χρεόγραφα


ενδιάμεσος/>

Λογιστική Διοικητική Αναλυτής Πανεπιστήμιο (3 χρόνια)


τέλος/>

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (4 χρόνια)

Resol. ME 1258-1210 Modif. Σημείωση DNGU Όχι. 3478/15


Τροπικότητα. Καριέρα Βαθμός/>

καταχώρηση EAN είναι απεριόριστη, αν ο αιτών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις εισόδου:

 • Συνέντευξη με τον εκπαιδευτικό σύμβουλο.
 • Επαγγελματική incumbencies βοήθεια μιλήσει με τον Διευθυντή του Αγώνα.
 • Να συμβάλει στη θεσμική παρουσίαση από την καγκελάριο.
 • Φυσικά είσοδο Συμμετοχή: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
 • Εκτός από τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης που προβλέπονται στον κανονισμό


εκτιμήσεις/>

Οργανισμοί σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο πλαίσιο απαιτεί Λογιστών με στερεά λογιστικές και φορολογικές διοικητικές ικανότητες, εκπαίδευση που ενσωματώνει νομικές, ανθρωπιστικές, μαθηματικά και οικονομικές γνώσεις. απόψεις για την οικονομική και λογιστική, κ.λπ. Μπορούν να αφορούν τη δικαστική, διοικητική και / ή πρόκειται να δημοσιοποιήσει την πίστη για διάφορους σκοπούς θέματα.

EAN προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών για το Διοικητικό Οικονομικός Αναλυτής και Ορκωτοί Λογιστές νομιμοποιείται από ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο των εταιρειών που διαπράχθηκαν στο θεσμικό έργο. Οι εκπαιδευτικοί έχουν εκτενή κατάρτιση και εμπειρία και έχουν εκπαιδευτεί στο χειρισμό διδακτικές στρατηγικές για την προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων. Πρακτική άσκηση των φοιτητών έχει τεθεί σε ισχύ από την ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων επιχειρήσεων που συνδέονται με EAN, εκθέτοντας τα προβλήματά τους για θεραπεία στο πλαίσιο των θεμάτων.

Τα προ ateneos επαγγελματίες σε εταιρείες και συζητήσεις με εμπειρογνώμονες από Επιστημών Διοίκησης πρακτικές που εκτελούνται.


Πεδίο εφαρμογής του τίτλου/>


Πεδίο εφαρμογής του τίτλου: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ COLLEGE ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ/>

 • Μπορείτε να εκτελέσετε σε διάφορους διοικητικούς τομείς, ανεξάρτητα από το μέγεθος του φορέα (μικρές, μεσαίες ή μεγάλες) ως άμεση συμβολή στους επαγγελματίες που εμπλέκονται.
 • Θα πρέπει να αφιερωθεί στις ακόλουθες δραστηριότητες:
  • Λογιστικά βιβλία και ανάλυση
  • συμφωνίες
  • Διαχείρισης και Ελέγχου
  • απαιτούμενων δικαιολογητικών Οργανισμός αντιγράφων ασφαλείας
  • Ολοκληρωμένη δραστηριότητες διοικητικής υποστήριξης
  • Διαλογή, ταξινόμηση και ερμηνεία των λογιστικών γεγονότων


Πεδίο εφαρμογής του τίτλου: ΛΟΓΙΣΤΗΣ/>

Ο επαγγελματίας μπορεί να αφιερώσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. Προσφέροντας ή την εκτέλεση των επαγγελματικών υπηρεσιών
 2. Η απόδοση των καθηκόντων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις ex officio
 3. Αξιολόγηση, μετάδοση, παρουσίαση ή δημοσίευση των εκθέσεων, γνωμών, βραβεία, διαβουλεύσεις, μελέτες, συμβουλές, γνώσεις, επικυρωμένο αντίγραφο, εκτιμήσεις, οι προϋπολογισμοί, τα γραπτά, λογαριασμούς, την ανάλυση, τα έργα ή παρόμοια έργα που πρόκειται να υποβληθεί σε συγκεκριμένες δημόσιες αρχές ή φορείς δημόσια, μικτή ή ιδιωτική.


πρόγραμμα Σπουδών/>

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Spanish (Argentina)

Κοιτάξτε7 περισσότερα μαθήματα αποEAN - Escuela Argentina de Negocios »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
3 - 4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη

Las palabras de nuestros nuevos graduados