Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

Universidad CEU - Cardenal Herrera

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

Universidad CEU - Cardenal Herrera

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

Διάρκεια / ECTS: 4 έτη / 240 ECTS

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / CAMPUS: 75 / Μονκάδα - Alfara

ΤΟΠΟΣ AT: Ισπανικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑuch publicidad

γενικές δεξιότητες

 • CG1. Ηγεσία και λήψη αποφάσεων.
 • CG2. Ικανότητα για τη δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων.
 • ΒΚ3. Οργανωτικές δεξιότητες και σχεδιασμού.
 • ΒΚ4. Ικανότητα για ανάλυση και σύνθεση.
 • ΒΚ5. προφορική και γραπτή επικοινωνία.
 • ΒΚ6. Δυνατότητα διαχείρισης πληροφοριών.
 • CG7. δεξιότητες πληροφορικής που σχετίζονται με τον τομέα της μελέτης.
 • CG8. ηθική δέσμευση.
 • CG9. Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες.
 • CG10. Δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • CG11. Δεξιότητες κριτικής σκέψης.
 • CG12. Η αναγνώριση της διαφορετικότητας και πολυ.
 • CG13. Κίνητρα προς την ποιότητα.
 • CG14. Δυνατότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις.
 • CG15. κριτήρια την ικανότητα ανάπτυξης.
 • CG16. Ικανότητα για ανεξάρτητη μάθηση.
 • CG17. Ικανότητα για την πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

συγκεκριμένες δεξιότητες

εξειδικευμένης γνώσης

 • CD1. θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του επαγγέλματος και των διαδικασιών και των οργανωτικών δομών.
 • CD2. Θεωρητική και πρακτική γνώση των τεχνικών διαχείρισης σε εταιρείες, λειτουργικούς τομείς της διαφήμισης επικοινωνίας, δημόσιων και εταιρικών σχέσεων σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
 • CD3. Μελέτη Τμήμα Επικοινωνίας εντός των επιχειρήσεων και των θεσμικών οργάνων και τις δεξιότητες και τις τεχνικές που απαιτούνται για τη διεύθυνσή σας. Ειδικά η διαχείριση της γνώσης και άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, αγορά και οικονομικών δεικτών.
 • CD4. Η γνώση των διαδικασιών και των τεχνικών της έρευνας και της ανάλυσης της φύσης και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των θεμάτων της διαφήμισης επικοινωνίας: δημιουργική, επιχειρήσεις, οργανισμούς, διαφημιστικά γραφεία και δημοσίων σχέσεων, των μέσων ενημέρωσης, των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
 • CD5. Η γνώση της δομής των διαφημιστικών μέσων: χαρακτηριστικά, τύπους και τα προβλήματα. Ανάλυση και έρευνα ακροαματικότητας. Ανάλυση και επιλογή των μέσων επικοινωνίας και το σχεδιασμό των διαφημιστικών μέσων.
 • CD6. Μελέτη μεθόδων και τεχνικών για τη συγκεκριμένη αγορά λήψη αποφάσεων στους τομείς της επικοινωνίας εν γένει και διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, εταιρείες και ιδρύματα. Η γνώση και η μελέτη των διαδικασιών μάρκετινγκ και ειδικές τεχνικές: τοποθέτηση, τμηματοποίηση, διαδικασίες ανάλυσης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας μεταξύ άλλων.
 • CD7. Η γνώση των σχολείων, τις μεθόδους και τις τεχνικές της δημιουργικής σκέψης και την εφαρμογή της στη διαδικασία της διαφήμισης επικοινωνίας.
 • CD8. Η γνώση των διαδικασιών των διαφημιστικών μηνυμάτων: μέθοδοι, δημιουργικές τεχνικές και εκστρατείες ανάλυση συστημάτων.
 • CD8. Θεωρητική και πρακτική γνώση των στοιχείων, τις μορφές και τις διαδικασίες της διαφήμισης γλώσσες και άλλες μορφές επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας τις επίσημες γλώσσες του κράτους και των ξένων, ιδιαίτερα αγγλικά.
 • CD9. Μελέτη των στρατηγικών και διαδικασιών για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας εμπορικών σημάτων.
 • CD10. Η γνώση της ηθικής και της δεοντολογίας του επαγγέλματος και του νομικού του συστήματος, που επηρεάζει τόσο την πρακτική και ηθική συμπεριφορά που πρέπει να διέπουν το έργο του επαγγελματία.
 • CD11. Μελέτη και ανάπτυξη της βιομηχανικής, κοινωνικές και αισθητικές πτυχές που αφορούν τις μεταμορφώσεις των στοιχείων, τις μορφές και τις διαδικασίες της διαφήμισης επικοινωνίας.
 • CD12. Η γνώση και ανάλυση, υψηλότερη γνωστική, ψυχοκοινωνική και συναισθηματική επικοινωνία και του καταναλωτή και αναπτύχθηκε για την επικοινωνία και την πειθώ ειδικά ψυχολογικά μοντέλα βασικές ψυχολογικές διεργασίες.
 • CD13. Αιτιολόγηση του ιστορικού πλαισίου και εννοιολογική ανάπτυξη των διαρθρωτικών αρχές της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας.
 • CD14: Εξοικείωση με τη διαχείριση των διαφόρων ντοκιμαντέρ πηγές που αποτελούν Καθολική κοινωνική διδασκαλία σε διάφορα είδη της.
 • CD15: Εκπαίδευση για την κριτική και στοχαστική ανάλυση των βασικών εγγράφων της σύγχρονης Magisterium της Εκκλησίας, αναφερόμενος στο φαινόμενο της κοινωνικής επικοινωνίας.
 • CD16: Δυνατότητα να αναλύσει τις κύριες πτυχές που σχετίζονται με τις οικονομικές σχέσεις με βάση τα μεγάλα ιστορικά κείμενα της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας.

επαγγελματικές δεξιότητες

 • CP1. Ικανότητα και την ικανότητα να αναλάβει την ευθύνη για την περιοχή επικοινωνίας του οργανισμού ή της εταιρείας.
 • CP2. Ικανότητα και την ικανότητα να συντάσσουν το σχέδιο επικοινωνίας.
 • CP3. Ικανότητα και την ικανότητα για τη φιλελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος.
 • CP4. σχεσιακή και διαχειριστική ικανότητα ώστε να δημιουργήσει ένα άπταιστα και τις αρμόδιες αλληλεπίδραση μεταξύ του διαφημιζόμενου και του οργανισμού.
 • CP5. Ικανότητα και την ικανότητα να ασκεί τα καθήκοντα του στρατηγικής, το σχεδιασμό και τον αγοραστή μέσα ενημέρωσης.
 • CP6. Δυνατότητα να καθορίζουν και να διαχειρίζονται τους προϋπολογισμούς επικοινωνίας.
 • CP7. Ικανότητα και την ικανότητα να σχεδιάσει και να δώσει δημιουργικά την επικοινωνία του μηνύματος.
 • ικανότητας CP8 και την ικανότητα να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν γραφικά στοιχεία, εικόνες, σύμβολα, ήχους και κείμενα.
 • CP9. Ικανότητα και την ικανότητα να ενεργούν ως εμπειρογνώμονες σε στρατηγική διαχείριση της εταιρικής εικόνας και φήμης.
 • CP10. Ικανότητα και την ικανότητα να εντοπίζουν, να αξιολογούν, να διαχειρίζονται και να προστατεύουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
 • CP11. Δυνατότητα διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ των οργανισμών και των φορέων τους, καθώς και των σχετικών εργαλείων.
 • CP12. Ικανότητα και την ικανότητα να χρησιμοποιούν τεχνολογίες και τεχνικές επικοινωνίας και όλα τα είδη των εργαλείων ανάλυσης, μέτρησης, συστήματα πληροφοριών, κ.λπ.

ακαδημαϊκή διαγωνισμούς

 • CA1. Βασικές γνώσεις της επικοινωνίας. Η γνώση των θεωριών, των μεθόδων και των προβλημάτων της διαφήμισης επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και γλώσσες, οι οποίες χρησιμεύουν ως στήριξη για τη δραστηριότητά τους, ανάλογα με τις απαιτήσεις και πειθαρχικές γνώσεις και δεξιότητες
 • CA2. Δυνατότητα να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε έργα που απαιτούν ανθρώπινους πόρους και κάθε άλλης φύσης, τη διαχείρισή τους αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και της ικανότητας και να προσαρμοστούν σε διεπιστημονικές ομάδες.
 • CA3. Δυνατότητα να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν το περιβάλλον, την προσαρμογή στην αλλαγή, την αντιμετώπιση της κρίσης και να εργάζονται υπό πίεση.
 • CA4. Η γνώση της οικονομικής, ψυχοκοινωνικής, πολιτιστικές και δημογραφικές περιβάλλον.
 • CA5. Ικανότητα για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
 • CA6. Δυνατότητα να προσαρμοστούν σε οργανωτικούς στόχους.

Άλλες ειδικές δεξιότητες

 • CE1. Δυνατότητα να σχετίζονται με τον άνθρωπο και το περιβάλλον, χωρίς να χάσει την αυτονομία τους.
 • CE2. Ικανότητα εργασίας σε ομάδες.
 • CE3. Δυνατότητα διορατικότητα, την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα.
 • EC4. Προετοιμασία για να αναλάβει τον κίνδυνο.
 • CE5. Ικανότητα για ανάλυση, σύνθεση και κριτική σκέψη.
 • CE6. Γνωρίζοντας πώς να διαχειριστούν τον χρόνο.
 • EC7. Δυνατότητα να ενεργεί ελεύθερα και υπεύθυνα.
 • EC8. Ικανότητα για την οικονομική και δημοσιονομική διαχείριση στον τομέα της δραστηριότητάς της.
 • EC9. Ικανότητα για την αντικειμενική πραγματικότητα και έγκυρη ανάλυση εξόρυξη εκτιμήσεις.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Επαγγελματικές προοπτικές

Η καριέρα αυτού του βαθμού είναι να επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια σε όλους τους οργανισμούς όπου είναι δυνατόν να αναπτυχθούν λειτουργίες επικοινωνίας νοείται ως μια ομπρέλα που καλύπτει μια πληθώρα τεχνικών. Ευκαιρίες απασχόλησης πέρα ​​από την κλασική προσανατολισμό με τις παραδοσιακές διαφημιστικές εταιρείες, αλλά εξακολουθούν να επικεντρώνονται κυρίως σε δύο κόσμους, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων.

 • Διαφήμιση: Η πτυχή αυτή μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα επικεντρώνεται στη δημιουργία, το σχεδιασμό και τη διανομή των μηνυμάτων, καμπάνιες σε οποιοδήποτε μέσο.
 • Δημόσιες Σχέσεις: Το δεύτερο πεδίο είναι η εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν στον τομέα των δημοσίων σχέσεων και των γραφείων Τύπου.

Και οι δύο πλευρές μπορούν να αναπτυχθούν σε εταιρείες όπως:

 • Διαφημιστικά γραφεία
 • μέσα ενημέρωσης
 • οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης
 • Τα δημιουργικά
 • Σε περίπτωση που οι εταιρείες μπορούν να ασκήσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις του αγώνα
 • Μάρκετινγκ και Διαφήμιση τμήματα διαφημιστές
 • DIRCOM
 • ιδρύματα
 • ONG του
 • Κλπ

Αυτό που μας κάνει διαφορετικούς;

1.La εμπειρία και το ιστορικό

Και πάνω από 30 χρόνια άρπαξαν μελέτες στον τομέα της επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο CEU . Είμαστε υποστηρίζεται από δεκαετίες σχηματίζοντας επικοινωνίας δεσμευτεί για το επάγγελμά τους.

εγκαταστάσεις προσκήνιο 2.La

πανεπιστήμιο μας προσφέρει τα μέσα ενημέρωσης και επαγγελματικών πόρων. Μπορείτε να δοκιμάσετε τη δημιουργικότητά σας μέσα από διάφορες προκλήσεις που προσφέρονται από τιτλοποίηση, είτε εντός είτε εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. Στη διάθεσή σας είναι το Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων Παραγωγής και πολυμέσων, όπου μπορείτε να ασκήσετε νέες δεξιότητες σας σε μια ψηφιακή εφημερίδα ή το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση παραγωγός, επίσης, επαγγελματικούς αγώνες στη διαφήμιση και ακόμη και μια σύντομη οπτικοακουστική φεστιβάλ.

3. με γνώμονα τις νέες απασχολησιμότητα

ΤΤΕ προσφέρουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τον τίτλο σωστή στην ανακοίνωση και Πολιτική Marketing. έτσι θα αυξήσει τις ικανότητές σας στην δημόσια ομιλία και πολιτικό λόγο σε τηλεοράσεις μας, τα εργαλεία του πολιτικού μάρκετινγκ και το σχεδιασμό της εκστρατείας. Επαγγελματικά Εργαλεία Plus: για την degree'll πάρει τα περισσότερα θέματα που κλίνει σε δικά της εργαλεία του επαγγέλματος. Αλλά δεν είναι μόνο καταλήξετε το γνωρίζει ποιότητας λαβή, θα σας μεταφέρουν την αρμοδιότητα, όπως αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό στην Γραφιστική και Web (127 ωρών: Photoshop, Illustrator, WordPress, Dreamweaver, Flash) και Certificate in Όρος Οπτικοακουστικών Μέσων (222 ώρες Avid , Protools, After Effects, ταινία Magic Προγραμματισμός).

4 Η διεθνής διάσταση

χωρίς πρόσθετη εκπαίδευση στην αγγλική γλώσσα από την πρώτη έως τέταρτη να βελτιωθεί το επίπεδο εκκίνησης. Ευκαιρίες για τις διεθνείς πρακτικές (όπως ο Οργανισμός EFE στο Παρίσι, τη Λισαβόνα, τη Γενεύη και την Αθήνα, ή ευρωπαϊκών παραγωγών, όπως Jelly Fish Εικόνες του Λονδίνου). Ένα από τα καλύτερα διεθνή εμπειρία για την επικοινωνία τους μαθητές μας είναι τα IPs (Διεθνών Προγραμμάτων).

5. Κάντε διπλό βαθμούς διπλασιάζει ειδικό βαθμούς

Μπορείτε να παρακολουθήσετε δύο πανεπιστημιακών, ενώ αγωνιστικά προγράμματα συμβατά με όλες τις αίθουσες διδασκαλίας στις ίδιες εγκαταστάσεις και, φυσικά, χωρίς να πληρώνουν δύο φορές. Έτσι είναι τα διπλά ειδικός βαθμούς από το Πανεπιστήμιο της διπλής βαθμούς.

 • Διαφήμιση και Δημοσιογραφία Δημόσιες Σχέσεις
 • Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Οπτικοακουστική Επικοινωνία
 • Marketing Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

CEU.es/estudios/grado/publicidad-relaciones-publicas">http: //www.uch CEU .com / εκπαίδευση / πτυχίο / διαφήμιση σχέσεων δημόσιου

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • ισπανικά


Τελευταία ενημέρωση March 6, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Διάρκεια
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
7,500 EUR
Locations
Ισπανία - Valencia, Valencian Community
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Σεπτ. 2019
Ισπανία - Valencia, Valencian Community
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Βίντεο

De Perú a España: la experiencia de Samuel en el CEU