Πτυχίο Βιομηχανικής Μηχανικής

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Σχετικά με εμάς

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Μηχανικής χαιρέτισε τους πρώτους σπουδαστές του τον Σεπτέμβριο του 2009. Η πρώτη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του κριτηρίου ABET με την εξέταση κορυφαίων σχολών βιομηχανικής μηχανικής στον κόσμο και την Τουρκία, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις όλων των ενδιαφερομένων και συμβούλους. Το Τμήμα μας περιλαμβάνει επίσης τα πρότυπα της Μπολόνια στις δομές του. Υπό το πρίσμα μιας νέας φάσης αξιολόγησης που διεξήχθη το 2014, αποφασίσαμε να αναθεωρηθούν από την MÜDEK (Ένωση για την Αξιολόγηση και Διαπίστευση Προγραμμάτων Μηχανικών)

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι απόφοιτοι μας θα είναι σε θέση να

  • εργάζονται ως βιομηχανικοί μηχανικοί, ερευνητές ή διαχειριστές σε εθνικές ή διεθνείς εταιρείες,
  • να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα σε βιομηχανικούς μηχανικούς ή σε σχετικό τομέα, σε μεταπτυχιακά σχολεία σε όλο τον κόσμο και να κατέχουν θέσεις καθηγητών στον ακαδημαϊκό χώρο και
  • να αναπτύξει νέα προϊόντα με βάση τις προόδους των βιομηχανικών μηχανικών και / ή να ξεκινήσει νέες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Αποτελέσματα του προγράμματος

Οι μαθητές μας θα αποκτήσουν τις παρακάτω γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές μέχρι την αποφοίτησή τους.

Βασικά αποτελέσματα

1. Ικανότητα επικοινωνίας αποτελεσματικά και σύνταξη και παρουσίαση έκθεσης στα τουρκικά και τα αγγλικά.

2. Ικανότητα να εργάζονται μεμονωμένα, και σε ενδο-πειθαρχικές και πολυεπιστημονικές ομάδες.

3. Αναγνώριση της ανάγκης για δια βίου μάθηση και δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες, παρακολούθηση των εξελίξεων στην επιστήμη και την τεχνολογία και επανεξέταση του εαυτού του.

4. Γνώση της διαχείρισης του έργου, της διαχείρισης κινδύνων, της καινοτομίας και της διαχείρισης αλλαγών, της επιχειρηματικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.

5. Ευαισθητοποίηση των τομέων και ικανότητα προετοιμασίας επιχειρηματικού σχεδίου.

6. Κατανόηση της επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης και επίδειξη δεοντολογικής συμπεριφοράς.

Ειδική Αποτελέσματα Τμήματος Μηχανικών

7. Γνώση των μηχανικών προβλημάτων της εποχής, του παγκόσμιου και κοινωνικού αντίκτυπου των λύσεων μηχανικής στην υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια και τις νομικές συνέπειές τους.

8. Γνώση των τρεχουσών εφαρμογών μηχανικής και των προτύπων που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές μηχανικής.

9. Ικανότητα αναγνώρισης, διατύπωσης και επίλυσης σύνθετων τεχνικών προβλημάτων και δυνατότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων ανάλυσης και μοντελοποίησης για το σκοπό αυτό.

10. Ικανότητα σχεδιασμού ενός πολύπλοκου συστήματος, διεργασίας, συσκευής ή προϊόντος για την κάλυψη των επιθυμητών αναγκών μέσα σε ρεαλιστικούς περιορισμούς και συνθήκες, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού.

11. Ικανότητα ανάπτυξης, επιλογής και χρήσης σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων και χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που απαιτούνται για την πρακτική των μηχανικών.

12. Ικανότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής πειραμάτων, συλλογή δεδομένων και ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων για τη διερεύνηση προβλημάτων μηχανικής.

Ειδικά αποτελέσματα βιομηχανικής μηχανικής

13. Επαρκείς γνώσεις (1) στα μαθηματικά (α), επιστήμη (b) και θέματα βιομηχανικής μηχανικής (γ) και ικανότητα χρήσης αυτών των γνώσεων για την επίλυση πολύπλοκων τεχνικών προβλημάτων (2).

14. Ικανότητα σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και βελτίωσης ολοκληρωμένων συστημάτων που περιλαμβάνουν ανθρώπους, υλικά, πληροφορίες, εξοπλισμό και ενέργεια. Σε βάθος γνώσεων για την ενσωμάτωση συστημάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλες αναλυτικές, υπολογιστικές και πειραματικές πρακτικές, όπως η προσομοίωση α) , συστήματα παραγωγής (β), έρευνα επιχειρήσεων (γ) και στατιστικές (δ).

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

As a research university, Özye?in University always opens new horizons and presents new opportunities for students to enable them to discover their true competencies. In a quest to have its graduates ... περαιτέρω

As a research university, Özye?in University always opens new horizons and presents new opportunities for students to enable them to discover their true competencies. In a quest to have its graduates stand out and be one step ahead of others, Özye?in offers an innovative education model that adds value to its students. Özye?in University’s primary mission is to prepare its students to be resourceful graduates in the world of business, making sure that they know more than one foreign language, acquire new skills through social activities, continuously develop themselves, expand their global vision before graduation through international internship or exchange programs, and always be at the service of society. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη