Αναλύοντας τα παγκόσμια συστήματα μέσα από τις βασικές κοινότητες των διεθνών σχέσεων.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στοχεύει να παρέχει στους φοιτητές του τις δεξιότητες να εξετάζουν και να αναλύουν ποικίλες υποθέσεις και προβλήματα που αφορούν τα διεθνή οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και διπλωματικά ζητήματα χρησιμοποιώντας τις βασικές εγκαταστάσεις της πολιτικής επιστήμης.

Ο τομέας των διεθνών σχέσεων δεν ασχολείται πλέον αποκλειστικά με τις διακρατικές σχέσεις αλλά περιλαμβάνει και τις αναλύσεις των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κοινωνιών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των διεθνικών φορέων και των ατόμων. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους μαθητές του να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αξιολογήσουν τα πολυεπίπεδα δίκτυα των σχέσεων στην παγκόσμια σκηνή, να διεξαγάγουν διεπιστημονική έρευνα με θεωρητικές και θεματικές εξηγήσεις και να προσαρμοστούν στη δυναμική της συνεχιζόμενης παγκοσμιοποίησης.

Σας προσκαλούμε να είστε μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και να βελτιώσετε την προσωπική σας ανάπτυξη και γνώση.

8 εύκολα βήματα για την υποβολή αίτησης στο Yasar University

  • Εκτύπωση έντυπο αίτησης onlin. href = "https://apply.yasar.edu.tr/
  • Συμπληρώστε προσεκτικά την αίτηση στην αγγλική γλώσσα. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά απαιτούνται επίσης και πρέπει να είναι στα αγγλικά ή τα τουρκικά. Εάν το πρωτότυπο έγγραφο βρίσκεται σε άλλη γλώσσα, απαιτείται επίσημη μετάφραση.
  • Επισυνάψτε δίπλωμα γυμνασίου και μεταγραφή.
  • Επισυνάψτε τα προσόντα αγγλικής γλώσσας ή τα αποτελέσματα των εξετάσεων επάρκειας (δεν απαιτούνται για τους φυσικούς ομιλητές). TOEFL (65) / IELTS (5) / Cambridge ESOL (C) ή Yasar University FLAT Exam (65).
  • Επισυνάψτε μια επιστημονική επιστολή σύστασης.
  • Επισυνάψτε μια φωτοτυπία του διαβατηρίου.
  • Επισύναψη φωτογραφίας (μέγεθος διαβατηρίου)
  • Αποστολή εφαρμογής

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά
Yasar University

Κοιτάξτε22 περισσότερα μαθήματα αποYasar University »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 27, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
10,500 USD
ανά έτος
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη