Read the Official Description

 • Πτυχίο: Μηχανικός στην Αγροοικολογία
 • Επίπεδο εκπαίδευσης: Πανεπιστήμιο
 • Μεθοδολογία: Presencial
 • Διάρκεια του προγράμματος: 10 εξάμηνα
 • Πιστωτικές μονάδες: 162
 • Τιμή για τον τόπο: $ 2,848,600 COP

Παρουσίαση του προγράμματος

SNIES 8903

Αναγνωρισμένη εγγραφή αριθ. 4114 της 03/13/2018.

Ισχύει 7 έτη.

Το πρόγραμμα Αγροοικονομικής Μηχανικής προωθεί τον κοινωνικό μετασχηματισμό και την αειφόρο ανάπτυξη στις αγροτικές και αγροτικές κοινότητες, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα να μειώσουν τα κοινωνικοοικονομικά κενά και να συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής περιβαλλοντικής κρίσης, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά καινοτόμο το σπάσιμο των παραδειγμάτων τα συμβατικά προγράμματα γεωργικών επιστημών σε θέματα όπως:

 • Εργασία με τις κοινότητες μέσω της χρήσης συμμετοχικών μεθοδολογιών που προάγουν το διάλογο της γνώσης, τον χαρακτηρισμό των προβλημάτων και το σχεδιασμό και την εφαρμογή επιτυχημένων λύσεων.
 • Το κίνητρο ανάπτυξης οικολογικών οικονομιών και ολοκληρωμένης βιωσιμότητας, όπου υπερισχύει η οικολογική αποδοτικότητα, ο κοινωνικός αντίκτυπος και η οικονομική βιωσιμότητα.
 • Η προώθηση της ενδογενούς ανάπτυξης, της αποκεντρωμένης εργασίας, των τοπικών διαδικασιών, της εδαφικής προσέγγισης.
 • Η προώθηση δεοντολογικών ασκήσεων στη διοίκηση της εξουσίας (υπεύθυνη υπηκοότητα), σε ατομικό, κοινωνικό, οικονομικό, οικολογικό, πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο.
 • Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εργασίας με διάφορους θεσμούς, ως το μέγιστο στάδιο εκμάθησης και υπεράσπισης.

Πρόγραμμα με διαπίστευση υψηλής ποιότητας

Ψήφισμα 16817 της 19ης Αυγούστου 2016

αιτών Προφίλ

Το πρόγραμμα Αγροοικονομικής Μηχανικής θα απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται για την κατάρτιση των Γεωπονικών Επιστημών, από τις αγροτικές και αστικές περιοχές, οι οποίες επιδεικνύουν βασικές γνώσεις στους τομείς της Κρίσιμης Ανάγρωσης, των Φυσικών Επιστημών, των Κοινωνικών Επιστημών, της Ιθαγένειας και των Μαθηματικών.

Αρχικές ικανότητες

 • Πειθαρχική, αυτόνομη, αφοσιωμένη, υπεύθυνη και ηθική στις διαδικασίες που αναλαμβάνονται.
 • Κρίσιμη, να ενδιαφέρονται για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη μάθηση.
 • Να έχουν τη στάση στην πραγματοποίηση εργασιών στον εξοπλισμό και στους αγροτικούς και αστικούς χώρους.
 • Συνεργάτης, ενεργός και επιχειρηματίας.
 • Συνειδητοποιημένοι και υπεύθυνοι για την ιθαγένεια τους και υποστηρίζοντας τις ανάγκες του πλαισίου τους.
 • Το ενδιαφέρον για τη σημασία των βιώσιμων περιβαλλοντικών και αγροτικών ζητημάτων.
 • Γνωρίστε τις ιδιότητες της ύλης και της ενέργειας σε ένα βασικό επίπεδο.
 • Βασική κατανόηση αριθμητικών, γεωμετρικών, μετρητικών και αριθμητικών συστημάτων

Πτυχιούχος προφίλ

Ο Μηχανικός Αγροοικολογίας, απόφοιτος του προγράμματος, είναι σε θέση να εφαρμόζει, να ενσωματώνει και να παράγει γνώσεις στη βιώσιμη γεωργική παραγωγή, η οποία είναι εμφανής στην ικανότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων της γεωργίας, μέσω της επέκτασης και της εδραίωσης μιας τη βιώσιμη γεωργία, από τα σενάρια διαχείρισης των φυσικών πόρων, την αγρο-οικολογική παραγωγή και την ανάπτυξη εναλλακτικών μηχανισμών ανταλλαγής και κατανάλωσης.

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Uniminuto και στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας μοντέλου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής του προγράμματος Agroecological Engineering θα είναι σε θέση:

Ανθρώπινη ανάπτυξη

 • Αναπτύσσει τις σωματικές, ηθικές, συναισθηματικές, επικοινωνιακές, αισθητικές και πολιτικές διαστάσεις.
 • Είναι προσανατολισμένο προς την υλοποίηση και την οικειοποίηση του σχεδίου ζωής, σε συνάρτηση με την επαγγελματική της οντότητα και με το επιθυμητό κοινωνικό έργο.
 • Συμβάλλει στην ενίσχυση των σχέσεων με τους άλλους.
 • Αναπτύξτε ένα ηθικό και αισθητικό όραμα του κόσμου που προωθεί το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Συμβάλλει στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Επαγγελματικές δεξιότητες

 • Διαγνωρίζει και σχεδιάζει με συμμετοχικό τρόπο την εφαρμογή των γεωργοσυστημάτων και των συστημάτων γεωργικών τροφίμων μέσω της εφαρμογής ή / και της ανάπτυξης τεχνολογιών βιωσιμότητας.
 • Εφαρμόζει στρατηγικές για τη γνώση, την προστασία, την ανάκτηση και τη χρήση της βιοποικιλότητας, της αγροβιοτικής ποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, προωθώντας τη βιώσιμη γεωργία και τους εναλλακτικούς μηχανισμούς κοινωνικής οργάνωσης, ανταλλαγής και κατανάλωσης.

κοινωνική ευθύνη

 • Αναγνωρίστε και αναλύστε τις κοινωνικές πραγματικότητες.
 • Δυνατότητα αμφισβήτησης της πραγματικότητας, να είναι κρίσιμος και προβληματικός σε σχέση με την κοινωνική πολυπλοκότητα.
 • Απόκτηση θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων για την κατάλληλη αλληλεπίδραση με τις κοινότητες.
 • Αναλύστε, συμμετέχετε και συμβάλλετε στη μετατροπή της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής πραγματικότητας.
 • Αρθρώνει τις σχέσεις μεταξύ του ανθρώπου, της φύσης και των τεχνολογιών.
 • Συμμετέχει ως πολίτης και ως επαγγελματίας στην ανάπτυξη της κοινότητας και στην οικοδόμηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας, με προνομιακή επιλογή για την εξυπηρέτηση των φτωχότερων

έγγραφα εισόδου

 • Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.
 • Επισυνάψτε το αποτέλεσμα της κρατικής δοκιμής για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Επισυνάψτε φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (κάρτα υπηκοότητας, δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, αντίστοιχη θεώρηση, κάρτα μετανάστευσης ή έγκυρο έγγραφο που αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη).
 • Επισυνάψτε μια φωτοτυπία του πτυχίου ως πτυχίο.
 • Συνδέστε την παραλαβή των τελών εγγραφής.
Program taught in:
ισπανικά

See 2 more programs offered by Uniminuto »

Last updated August 6, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Duration
10 Εξάμηνα
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,848,600 COP
Τιμή για την έδρα.
By locations
By date
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Ημερομηνία λήξης
Άλλο