Τα μαθήματα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχουν βασικά μαθήματα που καλύπτουν Οικονομικά, Θεμελιώδεις Επιχειρήσεις, Ποσοτικά Μαθήματα όπως Λογισμός για Επιχειρήσεις και Οικονομικά, Στατιστική, Λογιστική, Μάρκετινγκ, Οικονομικά, Ανθρώπινο Δυναμικό, Διοίκηση και Οργάνωση, επιχειρηματικές λειτουργίες · και μαθήματα επιλογής για την παροχή εναλλακτικών λύσεων για την εξειδίκευση σε μία από τις λειτουργίες της επιχείρησης, όπως Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική, Λογιστική, Ανθρώπινο Δυναμικό, Διοίκηση και Οργάνωση, Μαθήματα που προσφέρουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το δίπλωμα στο Double Majoring. Διάρκεια του μαθήματος είναι 4 έτη (8 εξάμηνα). Προγράμματα Erasmus για τους μαθητές ώστε να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια Εταίρων και να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία.

Αποτελέσματα του Τμήματος

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αναλυτική σκέψη που απαιτούνται για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στις επιχειρήσεις ή μια εξελιγμένη μελέτη, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν προσφορές εργασίας από κορυφαίες πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις.

Ευκαιρίες καριέρας

Οι πτυχιούχοι μας μπορούν να εργαστούν σε διαφορετικά επίπεδα σε ιδιωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τραπεζικού, τουριστικού και συμβουλευτικού, του ελέγχου, του ασφαλιστικού τομέα, του εξωτερικού εμπορίου και των μεταφορών. Εκτός αυτού, μπορεί να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε δημόσιους φορείς, όπως η Κεντρική Τράπεζα, το Υπουργείο Οικονομικών ή το Υπουργείο Οικονομικών, αφού ολοκληρώσουν τις περιόδους κατάρτισης ή κερδίσουν τις εξετάσεις.

Προϋποθέσεις εισόδου για διεθνείς φοιτητές

  • Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση αίτησης href = "https://apply.yasar.edu.tr/
  • Δίπλωμα γυμνασίου, πιστοποιητικό αποφοίτησης από το σχολείο, αντίγραφο και επιστολή αναφοράς για προπτυχιακούς υποψηφίους
  • Πανεπιστημιακό πτυχίο, αντίγραφο και ακαδημαϊκή επιστολή αναφοράς για υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές
  • Απόδειξη της αγγλικής επάρκειας
  • Αντίγραφο διαβατηρίου
  • Φωτογραφίες διαβατηρίου
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά
Yasar University

Κοιτάξτε22 περισσότερα μαθήματα αποYasar University »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 27, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
9,000 USD
ανά έτος
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη