέρνηση των ΗΠΑ 1 3 ACCT 3063 Διοικητική Λογιστική ή
ACCT 4023 Λογιστική κόστους
3
BUAD 3023 Επιχειρηματικές επικοινωνίες 3 FIN 3063 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 3
ECON 3003 Χρήματα και τραπεζικές εργασίες 3 Διαχείριση λειτουργιών MGMT 3103 3
MGMT 3003 Διαχείριση και οργανωτική συμπεριφορά 3 MKT 3163 Συμπεριφορά καταναλωτή 3
MKT 3043 Αρχές μάρκετινγκ 3 Αιρετός 3
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 15

Αρχαιότερος

Πτώση Ανοιξη
MGMT 4013 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης 3 Καλές Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 3
MKT 4143 Διαχείριση μάρκετινγκ 3 Επιχειρηματική πολιτική MGMT 4083 3
MKT 4153 Μέθοδοι έρευνας 3 Επιλογές MGMT ή MKT (επίπεδο 3000-4000) 3
Αιρετός 6 MKT Electives (επίπεδο 3000-4000) 3
Αιρετός 1
Συνολικές ώρες 15 Συνολικές ώρες 13

1 Ανατρέξτε στις κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις ή υποκαταστάσεις στις "Γενικές απαιτήσεις εκπαίδευσης". 2Students που έχουν δύο χρόνια γυμνάσιο άλγεβρα με βαθμό «C» ή καλύτερα και βαθμολογία μαθηματικά ACT 2 2 ή παραπάνω μπορεί να παραλείψει College Άλγεβρα και εγγράφονται απευθείας στην MATH 2223 Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Ποσοτικές Business Analysis. Εάν παραλειφθεί, θα απαιτηθούν επιπλέον 3 ώρες μαθήματα. Οι μαθητές που σκέφτονται μεταπτυχιακό σχολείο συνιστάται να χρησιμοποιούν δωρεάν ώρες επιλογής για να λάβουν MATH 2914 Calculus I.

Απαραίτητες προϋποθέσεις εισδοχής

Arkansas Tech University δεν κάνει διακρίσεις με βάση το χρώμα, το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία ή την αναπηρία σε οποιαδήποτε από τις πρακτικές, τις πολιτικές ή τις διαδικασίες του. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, εισαγωγή, απασχόληση, οικονομική βοήθεια ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Arkansas Tech University συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Τίτλου VI και του Τίτλου VII του Νόμου περί Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1964 όπως τροποποιήθηκε, του νόμου περί διακρίσεων λόγω ηλικίας στην απασχόληση του 1967 όπως τροποποιήθηκε, του Τίτλου IX των Εκπαιδευτικών Τροποποιήσεων του 1972, Τμήμα 504 του Νόμου περί Αποκατάστασης Τροποποιήσεις του 1974, Νόμος Αποκατάστασης Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1987, Νόμος Αμερικανών με Αναπηρίες του 1990 και Νόμος Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1991. Το Γραφείο Θετικής Δράσης, Κτίριο Διοίκησης, Σουίτα 212, ορίζεται για το συντονισμό των προσπαθειών συμμόρφωσης.

Σημαντικές ημερομηνίες

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Άνοιξης προτεραιότητας: 1 Νοεμβρίου
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων κατά προτεραιότητα: 1 Ιουνίου

Είσοδος στο Freshman / New Student:

Οι νέοι φοιτητές στο Arkansas Tech University πρέπει να υποβάλουν αίτηση εισδοχής, βαθμολογίες εξετάσεων εισόδου στο κολέγιο, ένα αρχείο που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση των δευτεροβάθμιων απαιτήσεων και απόδειξη ανοσοποίησης που τεκμηριώνει 2 MMR. Εάν έχετε ταυτόχρονη πίστωση στο κολέγιο, απαιτείται επίσημο αντίγραφο από αυτό το ίδρυμα. Για προχωρημένη τοποθέτηση (AP), Πρόγραμμα εξέτασης επιπέδου κολλεγίου (CLEP) ή πίστωση International Baccalaureate (IB), πρωτότυπες αναφορές βαθμολογίας ή πιστοποιημένο αντίγραφο από το γυμνάσιο θα πρέπει να υποβληθούν πριν από τη χορήγηση πίστωσης. Παρακάτω παρατίθεται ένα ελάχιστο κριτήριο για τις βαθμολογίες των εξετάσεων και τον μέσο όρο βαθμού:

  1. Σύνθετη βαθμολογία ACT 19 ή παραπάνω, σύνθετη βαθμολογία SAT 990 ή παραπάνω στην κλίμακα RSAT 1600 ή σύνθετη βαθμολογία SAT 1330 στην προηγούμενη εξέταση SAT με κλίμακα 2400 ή σύνθετη βαθμολογία επόμενης γενιάς ACCUPLACER 246. Σημείωση: Η εξέταση ACT Writing δεν απαιτείται για λόγους εισαγωγής.

Ολοκλήρωση των απαιτήσεων αποφοίτησης από ένα δημόσιο γυμνάσιο, ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ένα πρόγραμμα homeschool που τεκμηριώνει έναν ελάχιστο 2,0 / 4,0 σωρευτικό μέσο όρο βαθμού και ολοκλήρωση του βασικού προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου, ή ελάχιστη βαθμολογία GED 600.
Οι μαθητές που έχουν βαθμολογήσει αναλόγως σε Προχωρημένη Τοποθέτηση (AP), Πρόγραμμα Εξετάσεων Επιπέδου Κολλεγίου (CLEP) ή International Baccalaureate (IB) μπορούν να κερδίσουν πίστωση για την αποφοίτησή τους στο Arkansas Tech University , λαμβάνοντας βαθμολογία προκριματικών στις εξετάσεις. Αυτές οι πιστώσεις μπορούν να ικανοποιήσουν τις γενικές απαιτήσεις εκπαίδευσης. Οι βαθμολογίες AP, CLEP και IB θα πρέπει να τεκμηριώνονται στην αίτησή σας για εισαγωγή. Υποβάλετε επίσημες αναφορές βαθμολογίας ή αναγνώσιμα αντίγραφα ανάγλυφα από το γυμνάσιο σας στο Γραφείο Εισαγωγής. Οι μαθητές που έχουν αποκτήσει Διεθνές Απολυτήριο (IB) θα πρέπει να υποβάλουν το μεταγραφικό τους IB για αξιολόγηση. Οι μαθητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το Διεθνές Πρόγραμμα Διπλώματος Απολυτηρίου μπορούν να κερδίσουν πίστωση για την αποφοίτησή τους στο Arkansas Tech University .

Οι νεοεισερχόμενοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής χωρίς όρους θα γίνουν δεκτοί υπό όρους με ελάχιστη βαθμολογία σύνθετου ACT 15, βαθμολογία σύνθετου SAT 830 ή παραπάνω στην κλίμακα RSAT 1600 ή σύνθετη βαθμολογία SAT 1060 στην προηγούμενη εξέταση SAT με κλίμακα 2400, ή μια σύνθετη βαθμολογία ACCUPLACER επόμενης γενιάς 229, και συμπληρώνοντας τον πυρήνα του κολεγίου με μέσο όρο βαθμού 2,0 / 4,0 ή ελάχιστη βαθμολογία GED 600.

Επιστρέφοντας μαθητής:

Οι μαθητές που δεν έχουν παρακολουθήσει την Arkansas Tech τον τελευταίο χρόνο ή έχουν παρακολουθήσει άλλο κολέγιο ή πανεπιστήμιο από την τελευταία φοίτηση στο Tech πρέπει να υποβάλουν μια νέα αίτηση εισδοχής. Οι ελάχιστες απαιτήσεις μέσου βαθμού βαθμού παρατίθενται παρακάτω:

  • Δεν φοιτήθηκε σε άλλο κολέγιο από τότε που φοιτούσε στο Tech
    • Αθροιστική Tech GPA 2.0 ή υψηλότερη

Παρακολούθησε άλλο κολέγιο από τότε που φοιτούσε στο Tech

  • Αθροιστική Tech GPA 2.0 ή υψηλότερη
  • Επίσημα έγγραφα μεταγραφής κολλεγίων

Κόστος & Τέλη

* Τα δίδακτρα και οι αμοιβές υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες

Δίδακτρα

Ωρες Κάτοικος (In-State) Μη κάτοικοι (εκτός κράτους)
1 226,00 452,00
2 452,00 904,00
3 678,00 1,356,00
4 904,00 1,808,00
5 1.130.00 2.260.00
6 1,356,00 2.712.00
7 1,582,00 3.164.00
8 1,808,00 3.616.00
9 2.034,00 4.068,00
10 2.260.00 4,520,00
11 2.486,00 4.972,00
12 2.712.00 5.424.00
13 2.938,00 5.876,00
14 3.164.00 6,328,00
15 3,390,00 6.780,00
16 3.616.00 7,232,00
17 3.842,00 7,684,00
18 4.068,00 8,136,00
19 4.294,00 8,588,00
20 4,520,00 9,040,00
21 4.746,00 9,492,00
22 4.972,00 9,944,00
Τελευταία ενημέρωση Αύγ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Arkansas Tech University is dedicated to student success, access, and excellence as a responsive campus community providing opportunities for progressive intellectual development and civic engagement. ... περαιτέρω

Arkansas Tech University is dedicated to student success, access, and excellence as a responsive campus community providing opportunities for progressive intellectual development and civic engagement. Embracing and expanding upon its technological traditions, Tech inspires and empowers members of the community to achieve their goals while striving for the betterment of Arkansas, the nation, and the world. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη