Πτυχίο: Επαγγελματικό πτυχίο αεροπορίας


Προσόντα: Μηχανικός διαχείρισης συστημάτων αερομεταφορών (πιλοτικό)/>


Διάρκεια εκπαίδευσης: 4 - 4,5 έτη/>


Γνώση και δεξιότητες: Ο φοιτητής λαμβάνει γνώση και αποκτά πρακτικές δεξιότητες στη διαχείριση συστημάτων αερομεταφορών, πρόληψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αποκτά πτυχώσεις PPL, CPL, ATPL (παγωμένες) που του επιτρέπουν να εργάζεται ως πιλότος αερομεταφορέα./>

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • ρωσικός

Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποRiga Aeronautical Institute »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
48 - 54 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη