Προπτυχιακό Πρόγραμμα: Κύριο / Μικρό στη Βιολογία

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Βιολογία Κύριο / Μικρό

Αυτός ο μεγάλος είναι κατάλληλος για όσους επιθυμούν να εισέλθουν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής έρευνας, της ιατρικής, της οδοντιατρικής και της κτηνιατρικής.

Το βιολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων που καλύπτει την ιεραρχική οργάνωση των ζωντανών συστημάτων-μόριο, όργανο, κύτταρο, ιστό, σύστημα οργάνων, μεμονωμένο οργανισμό, πληθυσμό, κοινότητα και οικοσύστημα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας προσέγγισης για την ανεξάρτητη μελέτη μέσω της εμπειρίας στη βιολογική έρευνα. Οι μεγάλες εταιρείες βιολογίας που επιθυμούν να εισέλθουν σε συγκεκριμένα πεδία μπορούν να επιλέξουν από μια ποικιλία επιλογών για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Επιλογές καριέρας

Οι φοιτητές που αποφοιτούν από το Πανεπιστήμιο της Αγίας Μαρίας με πτυχίο βιολογίας προετοιμάζονται για επαγγελματικές θέσεις ως βιολόγοι, κλινικοί εργαστηριακοί τεχνολόγοι, οδοντίατροι, εγκληματολόγοι, ιατροί, ιατροί, τεχνικοί επιστήμονες, δευτεροβάθμιοι εκπαιδευτικοί και κτηνίατροι.

Προετοιμασία γυμνασίου

Το μάθημα του γυμνασίου που θα προετοιμάσει έναν φοιτητή για την άσκηση του πτυχίου βιολογίας περιλαμβάνει εμπειρία στη Βιολογία, τη Χημεία, τον Αριθμητικό, την Επιστήμη του Περιβάλλοντος και τη Φυσική.

Βελτιώστε την εμπειρία σας

Οι σπουδαστές που ασχολούνται με τη βιολογία πολλές φορές επιδιώκουν ένα διπλό κύριο ή μικρό σε χημεία ή ψυχολογία.

Μικροβιολογία

Οι ανήλικοι της βιολογίας αποκτούν ευρεία γνώση των συστημάτων και των διαδικασιών που επιτρέπουν τη ζωή. Ένας ανήλικος στη βιολογία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει ένα σημαντικό σε ένα παράπλευρο πεδίο που επιλέγει ο μαθητής. Μερικές μεγάλες επιστήμες που συμπληρώνουν οι μικροί βιολόγοι περιλαμβάνουν τη χημεία, τη φυσική, τη φυσική με έμφαση στη μηχανική επιστήμη και τη φυσική με έμφαση στην επιστήμη της ζωής.

Απαιτήσεις για το πτυχίο

Βιολογία Major, BA

Α. Όλα τα ακόλουθα:

 • B212 Γενική Βιολογία Ι: Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία (3 μονάδες)
 • B214 Γενική Βιολογία II: Μορφή και λειτουργία των ζώων και των φυτών (3 μονάδες)
 • B216 Γενική Βιολογία ΙΙΙ: Οικολογία, Εξέλιξη και Βιολογική Ποικιλότητα (3 μονάδες)
 • B221 Βιολογία Εμπειρία πεδίου (1 πίστωση)
 • B223 Εργαστηριακή εμπειρία βιολογίας (1 πίστωση)
 • C131 Γενική Χημεία I (3 μονάδες)
 • C133 Γενικό Χημείο Ι Εργαστήριο (1 πίστωση)
 • C142 Γενική Χημεία ΙΙ (3 μονάδες)
 • C144 Γενικό Χημείο ΙΙ Εργαστήριο (1 πίστωση)
 • C321 Οργανική Χημεία I (3 μονάδες)
 • C323 Οργανικό Χημείο Ι Εργαστήριο (1 credit)

Β. Είτε M148 και Μ149 είτε Μ151:

 • M148 Λογισμός I με Precalculus (μέρος 1) (4 μονάδες)
 • M149 Λογισμός I με Precalculus (μέρος 2) (4 μονάδες)
 • M151 Λογισμός I (4 μονάδες)

Γ. Όλα τα ακόλουθα:

C322 Η Οργανική Χημεία ΙΙ με το Εργαστήριο είναι απαραίτητη προϋπόθεση

 • B301 Οικολογία με εργαστήριο (4 μονάδες)
 • B310 Γενετική με εργαστήριο (4 μονάδες)
 • B311 Κυτταρική Βιολογία με Εργαστήριο (3 μονάδες)
 • B313 Φυσιολογία με το εργαστήριο (4 μονάδες)
 • B392 Βιοστατιστική (3 μονάδες)
 • B409 Βιοχημεία με εργαστήριο (4 μονάδες)
 • B412 Μοριακή Βιολογία με Εργαστήριο (3 μονάδες)
 • B492 Πειραματικός προγραμματισμός (1 πίστωση)
 • B493 Βιολογική έρευνα και διδακτορική διατριβή (2 μονάδες)
 • C322 Οργανική Χημεία ΙΙ με Εργαστήριο (4 μονάδες)
 • P201 Εισαγωγική Φυσική I (3 μονάδες)
 • P202 Εισαγωγική Φυσική Ι Εργαστήριο (1 πίστωση)

Προτεινόμενα μαθήματα επιλογής για φοιτητές που εισέρχονται στα επαγγέλματα υγείας:

 • B305 Ανθρώπινη ανατομία με εργαστήριο (4 μονάδες)
 • B322 Αναπτυξιακή Βιολογία (3 μονάδες)
 • B434 Μικροβιολογία με εργαστήριο (3 μονάδες)
 • B435 Ανοσολογία με εργαστήριο (3 μονάδες)
 • B450 Βιολογία ακτινοβολίας (3 μονάδες)
 • B479 Περιβαλλοντική Τοξικολογία με Εργαστήριο (4 μονάδες)
 • C322 Οργανική Χημεία ΙΙ με Εργαστήριο (4 μονάδες)
 • P211 Εισαγωγική Φυσική ΙΙ (3 μονάδες)
 • P212 Εργαστήριο Εισαγωγικής Φυσικής ΙΙ (1 πίστωση)
 • PY111 Γενική Ψυχολογία (3 μονάδες)
 • S110 Κοινωνιολογική φαντασία (3 μονάδες)

Παρακαλώ σημειώστε:

Απαιτείται για εισαγωγή σε ιατρικά, οδοντιατρικά, κτηνιατρικά ή μεταπτυχιακά σχολεία:

 • B409 Βιοχημεία με εργαστήριο
 • C322 Οργανική Χημεία ΙΙ με Εργαστήριο
 • P211 Εισαγωγική Φυσική II
 • P212 Εργαστήριο Εισαγωγικής Φυσικής ΙΙ

Μικροβιολογία

Α. Όλα τα ακόλουθα:

 • B212 Γενική Βιολογία Ι: Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία (3 μονάδες)
 • B214 Γενική Βιολογία II: Μορφή και λειτουργία των ζώων και των φυτών (3 μονάδες)
 • B216 Γενική Βιολογία ΙΙΙ: Οικολογία, Εξέλιξη και Βιολογική Ποικιλότητα (3 μονάδες)
 • B221 Βιολογία Εμπειρία πεδίου (1 πίστωση)
 • B223 Εργαστηριακή εμπειρία βιολογίας (1 πίστωση)

Β. 13 επιπρόσθετες βιολογικές επιλογές:

13 επιπρόσθετες βιολογικές πτυχές, οι οποίες μπορεί να μην περιλαμβάνουν μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα για μη επιστήμες, επιλέγονται σε συνεννόηση με ένα μέλος του τμήματος βιολογίας.

 • B210 Εισαγωγή στη μαιμολογία με εργαστήριο (3 μονάδες)
 • B301 Οικολογία με εργαστήριο (4 μονάδες)
 • B305 Ανθρώπινη ανατομία με εργαστήριο (4 μονάδες)
 • B306 Ιατρική Ορολογία (2 μονάδες)
 • B310 Γενετική με εργαστήριο (4 μονάδες)
 • B311 Κυτταρική Βιολογία με Εργαστήριο (3 μονάδες)
 • B313 Φυσιολογία με το εργαστήριο (4 μονάδες)
 • B315 Θεωρία και εφαρμογές GIS με εργαστήριο (2 μονάδες)
 • B320 Βιολογία της διατήρησης (3 μονάδες)
 • B322 Αναπτυξιακή Βιολογία (3 μονάδες)
 • B434 Μικροβιολογία με εργαστήριο (3 μονάδες)
 • B435 Ανοσολογία με εργαστήριο (3 μονάδες)
 • B480 Ανθρώπινη Γενετική (2 μονάδες)
 • B496 / 497 Πρακτική Βιολογίας (1-17 μονάδες)

Φροντιστήρια, Δωμάτιο, Διοικητικό Συμβούλιο και Τέλη

Το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα της Αγίας Μαρίας έχει δεσμευτεί να καταστήσει το κολέγιο προσβάσιμο και προσιτό.

Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα δίδακτρα και τις αμοιβές όσο το δυνατόν χαμηλότερα, παρέχοντας παράλληλα μια εξαιρετική ιδιωτική εκπαίδευση. Περίπου το 99% όλων των προπτυχιακών φοιτητών λαμβάνει κάποια μορφή οικονομικής βοήθειας.

2019-20 Φροντιστήρια

 • Δίδακτρα *: 36.050 δολάρια
 • Δωμάτιο **: $ 5.230
 • Διοικητικό Συμβούλιο: 4,120 δολάρια
 • Τέλος δραστηριοτήτων: 170 €
 • Τεχνολογία αμοιβή: 370 δολάρια
 • Χρέωση λεωφορείου: $ 80

* Πρόσθετα δίδακτρα για πρόγραμμα 3 2 PA $ 3.550

** Πρόσθετη χρέωση για τις ακόλουθες κατοικίες:

 • Village Apts., Gilmore Creek Hall $ 200
 • Η αίθουσα Bishops, ο αδελφός William Hall, η πλατεία Hillside, η αίθουσα La Salle και ο αδελφός Leopold Hall διπλασιάζουν τα $ 400
 • Αδελφός Leopold Hall Singles και όλες οι εφαρμογές. 600 δολάρια

Πρόσθετα τέλη (εάν υπάρχουν)

 • Ανά πιστωτική εντολή $ 1.200
 • Ανά πιστωτικό έλεγχο $ 600
 • Εξωτερικό κόστος μελέτης:
  • Λονδίνο 1.420 δολάρια
  • Όλα τα άλλα $ 650
 • Τέλος έναρξης $ 190 (απόφοιτοι 2019-2020)
 • Τελευταία εγγραφή (ανά τάξη) $ 50 (μετά την προσθήκη / πτώση περίοδο)
 • Έλεγχος NSF / επιστροφής ή ACH $ 20

Κατάθεση

Οι νέοι σπουδαστές που έχουν γίνει δεκτοί καλούνται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους, αποστέλλοντας στο πανεπιστήμιο μια μη επιστρέψιμη προκαταβολή ύψους 300 $. Οι φοιτητές που επιστρέφουν πρέπει να καταβάλουν προκαταβολή ύψους 250 δολαρίων πριν από την εγγραφή σε κατοικίες Αυτή η κατάθεση πιστώνεται στο λογαριασμό του φοιτητή.

Πτώση 2019 Χρονοδιαγράμματα εφαρμογής

Κυλιόμενη εισαγωγή

Εάν έχετε χάσει την προθεσμία της 15ης Ιανουαρίου, μην ανησυχείτε! Μπορείτε ακόμα να υποβάλετε αίτηση, χάρη στην κυλιόμενη μας πολιτική εισδοχής. Υπάρχουν πολλά υποτροφίες και οικονομικά βραβεία για τους πρώτους πρώτους μαθητές στο Πανεπιστήμιο της Saint Mary της Μινεσότα.

Οι φοιτητές που υποβάλλουν και συμπληρώνουν τον φάκελο εισδοχής τους μετά τις 16 Ιανουαρίου θα επανεξεταστούν και θα λάβουν απόφαση αποδοχής 1-2 εβδομάδες μετά την υποβολή του φακέλου εισδοχής τους.

Πρόωρη Δράση Ι

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και υλικών: 15 Οκτωβρίου
 • Δημοσιεύσεις αποφάσεων: 1 Νοεμβρίου
 • Τα Βραβεία Οικονομικής Βοήθειας ταχυδρομήθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου
 • Προθεσμία κατάθεσης: 1 Μαΐου

Πρόωρη δράση II

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και υλικών: 15 Νοεμβρίου
 • Δημοσιεύσεις αποφάσεων: 1 Δεκεμβρίου
 • Τα Βραβεία Οικονομικής Βοήθειας ταχυδρομήθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου
 • Προθεσμία κατάθεσης: 1 Μαΐου

Τακτική απόφαση Ι

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και υλικών: 15 Δεκεμβρίου
 • Δημοσιεύσεις αποφάσεων: 1 Ιανουαρίου
 • Βραβεία Οικονομικής Βοήθειας Αποστολή: 15 Ιανουαρίου
 • Προθεσμία κατάθεσης: 1 Μαΐου

Τακτική απόφαση II

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και υλικών: 15 Ιανουαρίου
 • Δημοσιεύσεις αποφάσεων: 1 Φεβρουαρίου
 • Βραβεία Οικονομικής Βοήθειας Δημοσιεύθηκε στις 15 Φεβρουαρίου
 • Προθεσμία κατάθεσης: 1 Μαΐου

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Saint Mary’s University of Minnesota is a private, nonprofit university. Our students’ success is the core of our concern. Students choose Saint Mary’s for any number of reasons, among them: our welco ... περαιτέρω

Saint Mary’s University of Minnesota is a private, nonprofit university. Our students’ success is the core of our concern. Students choose Saint Mary’s for any number of reasons, among them: our welcoming community; our commitment to walking alongside each student, every step of the way; our intentional focus on practical, hands-on learning experiences; and our dedication to helping students form connections that will guide them in their post-graduate lives. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη