Πτυχίο Βιολογίας

Γενικά

2 διαθέσιμες θέσεις

Περιγραφή προγράμματος

Τα προγράμματα σπουδών πτυχίου στη βιολογία παρέχουν μια υγιή, φιλελεύθερη εκπαίδευση στις τέχνες με σημαντική εμπειρία στην ποσοτική και αναλυτική σκέψη, καθώς και προετοιμασία για συναφή επαγγέλματα. Όλα τα βασικά μας (απαιτούμενα) μαθήματα περιλαμβάνουν μια απαγγελία, ένα εργαστήριο ή και τα δύο και απαιτούμε επιπλέον εργαστηριακή εμπειρία πέρα ​​από τον πυρήνα.

Μέσω των απαιτήσεων που περιγράφονται παραπάνω, το Τμήμα παρέχει το ισχυρό υπόβαθρο που απαιτείται όχι μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Ζωής αλλά και επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν σταδιοδρομία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της μικροβιολογίας, η βιοτεχνολογία, η γενετική, η διαχείριση των άγριων ζώων, η βιολογία της αλιείας και η επιστήμη της θάλασσας. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών μας προετοιμάζει έναν φοιτητή για σταδιοδρομίες στις επιστήμες της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής, της οδοντιατρικής, της κτηνιατρικής επιστήμης και των σχετικών συμμαχικών κλάδων υγείας. Το πτυχίο BS στην ιατρική εργαστηριακή επιστήμη προετοιμάζει τους μαθητές για σταδιοδρομία στα ιατρεία, στα νοσοκομεία, καθώς και στα βιοτεχνολογικά και βιομηχανικά εργαστήρια. Τα άτομα με βαθμό MLAB συχνά μετακινούνται σε ερευνητικές και διοικητικές θέσεις αργότερα στη σταδιοδρομία τους.

Στόχοι του προγράμματος

Α. Γνώση της βιολογίας

Οι μαθητές θα αναπτύξουν μια ευρεία κατανόηση της πραγματικής και θεωρητικής βάσης της βιολογίας, της βιολογικής ποικιλομορφίας και της εξέλιξης σε μοριακό, κυτταρικό, οργανισμό και πληθυσμιακό επίπεδο.

Β. Γνώση των τεχνολογιών πεδίου και εργαστηρίου

Οι μαθητές θα είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των τεχνολογιών εργαστηρίου και πεδίου που χρησιμοποιούνται στη βιολογία σήμερα και θα έχουν εμπειρία με ένα σημαντικό υποσύνολο αυτών.

Γ. Γνώση της επιστημονικής μεθόδου

Οι μαθητές θα κατανοήσουν και θα χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την επιστημονική μέθοδο για την ανάπτυξη δοκιμαστικών υποθέσεων και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν πειράματα για να δοκιμάσουν αυτές τις υποθέσεις χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τεχνολογία. Οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν τα δεδομένα με την αποτελεσματική χρήση των στατιστικών μεθόδων προκειμένου να καταλήξουν σε έγκυρα συμπεράσματα.

Δ. Γραπτή επικοινωνία

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων μας θα είναι επιστημονικά γραμματείς πολίτες. Θα είναι σε θέση να διαβάζουν και να αξιολογούν την επιστημονική βιβλιογραφία, κάνοντας τα κατάλληλα συμπεράσματα και παραλείψεις από βιολογικές πληροφορίες. Θα είναι σε θέση να οργανώνουν και να αξιολογούν τις βιολογικές πληροφορίες και να τις παρουσιάζουν σαφώς σε γραπτή και προφορική μορφή, επιτρέποντάς τους να αλληλεπιδράσουν με την ευρύτερη κοινότητα στις συζητήσεις για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των βιολογικών γεγονότων και θεωριών και να προωθήσουν υπεύθυνες δημόσιες αποφάσεις χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες .

Μαθησιακά αποτελέσματα σπουδαστών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΧΟΣ Α - Γνώση της βιολογίας

Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα A1:

Οι μαθητές θα καταδείξουν την κατανόηση των μοριακών Pathways χρησιμοποιούνται από τα βιολογικά συστήματα.

Αποτελέσματα μάθησης σπουδαστών A2:

Οι μαθητές θα επιδείξουν την ικανότητα χρήσης των βασικών αρχών της κληρονομικότητας για την πρόβλεψη των μορφών κληρονομίας των γενετικών χαρακτηριστικών καθώς και την κατανόηση των βασικών αρχών της συσχετισμό και εξέλιξη.

Αποτελέσματα μάθησης σπουδαστών A3:

Οι σπουδαστές θα καταδείξουν την κατανόηση της κυτταρικής δομής και των 3 τομέων της ζωής (Αχαΐα, Βακτήρια, Ευκαρυά) καθώς και τα μοναδικά χαρακτηριστικά των ιών και των ευκαρυωτικών βασιλείων.

Αποτελέσματα Μάθησης Φοιτητών Α4:

Οι μαθητές θα καταδείξουν την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός οργανισμού και του βιολογικού του περιβάλλοντος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΧΟΣ Β - Γνώση των τεχνολογιών πεδίου και εργαστηρίου

Μαθησιακό αποτέλεσμα μάθησης

Οι μαθητές θα επιδείξουν την ικανότητα να διεξάγουν ανάλυση δειγμάτων πεδίου και να χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους και εξοπλισμό για την ανάλυση οργανισμών σε μοριακά, κυτταρικά και ιστικά επίπεδα της οργάνωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΧΟΣ Γ - Γνώση της επιστημονικής μεθόδου

Μαθησιακό αποτέλεσμα μάθησης

Οι μαθητές θα επιδείξουν υψηλό επίπεδο επάρκειας στην ανάπτυξη υποθέσεων, χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους και ερμηνευτικά αποτελέσματα.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ D - Γραπτή επικοινωνία

Μαθησιακό αποτέλεσμα μάθησης

Οι σπουδαστές θα επιδείξουν τη δυνατότητα εντοπισμού και χρήσης κατάλληλων βιβλιογραφικών πόρων και θα καταδείξουν την ικανότητα να οργανώνουν, να ερμηνεύουν και να παρουσιάζουν σαφώς αυτές τις πληροφορίες.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Mason is a young university that, in just a short time, has made impressive strides in size, stature and influence. Today, as Virginia’s largest public research university, we are setting the benchmar ... περαιτέρω

Mason is a young university that, in just a short time, has made impressive strides in size, stature and influence. Today, as Virginia’s largest public research university, we are setting the benchmark for a bold, progressive education that serves the needs of our students and communities. To that end, we have 10 schools and colleges devoted to a variety of areas of study. Διαβάστε Λιγότερα
Fairfax , Ουάσιγκτο + 1 Περισσότερα Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη